menu: rubrieken, zoeken & meer

Spanje wacht op EU-goedkeuring rondom antigeentest om Spanje binnen te mogen

Spanje wacht op EU-goedkeuring rondom antigeentest om Spanje binnen te mogen
Beeld: 123rf

Spanje wacht op EU-goedkeuring rondom antigeentest om Spanje binnen te mogen

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Zoals bekend mag je sinds 23 november Spanje alleen nog via het vliegtuig en boot binnenkomen als je de negatieve testresultaten van een PCR-test kunt laten zien. Het probleem van deze PCR-test is dat deze moeilijk en soms niet snel te verkrijgen is en daarnaast ook nog eens vaak duurder is dan een vliegticket. Daarom werkt Spanje aan de goedkeuring van een antigeentest maar daarvoor moet de Europese Unie eerst deze test officieel als geldig verklaren.

De nieuwe corona-maatregel die betrekking heeft op de verplichte negatieve PCR-test resultaten om Spanje binnen te kunnen komen is in de staatscourant BOE gepubliceerd onder BOE-A-2020-14049 en heeft betrekking op alle reizigers (ongeacht de leeftijd en nationaliteit) die vanuit een risicoland Spanje binnenkomen via vliegvelden of havens (dus niet over de weg). 

Als geldig wordt alleen een PCR-test gezien. Letterlijk staat er in de staatscourant: De enige diagnostische test voor actieve infectie (hierna PDIA genoemd) voor SARS-CoV-2 die wordt ondersteund is PCR (COVID-19 RT-PCR). Zolang het geharmoniseerde gebruik ervan niet wordt geaccepteerd in de Europese Unie worden andere diagnostische tests, zoals snelle antilichaamtests, snelle antigeendetectietests of hoogwaardige serologieën (ELISA, CLIA, ECLIA), niet geaccepteerd.

In die omschrijvng wordt reeds melding gemaakt van de antigeentests maar deze kunnen alleen als geldige tests geaccepteerd worden wanneer een geharmoniseerd gebruik wordt geaccepteerd in de Europese Unie, met andere woorden als de EU toestemming geeft en andere EU-lidstaten de antigeentests als geldig zien.

Mogelijke aanpassing

De Spaanse minister van Industrie, Handel en Toerisme Reyes Maroto meldde tijdens het digitale internationale congres voor toerisme op het Canarische Eiland La Palma dat de Spaanse regering in afwachting is van een positief antwoord van de Europese Unie wat betreft de antigeentesten. 

Als de EU en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding groen licht geven en de criteria bekend maken rondom de antigeentests dan zal de tekst aangepast kunnen worden en zal naast de negatieve PCR-test resultaten ook de negatieve antigeentest resultaten geaccepteerd kunnen worden om Spanje binnen te mogen komen. 

Leestips:
Alles over de verplichte negatieve PCR-test om Spanje binnen te komen
Brussel roept op tot gebruik van antigeentests in Spanje en andere EU-lidstaten

Standpunt Europese Commissie

De Europese Commissie is een voostander van de antigeentests en heeft de EU-lidstaten al opgeroepen om tot overeenkomsten te komen om beperkingen op bewegingsvrijheden binnen de EU te vermijden. De Europese Commissie waarschuwt wel voor grote voorzichtigheid omdat de betrouwbaarheid van de testresultaten lager is. Antigeentests moeten daarnaast worden uitgevoerd door opgeleid gezondheidspersoneel en getraind personeel en indien nodig in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De Europese Commissie roept de lidstaten op om beter te coördineren wat betreft het beheer van de pandemie. Daarbij wil de EC ook dat de EU-lidstaten samen tot een overeenkomst komen voor het gebruik van de antigeentests om zo te voorkomen dat de bewegingsvrijheden binnen de EU beperkt worden.

Daarbij geeft de EC ook aan dat de resultaten van de antigeentests niet optimaal zijn en dat er weinig gegevens zijn over de doeltreffendheid ervan bij asymptomatische patiënten.

De EC is echter van mening dat de antigeentest een ondersteunende maatregel kan zijn die helpt bij het beheersen van infecties en om ernstige beperkingen op de bewegingsvrijheid van EU-burgers of het moeten nemen van maatregelen als isolatie of quarantaine te voorkomen.

Volgens de Europese Commissie moeten de gebruikte snelle tests ‘aanvaardbare’ resultaten hebben, dat wil zeggen met een gevoeligheid van ten minste 80% en een specificiteit van 97% om zoveel mogelijk valse negatieven en valse positieven te vermijden.