menu: rubrieken, zoeken & meer

Europese Commissie stelt voor om digitaal EU-covidcertificaat met één jaar te verlengen

Europese Commissie stelt voor om digitaal EU-covidcertificaat met één jaar te verlengen
Beeld: 123rf

Europese Commissie stelt voor om digitaal EU-covidcertificaat met één jaar te verlengen

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – In juli 2022 zijn er 12 maanden voorbij nadat het Europees digitaal coronacertificaat (ook wel EU-covidcertificaat genoemd) van kracht werd om te kunnen reizen binnen en buiten de Europese Unie. Dit ‘pasaporte Covid’, zoals dit document in Spanje ook wel genoemd wordt, zal echter langer actief blijven dan wat men in eerste instantie verwacht had. De Europese Commissie wil het gebruik ervan met 12 maanden verlengen tot en met juni 2023, zo meldt de website Nius .

De Europese Commissie is van plan om in de komende dagen een wetgevingsproject goed te keuren dat gericht is op de uitbreiding of verlenging van het gebruik van het EU-covidcertificaten dat certificeert dat een persoon het coronavirus heeft overwonnen of volledig gevaccineerd is.

Het voorstel dat men in Brussel zal indienen, veronderstelt een verlenging tot en met 30 juni 2023. Momenteel loopt de geldigheid ervan in 2022 op dezelfde dag af nadat het EU-covidcertificaat van kracht werd op 1 juli 2021.

Er zijn inmiddels 1,2 miljard EU-covidcertificaten door de EU-lidstaten afgegeven en het gebruik ervan is in verschillende landen en in Spanje in diverse autonome regio’s uitgebreid als toegangsbewijs voor onder andere bars, restaurants en discotheken. Sinds 31 januari 2022 zijn 33 derde landen en gebieden aangesloten op het systeem van het digitale EU-covidcertificaat, en verwacht wordt dat dit aantal in de toekomst nog zal toenemen.

Sinds 1 februari heeft het EU-covidcertificaten nog maar een houdbaarheidsdatum van 270 dagen of 9 maanden na de laatste dosis van de primaire vaccinatiereeks (2e prik) tenzij je een boosterprik hebt gekregen waarna het Europese certificaat weer (voorlopig) geen houdbaarheidsdatum meer heeft.

Andere voorstellen

Naast de verlenging van de verordening betreffende het digitale EU-covidcertificaat tot en met juni 2023, stelt de Commissie ook enkele beperkte wijzigingen voor:

Opname van hoogwaardige laboratorium-antigeentests bij de soorten tests waarvoor een testcertificaat kan worden afgegeven. Dit heeft tot doel het gamma diagnostische tests uit te breiden in een tijd waarin er grote vraag is naar COVID-19-tests.

Ervoor zorgen dat de vaccinatiecertificaten het juiste totale aantal doses vermelden die zijn toegediend in alle lidstaten, en niet alleen in de lidstaat die het certificaat afgeeft. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de praktische bezorgdheid van burgers die in meerdere lidstaten een vaccindosis krijgen en vaststellen dat het aantal doses op hun certificaat niet klopt.

Bepalen dat certificaten kunnen worden afgegeven aan personen die deelnemen aan klinische proeven voor vaccins tegen COVID-19. Het digitale EU-covidcertificaat dat aan de deelnemers aan de proef wordt afgegeven, kan dan door andere lidstaten worden aanvaard. Deze maatregel is bedoeld om de verdere ontwikkeling van COVID-19-vaccins en het onderzoek op dit gebied te stimuleren.

Binnenlands gebruik

Het binnenlandse gebruik van de digitale EU-covidcertificaten blijft een verantwoordelijkheid van de lidstaten. De EU-wetgeving inzake het digitale EU-covidcertificaat bevat geen bepaling die het binnenlandse gebruik van het digitale EU-covidcertificaat verplicht of verbiedt (bijvoorbeeld voor de toegang tot evenementen of restaurants). 

Als echter een lidstaat een COVID-19-certificaat voor binnenlandse doeleinden invoert, moet hij blijven waarborgen dat ook het digitale EU-covidcertificaat voor deze doeleinden volledig wordt aanvaard. Daarnaast moedigt de Commissie de lidstaten ook aan hun binnenlandse geldigheidsduur af te stemmen op de geldigheidsduur die op EU-niveau is vastgesteld voor reizen.