menu: rubrieken, zoeken & meer

Huidige geldende corona-maatregelen in Spanje

123rf
Beeld: 123rf

Huidige geldende corona-maatregelen in Spanje

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Bij de redactie krijgen we nog steeds veel vragen over de corona-maatregelen binnen van lezers die ondanks de negatieve reisadviezen in Nederland en België toch naar Spanje gaan reizen, daar inmiddels verblijven of in Spanje woonachtig zijn. Een standaard antwoord is daar niet op te geven omdat in elke autonome regio de regels vaak anders zijn en ook wij soms even niet meer weten wat, waar, hoe en wanneer geldt. Hieronder leggen we toch het een en ander uit.

Even wat achtergrond informatie. Spanje is een gedecentraliseerd land dat bestaat uit een centrale regering/overheid en daarnaast 17 autonome/regionale overheden zoals in Catalonië, de Valencia regio, op de Balearen, in Murcia, in Andalusië op de Canarische Eilanden en in Madrid.

De centrale regering in Madrid heeft diverse corona-maatregelen genomen die overal gelden en aanbevelingen gegeven voor heel Spanje. Maar elke autonome regering mag en kan sinds het einde van de noodtoestand (14 maart tot 21 juni) eigen corona-maatregelen nemen afhankelijk van de daar geldende corona-situatie.

De decentralisatie in Spanje zorgt er dus voor dat er weliswaar enkele standaard regels gelden in heel Spanje maar dat er veel meer regionale regels gelden die dus overal anders kunnen zijn. Daarbij valt te denken aan met hoeveel mensen men bijeen mag komen, regels rondom de aantallen personen op terrassen of in bars en restaurants maar ook de winkels, scholen etc.

Dat klinkt allemaal erg onlogisch en verwarrend maar je moet er rekening mee houden dat Spanje een groot land is met bij wijze van spreken 17 verschillende culturen en gebruiken en een verschillend aantal inwoners per regio. 

De situatie wat betreft het coronavirus is ook lang niet overal hetzelfde in Spanje want bij de grote steden zijn veel besmettingsgevallen maar in de rustige gebieden en in het binnenland zijn die er maar weinig of helemaal niet.

Helaas hebben de Nederlandse en Belgische autoriteiten daar met hun reisadviezen geen rekening mee gehouden en hebben ze heel Spanje onterecht dezelfde kleur (oranje of rood) gegeven. Daardoor is het reizen naar Spanje moeilijker geworden maar niet onmogelijk.

Corona-maatregelen

Zoals al eerder vermeld gelden veel corona-maatregelen per autonome regio en zijn die dus niet overal hetzelfde. Daar zijn enkele uitzonderingen op zoals de hieronder vermelde algemene landelijk geldende regels.

Mondkapjes

Het dragen van een mondkapje of gezichtsmasker (mascarilla) is in heel Spanje verplicht in publieke binnen- en buitenruimtes, ook als er wel 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Daarnaast is dit ook verplicht in het openbaar vervoer en indien men samen met personen buiten het huishouden in een auto zit.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor kinderen onder de 6 jaar en is ook niet noodzakelijk tijdens het sporten (al wordt daar nu wel over gediscussieerd), bij het eten en drinken op een terras (maar alleen tijdens het eten/drinken, dus de rest van de tijd wel) of in een bar/restaurant en wanneer je aantoonbaar een medische indicatie hebt.

LET OP want de politie mag boetes geven van 100 euro of meer als iemand een mondkapje niet draagt. Die boetes en de mondkapjesplicht gelden voor iedereen, dus voor de inwoners van Spanje en voor de buitenlanders die in Spanje op bezoek/vakantie zijn.

Het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid raadt de hygiënische en chirurgische mondkapjes (mascarillas higiénicas / quirúrgicas) aan die zowel de neus als de mond bedekken. Maar elk type mondmasker is te gebruiken, zolang deze de neus en mond bedekt. Met andere woorden ook niet-medische mondkapjes van bv. textiel zijn te gebruiken. Overal in Spanje zijn mondkapjes te koop, ook de hygiënische en chirurgische mondkapjes.

Afstand houden

Het is verplicht indien mogelijk 1,5 tot 2 meter afstand te houden, iets wat ook aangeraden wordt bij kinderen vanaf 6 jaar. De afstand geldt ook bij het sporten, in de publieke binnen- en buitenruimtes, tijdens het werk, bij familiebijeenkomsten etc.

Aangezien men in Spanje weet dat de anderhalve meter niet altijd te garanderen is heeft men al in juli in praktisch heel Spanje (dat ging per autonome regio geleidelijk aan) een mondkapjesplicht ingevoerd die altijd geldt, ook als men wel de anderhalve meter afstand kan garanderen.

Bars en restaurants hebben regels voor wat betreft de anderhalve meter afstand, net zoals in andere landen. Deze gelden ook voor winkels, bioscopen, recepties, hotels, bij zwembaden, op het strand etc.

In de praktijk komt het er echter vaak (maar niet altijd) op neer dat vanwege de mondkapjesplicht men minder de anderhalve meter regel aanhoudt en men vaak onbewust of bewust te dicht bij elkaar komt.

Rookverbod

De mondkapjesplicht werd geleidelijk per autonome regio aangenomen waarbij de Madrid regio en de Canarische Eilanden de laatste regio’s waren waar een mondkapjesplicht werd ingesteld. Datzelfde geldt ook voor het rookverbod wanneer de 2 meter afstand niet gehanteerd kan worden.

Roken in openbare/publieke binnenruimten was al per wet niet toegestaan maar nu mag er ook niet gerookt worden in openbare/publieke buitenruimten zoals op terrassen, parken of op straat wanneer de 2 meter afstand niet gehandhaafd kan worden. Ook hier geldt dat de politie boetes kan geven wanneer iemand toch rookt.

Groepsvorming

De regels rondom de groepsvorming zijn in de autonome regio’s anders. Algemeen geldt de landelijke regel van maximaal 10 personen maar in Catalonië, Andalusië, de Madrid regio en diverse andere regio’s geldt maximaal 6 personen. 

Verder nog

Verder heeft men de algemene corona-maatregelen die overal gelden zoals vaak de handen desinfecteren en wassen met zeep, andere personen niet aanraken of omhelzen, geen handen schudden, niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog en direct contact opnemen of laten nemen met de autoriteiten wanneer je corona-symptomen denkt te hebben. 

Op campings, in hotels, in bars, restaurants en op terrassen, op het strand, in winkels etc. zijn maatregelen genomen waar je als je in Spanje bent je aan dient te houden. Veel van de genomen corona-maatregelen komen overeen met die in Nederland en/of België genomen maatregelen maar sommige wijken af.  

Wat betreft de openingstijden van de horeca verschillen deze per autonome regio maar kan er over het algemeen gesproken worden van 1:00 ‘s nachts waarbij vaak nieuwe klanten vanaf middernacht niet meer zijn toegestaan. Dat late tijdstip heeft er natuurlijk mee te maken dat de inwoners van Spanje vaak laat eten en het leven vaak wat langer doorgaat.