Hoe zit het Spaanse pensioen in elkaar

Hoe zit het Spaanse pensioen in elkaar
Beeld: 123rf

LET OP: Dit artikel is meer dan 12 maanden geleden geplaatst.

MADRID – Als het emigreren naar Spanje al soms een ingewikkelde kwestie is dan is het naar informatie zoeken over het pensioen in Spanje ook niet makkelijk. Dankzij de inzet van JC Costa Blanca hebben we het onderstaande overzicht kunnen samenstellen. Aangezien het pensioen een ingewikkeld iets is, is het altijd raadzaam om een specialist in te schakelen.

Een van de belangrijkste vragen waar een emigrant mee zit is het volgende. Je hebt voorafgaand aan je emigratie naar Spanje in Nederland of België gewoond en/of gewerkt. Vervolgens ben je gaan werken in Spanje. Hoe en wanneer bouw je pensioen op in Spanje? En hoe werkt dat dan?

Veel Nederlanders hebben voorafgaand aan de emigratie naar Spanje in Nederland gewoond en/of gewerkt.

 • Daarmee is er recht op Nederlands ouderdomspensioen (AOW).
 • Dit deel is opgebouwd tot en met het moment van uitschrijving uit Nederland.
 • Het  wordt uitbetaald op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland wordt bereikt.

Veel Belgen hebben voorafgaand aan de emigratie naar Spanje in België gewerkt.

 • Over de gewerkte jaren in België is staatspensioen opgebouwd.
 • Het opgebouwde pensioen wordt uitbetaald op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd in België wordt bereikt

1- Hoe bouw je een staatspensioen/AOW op?

 • In Nederland bouw je ouderdomspensioen (AOW) op als je in Nederland woont en/of werkt. De AOW-opbouw begint 50 jaar voorafgaand aan je pensioengerechtigde leeftijd.
 • In België bouw je staatspensioen op als je in België werkt en premies afdraagt.
 • In Spanje bouw je staatspensioen op als je in Spanje werkt en premies afdraagt

NEDERLAND

2- Bouw ik AOW op als ik in Spanje ga wonen of werken?

Wanneer je in Spanje gaat wonen, bouw je vaak geen AOW op. Je bent dan namelijk niet meer verplicht verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). Woon je in Spanje en werk je in Nederland? Dan ben je meestal wel verzekerd voor de AOW.

3- AOW lager als je in Spanje werkt?

Wanneer je in Spanje werkt, doordat je emigreert, ben je niet meer verzekerd voor de AOW. Voor ieder jaar dat je niet verzekerd bent, wordt je AOW met 2% gekort. Dit kan je voorkomen door je vrijwillig te verzekeren voor de AOW.

BELGIË

4- Bouw ik (staats)pensioen op als ik in Spanje ga wonen of werken?

Wanneer je in Spanje gaat wonen en werken, doordat  je emigreert, bouw je geen staatspensioen in België meer op.

Heb je naast je staatspensioen een particuliere pensioenverzekering afgesloten? Informeer naar de voorwaarden en mogelijkheden om deze voort te zetten.

SPANJE

5- Kan ik in Spanje staatspensioen opbouwen­­­­?

Vanaf één volledig jaar werken, bouw je het recht op pensioen op als:

 1. Je werkt in loondienst en op je salaris wordt premie voor pensioen ingehouden of
 2. Je werkt als zelfstandige (autónomo) in Spanje en je draagt premie voor pensioen af aan Instituto Nacional de la de Seguridad Social (INSS)

6- Wat is de pensioengerechtigde leeftijd in Spanje?

 • Wettelijke pensioengerechtigde leeftijd is 67 jaar
 • Je kunt nog op 65-jarige leeftijd met pensioen als je 36 jaar en 9 maanden of meer in Spanje gewerkt hebt (jaar 2019). De eis m.b.t. aantal gewerkte jaren gaat de komende jaren omhoog.
 • Vanaf 2027 kun je in Spanje op 65-jarige leeftijd met pensioen als je 38 jaar en 6 maanden gewerkt hebt
Hoe zit het Spaanse pensioen in elkaar
123rf

7- Op hoeveel staatspensioen heb je recht in Spanje?

In  Spanje moet je minimaal 15 jaar gewerkt hebben om recht te hebben op Spaanse ouderdomspensioen. De hoogte van het staatspensioen wordt gebaseerd op de premie die jij hebt afgedragen. Het staatspensioen kent wel een maximum.

 • Je hebt  recht op 50% staatspensioen als je 15 jaar gewerkt hebt en premies  afgedragen aan INSS. Voorwaarde is wel dat van die 15 jaar, twee jaar moet liggen binnen de 15 jaar direct voorafgaand aan de pensioengerechtigde leeftijd. Voor elk jaar dat je meer werkt dan 15 jaar, stijgt jouw opbouw procentueel met een kleine 2% per jaar.
 • Je hebt recht op 100% staatspensioen in Spanje als je aan de eis m.b.t. het aantal gewerkte jaren voldoet (zie punt 2 hierboven)
[su_highlight background=”#cde2e5″]!! BELANGRIJK VOOR RESIDENTEN UIT BELGIË EN NEDERLAND !![/su_highlight]

Je hebt ook recht op staatspensioen in Spanje naar evenredigheid, als:

 • Je minimaal één volledig jaar gewerkt hebt in Spanje en premies hebt afgedragen EN
 • Je totaal in Europa opgebouwde staatspensioen/AOW jaren op dit moment (2017) minimaal 15 jaar is.

Want volgens Europese richtlijnen tellen de jaren, die je in andere EU-landen gewerkt hebt, mee voor je pensioenrechten in Spanje.

Dus de jaren die je in Nederland gewoond hebt en AOW hebt opgebouwd, tellen mee voor je pensioenrechten in Spanje.

Dus de jaren die je in België gewerkt hebt, tellen mee voor je pensioenrechten in Spanje.

8a- Emigreren vanuit Nederland naar Spanje – Voorbeeld –

Je bent nu 48 jaar
Jouw pensioengerechtigde leeftijd in Nederland is 68 jaar
Bij vertrek uit Nederland heb je 30 jaar AOW opgebouwd [1]. (vanaf 18 jaar tot 48 jaar)
In Spanje ga je 10 jaar werken

Wanneer en waarop heb je recht in Spanje?

 • In Spanje moet je 15 jaar gewerkt hebben om recht te hebben op ouderdomspensioen
 • Normaal gesproken zou je in deze situatie niet in aanmerking komen voor pensioen in Spanje
 • Maar de Spaanse pensioeninstantie moet ook rekening houden met de jaren die je in Nederland hebt gewerkt
 • In totaal kom je uit op 40 jaar (30 jaar Nederland en 10 jaar Spanje)
 • Voor Spanje betekent dit dat je recht op volledige pensioen (100%) want je hebt meer dan 38 jaar en 6 maanden gewerkt
 • Je voldoet aan de eis m.b.t. aantal gewerkte jaren  (zie punt 6) en daarmee is jouw pensioenleeftijd in Spanje 65 jaar

Hoe gaat het vervolgens in zijn werk?

Stap 1: Op 65 jarige leeftijd vraag je pensioen aan bij INSS in Spanje
Stap 2: INSS vraagt jouw gegevens op in Nederland
Stap 3: Nederland en Spanje gaan het bedrag waar jij recht op hebt uitrekenen (zie hieronder punt 9)
Stap 4: 10/40 deel wordt door Spanje uitbetaald vanaf je 65e
Stap 5: Het Nederlandse deel ontvang je op jouw pensioengerechtigde leeftijd van 68 jaar

8b- Emigreren vanuit België naar Spanje – Voorbeeld –

Je bent nu 48 jaar
Jouw pensioengerechtigde leeftijd in België is 65 jaar
vertrek uit België heb je 25 jaar in België gewerkt
In Spanje ga je 10 jaar werken

Wanneer en waarop heb je recht in Spanje?

 • In Spanje moet je 15 jaar gewerkt hebben om recht te hebben op ouderdomspensioen
 • Normaal gesproken zou je in deze situatie niet in aanmerking komen voor pensioen in Spanje
 • Maar de Spaanse pensioeninstantie moet ook rekening houden met de jaren die je in België hebt gewerkt
 • In totaal kom je uit op 35 jaar (25 jaar België en 10 jaar Spanje)
 • Voor Spanje betekent dit dat je geen recht op volledige pensioen want je hebt nog geen 38 jaar en 6 maanden gewerkt
 • Je voldoet niet aan de eis m.b.t. aantal gewerkte jaren en daarmee is jouw pensioenleeftijd in Spanje 67 jaar

Hoe gaat het vervolgens in zijn werk?

Stap 1: Op 65 jarige leeftijd vraag je pensioen aan bij INSS in Spanje
Stap 2: INSS vraagt jouw gegevens op in België
Stap 3: België en Spanje gaan het bedrag waar jij recht op hebt uitrekenen (zie hieronder punt 9)
Stap 4: 25/35 deel wordt door België uitbetaald vanaf je 65e
Stap 5: Het Spaanse deel ontvang je op jouw pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar!

Hoe zit het Spaanse pensioen in elkaar
123rf

9- Berekening van het pensioen bij werken/wonen in Spanje, België en Nederland

De pensioeninstanties van ieder land rekenen afzonderlijk jouw pensioen uit en maken daarvoor twee berekeningen: pensioen pro rato en het onafhankelijk pensioen. Ieder land maakt dus deze twee berekeningen. Daarna kijkt men per land welk pensioen het hoogste is.

Stap 1: De berekeningen

Berekening 1

 1. Wat zou jij ontvangen als je alle jaren in één land hebt gewerkt/gewoond (het theoretisch bedrag).
 2. Daarna wordt het theoretische bedrag aangepast op grond van het daadwerkelijke aantal gewoonde/gewerkte jaren in dat land (het pensioen pro rato).

Berekening 2

Wat zou je ontvangen op basis van de nationale pensioenregeling/AOW van het land (het onafhankelijk pensioen). Voorwaarde voor deze berekening is dat je moet voldoen aan de pensioeneisen per land.

Stap 2: Het bepalen van het bedrag

De pensioeninstantie per land kijkt vervolgens welk pensioen hoger is: het pensioen pro rato of het onafhankelijke pensioen. Jij ontvangt altijd het hoogste bedrag per land.

Van de pensioeninstanties ontvang je een speciaal document, het P1-formulier, met de beslissing en een toelichting.

10- Hoe vraag je als Spaanse resident je pensioen aan?

 • Je moet je pensioen aanvragen in het land waar je woont dus Spanje
 • In Spanje ga je naar het INSS
 • Spanje zal:
 1. Als je in Spanje gewerkt hebt jouw gewerkte jaren in Spanje invullen en jouw gegevens vanuit België of  Nederland opvragen.
 2. Als je nooit gewerkt hebt in Spanje wordt de  aanvraag automatisch doorgestuurd naar België of Nederland.

TIP: Vraag je pensioen tenminste 6 maanden voorafgaand aan je pensioenleeftijd aan, de procedure kan lang duren.

11- Pensioen in relatie tot zorg

Wil je als gepensioneerde of uitkeringsgerechtigde van Nederland of België gebruikmaken van zorg in Spanje, dan moet je als verdragsgerechtigde geregistreerd worden. Je hebt het E 121/ S1 Verdragsformulier hiervoor  nodig.

Als Nederlander wordt door het CAK maandelijks een ¨buitenlandbijdrage¨ ingehouden op je AOW/pensioen voor zorg in Spanje. Als verdragsgerechtigde behoud je recht op zorg in Nederland (men noemt dit pensioenlandzorg).

Als Belg betaal je jaarlijks een bedrag aan jouw ziekenfonds en je blijft volledig verzekerd voor zorg in België.

A- Heb je gewerkt in Spanje en je hebt recht op een Spaans pensioen?

Vanaf het moment dat het Spaanse pensioen aan jou wordt uitbetaald, heb je automatisch recht op gratis zorg in Spanje via de Seguridad Social. Je hebt het E 121/S1 Verdragsformulier NIET nodig!

Via de Seguridad Social kun je een Tarjeta Sanitaria Europea (Europese Verzekeringskaart / EHIC pasje)  aanvragen en daarmee heb je recht op dringende en spoedeisende zorg binnen Europa.

B- Je hebt gewerkt in Spanje, maar nog nooit je Spaanse pensioen aangevraagd?

Stap 1: Vraag Spaans pensioen alsnog aan bij INSS in Spanje
(Bij de aanvraag  NIET vermelden, dat je al een pensioenuitkering vanuit Nederland of België ontvangt)
Stap 2: INSS vult het Spaanse deel in en vraagt jouw gegevens in Nederland of België op
Stap 3: Nadat het Spaanse pensioen is toegekend
– kun je als Nederlander vervolgens het CAK informeren dat je geen verdragsgerechtigde meer bent en geen buitenland bijdrage meer gaat betalen.
– kun je als Belg je ziekenfonds mededelen de jaarlijkse bijdrage niet meer te betalen.

NB: Bewust praten we over kun je want het is aan jou of je de keuze wilt maken om de directe toegang tot zorg in Nederland of België te gaan beëindigen.  Het stopzetten van bovengenoemde inhouding/ bijdrage wordt niet automatisch gedaan.

Nawoord

Zoals de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) in een artikel schreef, veel adviseurs in Spanje zijn niet volledig op de hoogte van de pensioenregeling in Spanje en al helemaal niet in relatie tot reeds opgebouwde pensioenrechten/gewerkte jaren buiten Spanje.

Heb je hulp of advies nodig? Wij helpen jou graag verder! Neem contact op met JC Costa Blanca, jouw consulent!

Bronvermeldingen
1. VBNGB Artikel: INSS pensioen voor Nederlanders met werkantecenten in Spanje
2. Website europa.eu: Pensioen/ AOW in het buitenland
3. Website Europese Commissie: Pensioenen

[1] AOW opbouw begint 50 jaar voorafgaand aan je pensioengerechtigde leeftijd. In dit voorbeeld is de pensioengerechtigde leeftijd 68 jaar. AOW opbouw begint met 18 jaar (=68-50). AOW opbouw eindigt bij uitschrijving uit Nederland op leeftijd van 48 jaar. AOW opbouw is van 18 tot en met 48 is 30 jaar

Meer recente artikelen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Beste lezers. Wij zijn genoodzaakt om opnieuw de mogelijkheid tot reageren op onze artikelen te annuleren omdat we veel last hebben van spam-reacties en extra webverkeer. Hierdoor wordt de vraag naar onze website te hoog waardoor onze webhosting ons al meerdere keren op non-actief heeft geplaatst. We moeten opnieuw zoeken naar een oplossing om ervoor te zorgen dat jij als lezer kunt blijven reageren maar ook dat de website ‘in de lucht’ blijft.

Er zijn meer dan 30.000 reacties geplaatst op SpanjeVandaag en de mogelijkheid om te reageren willen we ook graag blijven handhaven maar dan wel op een manier dat de website in de lucht kan blijven. Ter vergelijking, op een normale dag worden tussen de 30 en 50 reacties geplaatst maar komen er net zoveel of meer spam-reacties binnen die weliswaar gescreend en gedetecteerd worden maar waardoor de website trager wordt en soms niet te bereiken is. Daardoor kunnen ook goedbedoelde reacties tussen de spam-reacties komen en dat kunnen we niet altijd controleren(ook omdat we niet 24 uur achter de computer zitten en de spam automatisch elke dag verwijderd wordt).

Excuses voor het ongemak en we zoeken opnieuw (het is de derde keer dat dit gebeurd) naar een oplossing. Je kunt altijd op onze Facebook pagina en Facebook groep of op Twitter terecht om te reageren op onze artikelen. Mocht je ergens vragen over hebben dan kun je ons altijd een email sturen of contact opnemen via WhatsApp. We proberen alle vragen die over Spanje gaan te beantwoorden. De redactie.

Abonneer
Abonneren op
Als je geen naam invult staat er 'Anoniem'.
Hier doen wij niets mee maar is een antispam maatregel.
37 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Weet men wel dat de SVB eigen bijdrage voor het op 100% houden van AOW jaarlijks circa €5000 moet betalen. Dat gaat toch geen zinnig mens doen. Neem voor minder geld de aankoop van een kort lopende lijfrente krijgt men veel meer waar voor de oude dag dan AOW.

Hoor via de Nederlandse club in Spanje dat sinds 1 januari 2019 er door uitkeringsinstanties in Nederland geen vermindering meer mag worden toegepast op de uitkeringen aan Nederlanders in het buitenland doordat de overheid voor hen de loonheffing vrijstelling heeft geschrapt. Wie kan hier met deskundigheid op reageren. Worden Nederlanders die in het buitenland wonen opnieuw negatief beloond?

Ik heb de 10 jaar vrijwillige AOW premie bijdrage al achter de rug. Volgens dit artikel is de hoogte van het Spaanse pensioen o.a. afhankelijk van het aantal jaren dat ik gewoond of gewerkt heb in Nederland, en dat is 33. Nu vraag ik me af of de 10 jaar vrijwillige bijdrage hier bij opgeteld wordt, of niet? M.a.w. gaat men hier in Spanje uit van 33 of 43 jaar?

Ik reageer op de mededeling van Leendert:
Als Spaans-pensioenontvanger mag je tot ruim € 8000,00 per jaar bijverdienen zonder het pensioen en de daarbij behorende rechten (bv. gratis zorg) te verliezen.
De bijverdienste moet uiteraard voor de IRPF (inkomstenbelasting) worden opgegeven.

Gaarne toelichting op hieronderstaande alinea. Wat wordt bedoeld met ‘buitenlandbijdrage’ en hoe wordt deze berekend?
Indien men zich in Nederland heeft laten uitschrijven (resident in Spanje) kan men dan toch nog aanspraak maken op een basis-ziektekosten-verzekering.

quote:
Als Nederlander wordt door het CAK maandelijks een ¨buitenlandbijdrage¨ ingehouden op je AOW/pensioen voor zorg in Spanje. Als verdragsgerechtigde behoud je recht op zorg in Nederland (men noemt dit pensioenlandzorg).
unquote

Deze buitenlandbijdrage geldt alleen voor AOW’ers en WAO/WIA’ers(mensen die arbeidsongeschikt zijn). Van hun Bruto inkomen wordt een deel ingehouden dat overgedragen wordt aan de Seguridad Social en dient dus als hun premie voor ziektekostenverzekering te worden beschouwd. Aan het einde van het jaar wordt het totaal van de afgedragen premies berekend volgens een woonland correctie en krijgt men vaak nog een deel terug betaald. In België bestaat dit volgens mij ook (RIZ?).

Wat een onzin voor diegenen als ik die Nederland voorgoed vaarwel heeft gezegd. Recht op zorg in Nederland die ik helemaal niet wil maar er toch vanuit een klein pensioen voor betaal?
Is dit een Europese Unie die voor iedereen hetzelfde zou moeten zijn. Vraag heeft een in Nederland wonende Spanjaard ook recht op zorg in Spanje en betaald die daarvoor?

Allemaal heel mooi maar wat ik niet kan vinden is hoe/wat er gebeurt indien je reeds pensioengerechtigd bent in België (of Nederland) en je emigreert naar Spanje, waarvan ik denk dat er meerdere mensen in dit geval zitten. Hoe wordt dit pensioen uitbetaald (bruto of netto) en waar betaal je de belastingen en hoeveel (in Spanje hoop ik minder als dit bruto is, en zijn er barema’s?) en of dit hetzelfde is voor gepensioneerde werknemers, ambtenaren of zelfstandigen. Hier lopen de meningen dikwijls uit elkaar… vooral dan voor ambtenaren ( worden blijkbaar in België netto uitbetaald maar moeten dan geen… Lees verder »

Ik ben een gepensioneerde Belgische werknemer, resident in Spanje en ik ontvang mijn pensioen (bijna) bruto op een Spaanse rekening. Het enige dat wordt ingehouden is de RIZ-bijdrage. Belastingen móet ik hier in Spanje betalen. De tarieven zijn wel lager maar omdat het ‘huwelijksquotiënt’ niet bestaat betaal ik hier toch méér belastingen.
Bij mijn weten worden ambtenaren altijd in België belast en ontvangen hun pensioen dus netto.
Over zelfstandigen kan ik niet meespreken.

Dank je wel, dit is duidelijk.

Ik kan alleen maar aangeven hoe dit is voor Nederlanders. Die krijgen hun AOW bijna geheel bruto uitgekeerd. Er wordt slecht een klein bedrag aan premie ingehouden om de ziektekostenverzekering van de Seguridad Social te betalen. Inkomstenbelasting in Spanje is net als in Nederland gebaseerd op een schijven stelsel. 0 tot 12.450 – 19% 12.450 tot 20.200 – 24% 20.200 tot 35.200 – 30% 35.200 tot 60.000 – 37% Meer dan 60.000 – 45% Per communidad kunnen er kleine verschillen zijn met deze “landelijke” schijven. Iedereen heeft recht op een belastingvrij bedrag van 5.550,- Er is een inkomensafhankelijke aftrek van… Lees verder »

Even nog een kleine toevoeging, want veel Nederlandse ambtenaren krijgen hun AOW netto en blijven belastingplichtig aan Nederland. Dit geldt echter alleen als zij voor een publiekrechtelijke instantie hebben gewerkt. Voor privaatrechtelijke instanties geldt dit niet. Heel verwarrend, want sommige instanties zijn tijdens hun bestaan veranderd van publiekrechtelijk naar privaatrechtelijk (PTT, NS etc.).

Ik kan het billijken zoals geschreven werd, dat van de bruto Nederlandse AOW uitbetaling aan in Spanje gevestigde Nederlanders een bedrag wordt ingehouden ter betaling van de Spaanse Seguridad Social (al vind ik het overigens een hoop onnodig geschuif tussen Europese landen van Volkspremiere inhouding. Het lijkt mij efficiënter dat dit rechtstreeks in Spanje plaatsvindt). Dat daarnaast, dat ik begrijp, het CAK óók nog eens inhoudt op de AOW vanwege een ‘thuisland zorg’ is voor mij totaal onbegrijpelijk en onrechtvaardig indien Nederlanders in Spanje deze thuislandzorg in het geheel niet wensen.

Bedankt Jan, die belastingschijven zullen wel hetzelfde zijn… van de Spaanse overheid. Mijn probleem is echter dat ik aan het twijfelen ben geraakt… ik ben ambtenaar (op rust) en zou mijn pensioen netto krijgen vanuit België als ik in Spanje zou gaan wonen. Anderen beweren dan weer dat het toch bruto zou zijn en deze wet zou veranderd zijn… voor mij maakt dit wel een verschil want Spanje (ook Frankrijk) heft minder belasting.

Mooi en compleet artikel, ik mis echter de mededeling dat als je eenmaal pensioen gerechtigd bent in Spanje dat je dan je volledige pensioen weer kwijt bent zodra je na jouw pensionering weer gaat werken, hetzei als autonomo, hetzei op nomina. In Nederland zouden wij dat diefstal noemen maar in Spanje zeggen ze dat als je werkt je geen pensioen nodig hebt.

Dat geldt dan toch zeker alleen voor het Spaanse deel van je pensioen!? In Nederland mag men gewoon werken als AOW’er, zonder dat het gevolgen heeft voor je AOW. Alleen je belasting gaat dan natuurlijk wel omhoog.

Toch nog even een vraag
In Belgie heb je na 104 werkdagen per kalenderjaar (in het 6 dagen stelsel) reeds een loopbaanjaar behaald. Dit zijn 4 maanden per jaar Dit zou wel eens 6 maanden of 156 dagen gaan worden in de toekomst.
Hoe zit dit in spanje? Hoeveel dagen moet men daar werken om een nloopbaan jaar te behalen?

Geweldig artikel, goede uitleg en perfect op mijn/onze situatie van toepassing. Het finetunen laten we straks wel doen door een gestor of advocaat in Spanje. Onze situatie haakt helemaal in op dit artikel. Vanaf 1979 tot aan 2006 in loondienst (Defensie, ABP) gewerkt en opbouw in NL gedaan. In 2006 naar Spanje en tot aan 2012 zonder inkomsten dus geen opbouw. Tussen 2012 en 2018 als Autonomo inkomsten en opbouw aan de Spaanse kant. Vanaf november 2018 verhuist naar België voor als het goed is 9 arbeidsjaren. Daar in het sociale zekerheidstelsel. O ja, tussendoor ook nog vijf maanden Oostenrijk….hahaha!!… Lees verder »

Als ik het artikel goed gelezen heb wordt mij iets meer dan 2,5 jaar AOW premie betaling ontfutseld. Ik lees in het artikel het voorbeeld van een persoon die met 68 jaar met pensioen gaat en wordt gesteld dat dan die persoon met 18 jaar (68-50) AOW premie is gaan bijdragen.
Ik ben geboren in 1956 en ben op mijn 15de jaar AOW premie gaan bijdragen en zou dan dus met 65 jaar (15+50) AOW pensioen gaan ontvangen. Neen dus, ik ontvang AOW pensioen inkomsten met 67 jaar en 4 maanden en heb 52 jaar en 4 maanden AOW premie betaald. Zie reacties/correcties op het bovenstaande graag tegemoet.

Beste Nicolas…ja, hetgeen U nu beschrijft heet volgens mij in de volksmond een “AOW-gat”… gaten die ontstaan door afspraken tussen werkgevers, regeringen en pensioenfondsen. Het kan zijn dat U daar toen over ingelicht bent, maar misschien ook niet. Maar als U niets onderneemt of ondernomen heeft (lees: bijverzekeren en bijbetalen) dan wordt dat gat inderdaad niet gedicht. Pensioenen, pensioenopbouw en uitkeren waar men recht op heeft… een erg vies en vuil spelletje van de regeringen en de pensioenfondsen! En het is helaas NOOIT in uw voordeel! Maak er maar het beste van met wat U nu krijgt of gaat krijgen!… Lees verder »

Nicolas, zo gaat dat, wetten veranderen. Maar zat je niet gewoon op school op je 15e?

Neen, heb gebofd, ging na de Universiteit op 26 jaar voor het eerst full time werken.

Als je op 15de bent gaan werken klopt jouw opmerking over de diefstal volledig. Maar feitelijk bouwde je in Nederland AOW rechten op vanaf je 15de, of je daar dan werkte of niet. Je hoeft voor de AOW opbouw alleen maar woonachtig te zijn in Nederland. Dat us dus ook de grote fout die ze gemaakt hebben, want in de meeste landen moet je minstens 1 jaar gewerkt hebben voor je kunt gaan opbouwen en minstens 15 jaar bijgedragen hebben om een AOW te kunnen krijgen. Vandaar dus dat gezeur van de regering dat de AOW onbetaalbaar werd en de… Lees verder »

Nicolas, omdat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gegaan is naar 67 jaar, hebben ze ook de opbouw leeftijd van de AOW omhoog gegooid met 2 jaar. In dit artikel staat dat je met het opbouwen van je AOW begint op je 18-jarige leeftijd, maar dit moet 17-jarige leeftijd zijn. Dus ze pakken in feite 2 x 2% meer af. Wordt anders lid van de pagina NIHB (Nederlanders in het buitenland), hier word je op de hoogte gehouden van al dit soort dingen. Want er wordt sinds 01-01-2009 een nog viezer spelletje gespeeld door de Belastingdienst Nederland Buitenland. Mensen die een AOW… Lees verder »

In België wordt geen pensioen ‘opgebouwd’, maar worden de maandelijkse inhoudingen op de lonen van de actieven van vandaag gebruikt voor de uitbetaling van de pensioenen van vandaag. Men noemt dat het repartitiesysteem. De uitbetaalde pensioenen worden berekend op basis van de jaarlonen die men gedurende zijn loopbaan heeft verdiend met een voor iedereen (zelfs wie nooit heeft gewerkt) geldend minimum. Naast dit staatspensioen dat dus voor iedereen geldt kan je zelf voor een aanvullend pensioen zorgen via een vorm van pensioensparen wat resulteert in een kapitaal op het ogenblik van pensionering. Los hiervan voorzien sommige werknemers in het arbeidscontract… Lees verder »

Als je in het buitenland woont maar werkt in Nederland betaal je wel voor de AOW maar als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt krijg je alleen AOW als je je daar voor verzekerd hebt volgens mij.

Onjuist. Je wordt alleen gekort voor de jaren dat je niet in NL woonde of werkte. 2% per jaar korting voorafgaand aan je ingangsdatum pensioen, dat je niet in NL woonde of werkte.

Dit kun je opvangen door jezelf vrijwillig bij te laten verzekeren als het goed is. Ik ben daar momenteel mee bezig via de SVB.

Loek, zonde van je geld. De vrijwillige AOW premie bijdrage is per jaar zo’n €3000 en door de solidariteit met de minder gefortuneerden krijg je aan het eind van de rit evenveel als de gemiddelde inwoner werkende in Nederland. Sparen heeft geen zin bij 0,5% rente per jaar. Overweeg iets met een beheerst risico zoals een gerenommeerd beleggingsfonds (Robeco, Nationale Nederlanden, Achmea?) De kans dat je daaruit per maand bij pensionering méér krijgt dan de AOW, aan welke voorziening steeds minder wordt bijgedragen wegens vergrijzing dat is funest bij een Nederlands AOW omslagstelsel.

Ik betaal maar 526,00 euro omdat ik geen inkomen heb in spanje als vrijwillige AOW premie per jaar,

Geen inkomen in Spanje uit welke hoofde dan ook? Toch hopelijk wel elders Loek

Ik heb nog geen definitief besluit genomen omdat ik liever bij de dag leef. Dat klinkt misschien een beetje raar maar ik heb genoeg mensen om mij heen gezien die al op jonge leeftijd bezig waren met zekerheid en pensioen en die de eindstreep nooit hebben gehaald. Ik ben zelfstandig ondernemer en zal het dus allemaal zelf moeten regelen. Maar ik ben nog relatief jong dus ik ga nog even door. In combinatie met genieten van het Spaanse leven! Maar bedankt voor je reactie.

Loek, dit kan maar voor maximaal 10 jaar!

Bovendien is het schandalig duur (NL 2019 – Tot maximaal 34.817 betaal je 17,9% van je inkomen om voor de AOW te sparen). Je moet wel heel oud worden, voor dit je enig voordeel zal opleveren.

Onjuist. Als je in Spanje woont maar in NL werkt dan geldt de regel dat inkomen uit werk er voor zorgt dat je aow rechten opbouwt. Als je ziek bent dan ook, maar als je een uitkering krijgt van het UWV dan betaal je geen afdrachten meer voor opbouw aow, en het lullige is dat dit niet gemeld wordt, want de SVB heeft geen meldingsplicht dat er geen afdrachten meer gedaan worden, je moet hier dus zelf achteraan door zelf een eigen bijdrage aan te vragen, hiermee stel je je aow veilig, de jaarlijkse eigen bijdage is voor een periode… Lees verder »

Doe de aanmelding voor eigen bijdrage binnen 1 jaar anders vervalt de mogelijkheid op eigen bijdrage waardoor je dus 2 % per jaar dat je niet betaalt tot aan je pensioen gerechtigde leeftijd gekort wordt.

Lees 1997-2012 en niet 1997-2015

Tussen de jaren 1974 – 1989 heb ik het dubbele verdiend als in de periode 1990-2012. Na 38 jaar werken in Spanje werd mijn pensioen berekend over de periode 1997-2015. Vanwege de crisis jaren ging ik er flink op achteruit wat betreft mijn Spaans pensioen. Zouden ze dat berekend hebben over de gehele 38 jaar en daarhet gemiddelde van hebben genomen, had ik veel meer pensioen gekregen. Met zoiets moet men natuurlijk wel rekening houden. Daar komt nog bij dat ik zelfstandige was. Ik heb toen wel het dubbele betaald gedurende gedurende vele jaren. Maar toch is het systeem nog niet rechtvaardig.

dag/nacht
Scroll naar top

Gratis Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang elke dag het actuele Spanje nieuws in je email inbox.