Ken jij onze nieuwe website SpanjeTopTien.nl en ons nieuwe FORUM al?

Alicante moet lening aangaan om salarissen te betalen

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst. Informatie kan niet meer relevant zijn.

ALICANTE – (Arthur van Unnik) De financiële toestand van de stad Alicante is op dit ogenblik zo delicaat dat de vorige maand de salarissen van het gemeentelijk personeel en de sociale lasten bijna niet konden betaald worden.

Om het hoofd te bieden aan deze situatie heeft het stadsbestuur besloten om een lening van 20 miljoen euro aan te vragen. Deze lening zal integraal terugbetaald worden in juli na de inning van de IBI (belasting op de onroerende goederen) en de belasting op de vuilnisophaling. De penningmeester van Alicante heeft bekend gemaakt dat de stad op 31 januari 2012 in de rode cijfers terecht zal komen. Vanaf die datum liggen de lasten 11 miljoen euro hoger dan de inkomsten. De schuld van Alicante zal blijven toenemen en haar maximum (meer dan 22 miljoen euro) bereiken einde april.

Werknemers

Het stadsbestuur van Alicante telt ongeveer 2.000 personeelsleden die een maandelijkse kost vertegenwoordigen van 3,3 miljoen euro. Dit bedrag moet echter vermeerderd worden met 1,7 miljoen euro aan sociale lasten en 1,5 miljoen euro aan belastingen en BTW.

De stad Alicante zal vanaf juni 2012 over een batig saldo van 30 miljoen euro beschikken. Maar in juli moet de lening terugbetaald worden en alles wijst erop dat de financiële toestand van de stad daarna opnieuw snel zal verslechteren.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een koffie via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele Spanje nieuws :)