skip to Main Content

Meer dan 100 dagen zonder rokers in Spaanse bars en restaurants

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Redactie) Afgelopen zaterdag was het precies 100 dagen geleden dat de anti tabakswet op 2 januari 2011 in was gegaan, een wet die het roken in bars en restaurants niet meer toestaat. De horeca zag de bui al hangen en er zouden duizenden banen op de tocht staan echter volgens onderzoeken zijn er geen banen verdwenen in de horeca. Daarnaast wordt volgens het Comité Nacional de Prevención de Tabaquismo (CNPT) gemeld dat er een 65% tot 70% acceptatie is van deze nieuwe wet maar dat deze door 96% tot 99% netjes wordt nageleefd door zowel de rokers alsook de bars en restaurants.

Volgens het onderzoek van de Spaanse anti tabaksbond zijn er geen banen verloren gegaan in de horeca, iets waar deze sector echter wel vanuit ging toen de wet werd ingevoerd aan het begin van 2011. Daarnaast is het volgens de CNPT een mythe dat er grote verliezen zijn geleden in de horeca aangezien de verliezen in de maand januari van dit jaar 14,1% was ten opzichte van 13,9% het jaar daarvoor. De verliezen die de horeca heeft geleden zijn echter niet te wijden aan het rookverbod maar meer aan het traditionele begin van het jaar crisis, zoals de anti tabaksbond dat noemt.

Stoppen met roken

Er wordt vanuit gegaan dat er zo’n 400.000 mensen zullen stoppen met roken dit jaar, niet alleen vanwege de nieuwe wet maar ook vanwege de duurder wordende sigaretten. Daarnaast gaat men ervanuit dat er gedurende de volgende 10 jaar minstens 100.000 minder sterfgevallen zullen zijn als gevolge van het roken. Volgens het CNPT zijn er dit jaar gedurende de eerste 3 maanden 10% minder ziekenhuis opnames geweest van patiënten die last hadden van hun hart of astmatische aanvallen, toeval of niet.

Minder sigaretten verkoop

Volgens de tabaksindustrie is de verkoop van tabak de eerste drie maanden van 2011 en na invoering van de nieuwe anti tabakswet met 30% afgenomen. Men gaat ervanuit dat 27% van de Spanjaarden boven 16 jaar rookt in Spanje en dat de tabaksindustrie jaarlijks 8 miljard euro genereert. Met 16.000 kiosken en 20.000 personen die werken in de tabaksindustrie, zorgt deze sector voor zo’n 48.000 banen in Spanje, het derde Europese land wat betreft de cultivatie en productie van tabak

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend