skip to Main Content
Verkiezingen Europees Parlement 2019 in Spanje
123rf

Verkiezingen Europees Parlement 2019 in Spanje

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – Tussen 23 en 26 mei 2019 zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. In Spanje vinden de EU verkiezingen samen plaats met de gemeenteverkiezingen waarbij ook buitenlandse residenten kunnen meestemmen in Spanje.

Als je als Nederlander of Belg in Spanje woont en daar ook als inwoner staat ingeschreven mag je op 26 mei 2019 meedoen met twee verkiezingen, te weten de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Buitenlanders mogen in Spanje niet meestemmen bij de nationale en autonome (regionale) verkiezingen maar dus wel bij de lokale of gemeenteverkiezingen en Europese verkiezingen.

In Spanje is besloten om de Europese verkiezingen samen te laten vallen met de gemeenteverkiezingen die plaatsvinden op zondag 26 mei 2019. Die datum is wat betreft de Europese verkiezingen hetzelfde als in België terwijl men in Nederland op donderdag 23 mei naar de stembussen gaat voor de vertegenwoordiging in de Europese Unie.

Stemmen in Spanje

Als je als buitenlander staat ingeschreven bij de gemeente van jouw woonplaats in Spanje (empadronado) dan mag je als je ouder dan 18 jaar bent meestemmen bij de Europese verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen. Wil jij als buitenlander stemmen in Spanje dan dien je dat voor 30 januari 2019 bij jouw Spaanse gemeente kenbaar te maken.

Op dit moment staan er volgens het Spaanse Bureau voor de Statistieken (INE) 407.784 EU-bewoners ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen en 324.259 EU-bewoners voor de Europese verkiezingen.

Volgens het INE staan er op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 13.793 Nederlanders en 9.762 Belgen ingeschreven. Voor de Europese verkiezingen is dat aantal 11.624 Nederlanders en 8.317 Belgen.

Inschrijven

Inwoners van EU-lidstaten die wonen in Spanje en staan ingeschreven bij de gemeente als officiële inwoner en die willen stemmen in Spanje dienen zich daarvoor op te geven, iets wat je kunt doen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Je komt dan in het “censo electoral” te staan waarna je in de toekomst altijd kunt stemmen bij de Europese en gemeenteraadsverkiezingen.

Dit geldt overigens niet als je al eens eerder hebt aangegeven (intención de votar) dat je wilt stemmen (votar) in Spanje, dan sta je hoogstwaarschijnlijk nog in het “censo electoral”. Het is echter altijd beter om dat te controleren.

Provincies

Volgens het INE zijn de provincies waar de meeste inwoners uit de EU staan ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen Alicante met 60.144 personen, Madrid met 54.975 en Málaga met 34.216 personen.

Volgens het INE zijn de provincies waar de meeste inwoners uit de EU staan ingeschreven voor de Europese verkiezingen Alicante met 47.810 personen, Madrid met 43.579 en Málaga met 27.229 personen.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal of via iDEAL etc., altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Dit bericht heeft 30 reacties
 1. Verkiezingen, ze blijven belangrijk. Wil het volgende memoreren. De Nederlandse Kieswet is per 1 april 2017 gewijzigd. De wijziging behelst het regelen van kiesrecht voor Nederlanders buiten Nederland. Zij hebben na deze wijziging kiesrecht voor de tweede Kamer der Staten generaal verkiezingen en kiesrecht voor de verkiezingen van het Europees parlement‘s! Het is opvallend dat in het hier gepubliceerde staat dat ik ook in Spanje kiesrecht zou hebben voor het Europees parlement. Dat betekent dat ik twee keer mag stemmen voor het Europees parlement’s. Denk dat er sprake is van een omissie!

  1. Ja Jan, dat dacht ik ook. Als Nederlander die in Spanje staat ingeschreven (empadronament) mag ik in Nederland voor de 2e kamer en voor het Europees parlement stemmen. In Spanje mag ik alleen voor de gemeenteraad stemmen.
   Dat ik nu moet kijken in het censo electoral van de gemeente of ik ook voor het Europees parlement kan stemmen is nieuw voor mij. Dus een beetje verwarrend!.
   Overigens vind ik het nog altijd een vreemde zaak dat ik, wonende in Spanje, daar ook belasting betaal nog altijd niet mag stemmen voor de electiones Generales. Ik heb toch niets meer met Nederland? Waarom dan stemmen voor de 2e kamer terwijl mijn belangen hier in Spanje liggen en mij hier het kiesrecht wordt onthouden? Hoog tijd voor aanpassingen lijkt mij.

 2. Maar wist u Remco, dat de Belgen over gans de wereld verplicht zijn om te kiezen of stemmen , zoals onlangs de gemeente verkiezingen, als je maar weet dat mensen die in “down under” of Zuid Amerika – Nieuw zeeland..en mensen die meer dan 15 jaar en meer, niks met die gemeenteverkiezingen aan winnen, “Belgen hé dommerikken” ¡ k´zou het nog moeten geloven ook !

  1. Ik ben Belg maar woonachtig in Spanje. Ik kan en mag niet stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in België. Ik weet niet waar jij je informatie haalt. En die opmerking “Belgen dommerikken” vind ik heel ongepast. Ik ken ook veel scheldwoorden voor Nederlanders, maar ik ben welopgevoed en gebruik ze dus niet.

   1. Klopt Caroline, wij zijn “afgevoerd” (!! Ja, écht !!! zo staat dat op het document dat we in Spanje dienden te overhandigen) in België en zijn ingeschreven in Spanje. Wij mogen zelfs NIET meer aan de verkiezingen in België deelnemen, noch aan de gemeentelijke (van onze vroegere verblijfplaats) noch aan de nationale.

    1. Lieve, wij zijn gedomicilieerd in Spanje, maar we MOETEN wel degelijk nog stemmen voor de nationale verkiezingen in België. NIET voor de gemeenteraadsverkiezingen. Enkele maanden terug hebben wij van het Belgische consulaat de nodige papieren gekregen waarop we moesten aanduiden op welke manier we willen stemmen : per brief, met volmacht, of in het consulaat.

    2. Iedere Belg die woonachtig is in Europa en meerderjarig en niet ontheven van zijn rechten (eigenaardig, want is in België een plicht), is stemplichtig voor de FEDERALE verkiezingen. Natuurlijk is het als Belg in ander Europees land theoretisch verplicht om je eerst aan te melden bij een consulaat of ambassade, anders krijg je op termijn problemen met je identiteitskaart. Op het moment dat je dan een nieuwe kaart nodig hebt, zou het wel eens kunnen zijn dat ze vaststellen dat je een aantal jaren geleden aan je plichten als Belg verzuimt hebt. Zolang je daar niet aangemeld bent, kan/mag je voor niks Belgisch stemmen, maar dan ben je niet administratief in orde. Eens aangemeld kan je vragen om per briefwisseling te stemmen, dan doe je nog altijd wat je wilt, de stemming is immers anoniem, dus kan me niet controleren wie wel en wie niet heeft teruggezonden, tenzij er natuurlijk niemand reageerde. Voor de gemeenteraads- en Europese verkiezingen geldt de wetgeving van je nieuwe thuisland, dus stemrecht na inschrijving bij de gemeente op de lijst van liefhebbers der verkiezingen; aan deze twee laatste twee verkiezingen MAG je in België dus NIET meer deelnemen als je uitgeschreven bent uit de bevolkingsregisters

   1. Hermanos, in België geldt stemplicht voor alles: gemeenteraad, district, federaal en Europees. Boete van ong. 80€ als je spijbelt, 250€ tot 2000€ als je niet opdaagt als bijzitter of voorzitter!
    Voor degenen die op het moment vd verkiezingen in het buitenland zijn (domicilie in België) kunnen ofwel op het consulaat kiezen ofwel een volmacht geven aan iemand (familie/vrienden). Ik ben onlangs hiervoor naar het gemeentehuis gegaan en de procedure is:
    Men krijgt een document dat door de volmachtgever en de gevolmachtigde moet ingevuld worden en ondertekend, vervolgens moet dit document terug binnen gebracht worden op het gemeentehuis om te laten ondertekenen door de burgemeester. De volmachtdrager moet zich met dit document + de kiesbrief aanbieden aan het loket dat op de kiesbrief staat vermeldt, maw: de volmachtdrager moet 2x aanschuiven tenzij dat ook zijn/haar kiesbrief heel toevallig hetzelfde loket vermeldt.

    1. Hermanos heeft het m.i. over mensen die definitief in Spanje wonen en ik denk dat jij, ondanks het feit dat je al vele jaren naar Spanje komt, nog altijd als toerist spreekt. Kan iemand als jij via het consulaat stemmen ?

     1. Het is onduidelijk wat Hermanos bedoeld.
      Ik heb de vraag niet gesteld op het gemeentehuis of toeristen mogen stemmen in een consulaat aangezien dit mij niet aanbelangt.
      Wie gaat als toerist stemmen (als het zou mogen) in een consulaat dat zich een paar honderd km bevind?

     2. @Jopke.
      Hermanos heeft het over mensen die voor de gemeente NIET MOGEN stemmen. Hij bedoelT dus duidelijk mensen die in het buitenland wonen. Ook schrijf jij letterlijk “…degenen die op het moment vd verkiezingen in het buitenland zijn (domicilie in België) kunnen ofwel op het consulaat kiezen ofwel …”. Of dit echt wel klopt weet je dus zelf ook niet.
      OK, om het met jouw woorden te zeggen: “Case closed.”

    2. Aan jobke, jij woont duidelijk nog in België en komt op vakantie in Spanje, de discussie ging hier volgens mij over mensen die officieel en volledig in Spanje wonen, daarvoor is enkel kiesplicht voor de federale en voor de rest is het onmogelijk om nog te stemmen, aangezien je in de bevolkingsregisters moet ingeschreven zijn en dat is dus niet meer het geval voor mensen die hun officieel adres in Spanje of ander land hebben

     1. Ja Jopke, dat weet ik. Ik volg deze nieuwsbrief al enkele jaren. Maar blijkbaar is het succes van sociale media omgekeerd evenredig aan elementaire beleefdheid.
      Ik heb geen probleem met kritiek op wat dan ook, zolang het maar beleefd blijft.
      Bv: of je nu voor of tegen Puigdemont bent, het is en blijft een persoon en dat is zijn naam, en die naam verbasteren om je ongenoegen te uiten is laag bij de grond. Maar ja, voor veel diepvries-IQ’s (en nu laat ik mezelf ook eens lekker gaan, want het is hier toch de gewoonte) is het hoogtepunt van hun dag blijkbaar lekker anomien kritiek spuwen zonder enige kennis van zaken. Maar hun beledigingen aan het adres van wie dan ook staan gelijk met #MeToo.
      En de redactie doet daar spijtig genoeg weinig of niets aan.
      Soit, wat betreft de verkiezingen wil ik even iets duidelijk maken.
      In België bestaat GEEN STEMPLICHT, maar wel een OPKOMSTPLICHT, maw ben je niet verplicht om te stemmen, maar wel om je aan te melden op een stembureau en voor diegenen die mij niet geloven, lees de Belgische Grondwet er maar eens op na. In het geval van papieren stembiljetten kan je gerust een tekening van je schoonmoeder maken op het stembiljet (dan is je stem ongeldig) en in het geval van electronisch stemmen heb je altijd de mogelijkheid om een blanco stem uit te brengen. In beide gevallen gaan deze stemmen naar de meerderheid.
      Een Belg die in het buitenland woont kan (logisch) niet meer deelnemen aan de
      gemeenteraadsverkiezingen omdat hij/zij een domicilie heeft in het buitenland
      en in dit geval fungeert de ambassade of het consulaat als je zogezegde Belgische gemeente, maw zij zorgen voor de papieren waar normaal de gemeente voor instaat. Langs de andere kant blijft de opkomstplicht gelden voor de federale verkiezingen voor iederen die de Belgische nationaliteit heeft.
      In theorie kan het niet naleven hiervan sancties tot gevolg hebben, maar dat is in de praktijk niet even gemakkelijk toe te passen.
      In ieder geval hoef ik het niet te pikken om door een arrogante keeskop (Antwerps) en kathedraalzeiker uitgemaakt te worden voor dommerik, terwijl diezelfde persoon informatie deelt die kant noch wal raakt.
      Als je ergens niets van kent of je hebt het alleen maar van ‘horen zeggen’ houdt dan je bakkes dicht en dan heb ik nog niet over de taalfouten.

  2. @ad: denk je nu heus dat die gaan kiezen ginds of zelfs de boete gaan betalen? Hoe gaat de Belgische staat die innen?
   Die mensen kunnen dit bewijzen en áls er al een procedure wordt opgestart wordt deze gewoon geseponeerd.
   Betreffende uw laatste opmerking: uw reactie getuigd ook niet echt van slim zijn

   1. Nou Jopke, ik wil je wel even uit de droom helpen. Mijn Belgische vriend had ook problemen met de Belgische fiscus. Al is de boete nog zo klein ze weten je te vinden.
    Ze leggen beslag op je rekening en halen het benodigde geld eraf. De goede man heeft er een hartkwaal aan overgehouden.

    1. Een boete zegt normaal gesproken dat je iets verkeerd hebt gedaan?
     Dus als die vriend wist dat hij nog iets diende te betalen en hij heeft het zelf niet gedaan, is het dan niet terecht dat ze bij hem het geld hebben opgehaald?
     En je hebt deels gelijk, veel landen hebben overeenkomsten met elkaar waarbij het ene land toestaat dat het andere land binnen die landsgrenzen zaken mogen innen, zoals bekeuringen, boetes en schulden die nog openstaan bij bijvoorbeeld de belastingdienst of andere schulden.
     Men dient daarvoor eerst in eigen land een beschikking te krijgen en deze vervolgens te laten bekrachtigen in het land waarin men wil innen.
     Deze beschikking dient dan normaal gesproken in het andere land aan de persoon in kwestie te worden overhandigd. Lukt dat niet, dan volstaat het ook te bewijzen dat men deze persoon via een werkend e-mail adres en/of aangetekende post op de hoogte heeft gesteld. Dan kan men gewoon innen.
     Is iets niet terecht geclaimd, dan heb je door bovenstaande procedures normaal gesproken ruimschoots de tijd gehad om daar wat aan te doen.
     Triest voor de hartkwaal, maar dit is hoe het tegenwoordig gaat.

     Jopke stelt terecht dat er zeer veel plaatsen in de wereld zijn, waar je je rustig kunt verstoppen zonder dat men schulden in welke vorm dan ook, komt innen.
     Ik weet niet in welk land je vriend woont Schnauzer, maar wat ik mensen wel kan zeggen, bijvoorbeeld de Nederlanders, is dat men vanuit Nederland steeds meer en steeds actiever zaken als boetes, belastingschulden, faillissement schulden etc. komt innen, en terecht ook.
     Toevallig weet ik van een aantal mensen, Nederlanders die bijvoorbeeld ten onrechte nog teruggaven van de belastingdienst in Nederland claimen en ontvangen, zoals zorgtoeslag, hypotheekrente aftrek, kinderbijslag etc. al die mensen die gewoon hier wonen, hebben daar geen recht meer op. Nu alle banksystemen aan elkaar zijn gekoppeld en instanties gegevens uitwisselen, is dat allemaal straks verleden tijd. Mensen worden betrapt, opgespoord en zullen met boetes terug moeten betalen. En daarnaast ook nog eens volgens het strafrecht worden vervolgd en Spanje werkt daar aan mee binnen de EU afspraken die daarvoor zijn.
     Om een idee te geven aan mensen die het betreft, voor uitkeringsfraude kan je rustig 2 tot 6 jaar de cel in draaien.
     Mensen die nog grote belastingschulden hebben openstaan of wat veel voorkomt, gesjoemeld hebben bij hun bankroet gaan, die komen ook allemaal aan de beurt.
     In mijn ogen niet meer dan terecht.

    2. Schnauzer, persoonlijk ken ik enkelen waaronder een familielid die nooit zijn gaan stemmen en allen hebben nooit een boete gekregen omdat veel gemeenten de lijsten vd spijbelaars niet doorsturen, zelfs niet op vraag! Dit weet ik uit eerste hand vd persoon die er in mijn gemeente mee belast is. Je weet het natuurlijk nooit daarom dat ik navraag deed naar de procedure om volmacht te kunnen geven. Wat jij beweert aangaande beslaglegging op je rekening: zo simpel is het echt niet hoor!
     Bij mijn weten worden sinds 2016 enkel niet betaalde verkeersovertredingen bij de belastingen gevoegd en dat was het. Eigenlijk zou dit voor zowat alle overtredingen van toepassing mogen zijn want wie overtreed moet maar op de blaren zitten niet?

     1. Het mag dan niet simpel zijn maar de Belgische fiscus legde wel beslag op een deel van het pensioen van mijn Belgische vriend. En het ging echt niet over wel of niet stemmen. Want daar zullen die Belgische ambtenaren echt niet van wakker liggen. En die z.g. kenissen (enkelen) van jou nemen het zeker ook niet zo nauw met hun belastingaangiftes. Wat Juan74 daar vertelt is oud nieuws. Iedereen wel zo langzamerhand hoe de vork in de steel zit. Maar ondanks dat zijn er altijd figuren die willens en wetens de boel proberen op te lichten. Ze nemen de gok en die wil wel eens goed verkeerd gaan.

     2. Schnauzer, oud nieuws of niet, feit is gewoon dat lang niet overal er beslag op je pensioen of rekeningen wordt gelegd, dat gebeurd in Spanje dus wel.
      En je geeft geen antwoord op de vraag of het bij jouw vriend ging om een terechte beslaglegging of niet? Want als het terecht is, had hij er ook geen hartkwaal aan over hoeven te houden, dan had die het gewoon op tijd moeten betalen en was er niets aan de hand geweest.
      En als jij zou weten om hoeveel aantallen en welke bedragen het gaat dat Nederlanders hun eigen land belazeren, dan zou je niet spreken over oud nieuws.
      Sterker nog, het is pas sinds dit jaar dat banken vastleggen in Nederland in welk land hun rekeninghouders fiscaal zetel houden. Bij mij heeft de ING met dat gevraagd en ik heb netjes dat doorgegeven en zij laten dit dus dan weten aan de Spaanse belastingdienst, voor mij geen probleem, maar ik zou ze niet de kost willen geven die daadwerkelijk hartkwalen hebben opgelopen van die brief, want dat soort figuren loopt nu allemaal tegen de lamp.
      Die schrijven zich nergens uit en nergens in en nemen overal de lusten maar niet de lasten, ik vind het zeer terecht dat ze daar nu zeer actief iets aan gaan doen.

   2. Omgekeerd evenredig en als het maar beleefd blijft. Wat een termen voor een ordinaire blaaskaak zoals jij, jij bent
    Je blaast wel hoog van de toren Marc. Jij, jij reageert allesbehalve beleefd.
    Jopke vat het nog op als slim. Slim ben je niet. Meer onbeschoft! Je loopt te schoppen dat het een lieve lust is. Man en houd je commentaren voortaan kort. Niemand zit te wachten op die ellenlange onzin van je.

    1. @schnauzer
     “Wat een termen voor een ordinaire blaaskaak zoals jij, jij bent”
     Geen woorden gevonden om de zin af te maken? Je reactie met scheldwoorden in bevestigen precies mijn punt. Ook over taalfouten. Dat je de diepere zin van ‘het schoppen’ niet begrijpt verbaast mij niets. De lengte van mijn reacties bepaal ik zelf wel en als ze je niet aan staan lees ze dan niet.
     Trouwens, Juan74 heeft je een vraag gesteld, ik ben zelf ook benieuwd naar je antwoord.

    2. Mensen toch, het gaat hier gewoon over verkiezingen hoor. Niks ergs, dus laat ons allen het hierbij houden. Nog een prettige avond aan allen

    3. Juan74, ik ben het op vele punten absoluut met je eens. Ik heb er in mijn dorp ook een paar rondlopen die de boel belazeren. En dat vele Nederlanders hun eigen land belazeren is toch echt oud nieuws. Dat is al zo lang gaande. Maar dat ze hier nu iets aan gaan doen doet mij zeer veel deugd. En om je vraag te beantwoorden of het een terechte beslaglegging was op het pensioen van mijn Belgische vriend kan ik je vertellen dat deze 100% onterecht was. Het gaat mij tever om een uiteenzetting te geven van zijn zaak, want dan ben ik morgen nog bezig, maar ik kan je wel zeggen dat het de man niet in zijn kouwe kleren is gaan zitten.

     1. Een onterechte aanslag met boete is altijd kloten.
      Ze doen bij die diensten vaak maar wat en de aasgieren (deurwaarders enzo) doen er vrolijk aan mee.
      Je vriend heeft hopelijk wel zijn recht gekregen Schnauzer?
      Zo niet, dan heb ik wellicht nog wat tips voor hem.

  3. Als ik dit allemaal lees heeft AD misschien toch wel een punt wanneer hij ons als dommeriken bestempelt. Al weet ik niet wat het meeste stoort: de domheid van (vele) Belgen of de arrogantie van (vele) Hollanders.
   Ter info de tekst van Vlaanderen.be: “…Voor alle Belgen geldt de stemplicht, ook als u zich op de dag van de verkiezingen in het buitenland bevindt. Bent u toevallig op de dag van de verkiezingen in het buitenland (werk, studie of vakantie), dan kunt u een volmacht geven aan een andere stemgerechtigde Belg.
   Als u als Belg in het buitenland woont geldt de stemplicht niet automatisch. U moet eerst een aanvraag indienen tot deelname aan de federale en Europese verkiezingen. Wie geen domicilie in België heeft, kan niet deelnemen aan de lokale, provinciale en regionale verkiezingen. …”

   1. Daarom staat er in mijn reactie tussen haakjes “domicilie in België”.
    Ik ben voor mezelf info gaan halen in het gemeentehuis en nadien geverifieerd op de site vd Belgische staat. Wat mij betreft mag iedereen hier zijn gelijk verkondigen, ze doen maar, ik weet het mijne.
    Veel van wat Marc hierboven zegt klopt wel maar of het nu stemplicht of opkomstplicht is: het blijft toch eender nl “je moet stemmen, al dan niet geldig”!

Geef een reactie

Geef jouw mening over dit artikel! Het is namelijk altijd leuk om iets van onze lezers te horen. // De redactie heeft het recht om eventuele reacties zonder opgaaf van reden te verwijderen. // Uw e-mailadres moet u vanwege spam invullen.

Bedankt voor jouw reactie! Bezoek ook eens onze Facebook pagina of groep.

Back To Top
×Close search
Zoeken