skip to Main Content

Las Palmas “maakt zich mooi” voor de strijd om de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2016

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

GRAN CANARIA – (Hans Camps) Het Eilandbestuur van Gran Canaria en de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria gaan negen miljoen euro investeren voor het contracteren van 1.000 personen die de stad “mooi gaan maken”, voordat in juni 2011 de jury arriveert. De jury die zal gaan beslissen welke stad ‘Culturele Hoofdstad van Europa 2016’ gaat worden, zal Las Palmas de Gran Canaria bezoeken in de eerste, of tweede week van juni 2011.

En hoewel de agenda voor dit bezoek nog niet vast staat, “gaat men er bij de Gemeente van uit, dat men een wandeling door de straten wil maken en daar contact wil hebben met de stadsbewoners,” zo heeft Juan Cambreleg, de algemeen artistiek directeur voor de kandidatuur, uitgelegd tijdens een persconferentie die heeft plaatsgevonden op dinsdag 1 maart 2011, voor de presentatie van de acties welke men de komende drie maanden zal gaan ondernemen met het doel “zich knap te maken” en ervoor te zorgen, dat de stad er tip top bijligt, met het oog op dit bezoek.

De totale investering zal 9 miljoen euro bedragen, waarmee men 1.000 werklozen zal aannemen, onder wie metselaars, bouwvakkers, ontwerpers en architecten voor de uitvoering van initiatieven in de diverse delen van de stad en die zijn opgenomen in de projecten welke zijn gepresenteerd door het Canarische Arbeidsbureau, wat ressorteert onder de Canarische Regering.

Het bedrag van 9 miljoen euro is al toegekend en zal besteed gaan worden aan het vóór 31 maart 2001 aannemen van 1.000 personen, zo heeft de bij de persconferentie aanwezige wethouder Arbeidszaken, Augusto Brito, van de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria, uitgelegd. Hij deed dit in gezelschap van de minister van Arbeidszaken, Plaatselijke Ontwikkeling en Gelijkheid, Isabel Guerra, van het Eilandbestuur van Gran Canaria. Ook aanwezig was de wethouder Groenvoorzieningen, Stadsreiniging, Milieugezondheid en Strandzaken, Inmaculada Medina, van de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria; evenals de Minister van Toerisme, Roberto Moreno, van het Eilandbestuur van Gran Canaria.

Wethouder Isabel Guerra heeft uitgelegd, dat hoewel men acties gaat uitvoeren over de gehele stad, men speciaal aandacht zal besteden aan de noordelijke toegangen van de hoofdstad en aan de parken en groenvoorzieningen. Cambreleg merkte de noodzaak op actie te ondernemen bij de Manuel Lois-kazerne *) complex, waar het toekomstige Recreatiepark moet komen, waar men schoonmaak en fatsoenering zal uitvoeren, evenals herbebossing.”

Een tweede project, zal het “herstel van Los Riscos” zijn, zo ging Cambreleg verder, via het toekennen door een deel van de stadsbewoners, van percelen welke hun eigendom zijn en die nu braak liggen, om deze te veranderen voor sociaal gebruik van de buurt. “Tot op heden, heeft een buurtbewoonster ons haar grondstuk toegekend,” hoewel niet is aangegeven, wat men er mee gaat doen en wat de concrete bebouwing ervan in de toekomst zal zijn.

Dezelfde dynamiek zal men gaan gebruiken voor het voormalige ‘Attractiepark Tivoli’, eigendom van Caja de Canarias, de bankinstelling dit heeft toegekend aan de Gemeente voor dit initiatief, door het schoon te maken, te schilderen, of over te schilderen, “want er kan graffiti zijn die u niet zal bevallen,” zo legde de artistieke directeur voor de kandidatuur uit.

Wethouder Inmaculada Medina ontkende, dat deze acties “slechts oppervlakkig” zullen zijn met het oog op het bezoek van de jury, “omdat dit is niet de eerste keer is, dat men deze onderneemt, Ze erkende wel, dat er gebieden in de stad zijn die in ernstigere mate verwaarloosd en vervuild zijn, waarvoor ze dan en spoedeisende campagnes eist. Dit is het geval met het ‘Atlante’-monument, bij de noordelijke stadstoegang, waarvan ze zei, “dat we eens tot een akkoord moeten komen met de persoon die het restaurant exploiteert, opdat deze meewerkt aan het onderhoud van dit gebied.”

Medina herinnerde eraan, “dat er vier jaar geleden ‘nog 77 zwarte vlekken’ bestonden in de stad, waar we tonnen vuil verwijderd hebben,” en tegenwoordig is dit nog, “slechts enkele kilootjes.”

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend