Search
menu
Search

Wetenschappers vinden plastic deeltjes in sardines, ansjovis en heekjes uit de middellandse zee

Wetenschappers vinden plastic deeltjes in sardines, ansjovis en heekjes uit de middellandse zee
Beeld: Canva

Wetenschappers vinden plastic deeltjes in sardines, ansjovis en heekjes uit de middellandse zee

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

BARCELONA – Het gaat niet goed met onze zeeën en oceanen. Overbevissing en vervuiling leiden steeds meer tot wereldwijde problemen voor de biodiversiteit onder water. Een groep van Spaanse maritieme biologen heeft nu in een heel aantal soorten sporen van plastic gevonden.

Het onderzoek in kwestie werd gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Pollution en is een samenwerking tussen verschillende Spaanse groepen, waaronder het Spaans Instituut voor Oceanografie. Het onderzoek richtte zich specifiek op ansjovis (boquerones), sardientjes (sardinas) en heekjes (merluzas). In allemaal werden resten van plastic derivaten gevonden. De wetenschappers vermoeden dat die vervuiling, in samenspraak met de klimaatsverandering en de overbevissing, voor de afname van die soorten verantwoordelijk zou kunnen zijn. Ze voegden er wel aan toe dat de hoeveelheden te laag waren om voor de mens schadelijk te zijn.

Meer bepaald ging het om zogeheten organofosforaten, een groep van chemische producten die gebruikt worden voor een heel aantal industriële processen. Zo bijvoorbeeld voor de productie van plastic, textiel of bepaalde meubels. Ze hebben een giftig effect op het zenuwstelsel en de klieren, en kunnen bovendien de voortplanting in gevaar brengen en kankerverwekkend zijn.

In totaal werden 55 stalen onderzocht die gevangen werden in het gebied bij de Cabo de Creus, de Ebro Delta, de golf van Valencia en de golf van Alicante. Op twee vissen na vertoonden alle vissen niveaus van plastic derivaten. Het ging om hoeveelheden tot 73 nanogram per gram spiergewicht. “Over het algemeen vertoonden alle vier de bestudeerde zones gelijkaardige niveaus van vervuiling, zonder significante verschillen, wat wijst op een gelijkaardig gebruik van plastic derivaten in het hele bestudeerde gebied”, verklaren de onderzoekers. Vooral bij sardientjes werden hoge hoeveelheden waargenomen. Ook al zijn de niveaus te laag om de mens te schaden, waarschuwen de onderzoekers dat we soortgelijke vervuilende stoffen natuurlijk ook via heel wat andere wegen binnen krijgen.

Ben jij al aangemeld voor de GRATIS dagelijkse nieuwsbrief?