skip to Main Content
Voor het eerst sinds 2010 minder dan 4 miljoen werklozen in Spanje

Voor het eerst sinds 2010 minder dan 4 miljoen werklozen in Spanje

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

inem2MADRID – Volgens de laatste gegevens van de Servicios Públicos de Empleo, de verantwoordelijke afdeling voor het bijhouden van de werklozen in Spanje, zijn er sinds vorige maand 119.768 minder werklozen. Met deze daling komt het totaal aan werkzoekenden nu uit op 3.891.403 personen, dat is dus onder de 4 miljoen, iets wat sinds 2010 niet meer gebeurd is.

Met de nieuwe verkiezingen in aankomst komen deze cijfers als geroepen voor de regering in functie van Mariano Rajoy (PP). Ongetwijfeld zullen deze voor de arbeidsmarkt positieve cijfers aangehaald worden in alle meetings, debatten en interviews die zullen volgen en gedeeltelijk ook terecht. De vraag is natuurlijk of de daling in aantal werklozen daadwerkelijk aan het beleid van de Partido Popular ligt of aan de veranderde tijden in het land en in heel Europa.

Hoe dan ook, het aantal werklozen is volgens de gegevens van de Servicios Públicos de Empleo onder de 4 miljoen gedaald en dat is positief. In de maand mei daalde het aantal werklozen met 119.768 personen waardoor het totaal aantal werkzoekenden nu op 3.891.403 komt te staan. Er zijn naast werklozen uiteraard ook werkenden en dat aantal staat nu op 17.661.840 personen die wel een baan hebben.

Verschil onderzoek wijze regering en EPA enquête

Bij de telwijze van de regering wordt enkel gekeken naar het aantal ingeschreven werkzoekenden bij de Servicios Públicos de Empleo (het oude INEM). Deze cijfers worden elke maand bekend gemaakt maar geven niet de echte situatie aan. Er wordt namelijk alleen gekeken naar die personen die met naam ingeschreven staan als werkzoekende. Veel werklozen schrijven zich echter niet meer in bij de instanties omdat ze of geen recht meer hebben op enige vorm van uitkering of omdat ze niet ingeschreven willen staan en de hoop op een baan hebben opgegeven. Daarnaast wordt geen rekening gehouden met zelfstandigen die vaak niet ingeschreven staan en met die werknemers die niet meer staan ingeschreven omdat ze naar het buitenland zijn vertrokken, zowel buitenlanders alsook Spanjaarden

Het EPA onderzoek is een driemaandelijks onderzoek in de vorm van een enquête waarbij telkens 65.000 mensen ondervraagd worden, op jaarbasis 200.000 personen. Bij dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het feit of iemand werk heeft maar ook naar de familieomstandigheden en veel meer sociale aspecten. Het duurt anderhalve maand om alle verzamelde gegevens te verwerken waarna men de resultaten bekend maakt. Het EPA onderzoek wordt al sinds 1964 uitgevoerd en is de telwijze die ook de Europese gemeenschap aanhoudt aangezien deze resultaten veel realistischer zijn – (Remco Stoffer)

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal of via iDEAL etc., altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top
×Close search
Zoeken