Search
menu
Search

De arbeidsinspectie ontdekt 40 procent meer zwartwerkers op de Canarische Eilanden

De arbeidsinspectie ontdekt 40 procent meer zwartwerkers op de Canarische Eilanden
Beeld: Canva

De arbeidsinspectie ontdekt 40 procent meer zwartwerkers op de Canarische Eilanden

Dit artikel is 9 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

SANTA CRUZ – De economische opleving op de Canarische Eilanden heeft geleid tot een sterke toename van frauduleuze arbeidsactiviteiten. In 2022 hebben de arbeidsinspecteurs op de acht eilanden hard gewerkt om deze activiteiten aan het licht te brengen. Het bleek dat er 40% meer informeel werk was dan in 2019, het jaar voorafgaand aan de pandemie.

Informeel werk zijn werkzaamheden waarover geen belasting of premies wordt betaald, beter bekend als zwart werken. Historisch gezien hebben de Canarische Eilanden het hoogst aantal zwartwerkers van heel Spanje.

De statistieken tonen duidelijk aan dat tijdens de 17.093 bedrijfsbezoeken die afgelopen jaar werden afgelegd, samen met andere verificatiemethoden, de arbeidsinspectie 21.096 onregelmatigheden ontdekte. Dit omvatte 6.275 gedocumenteerde banen, evenals 12.451 tijdelijke contracten die werden omgezet naar vaste contracten en 2.280 verlengingen van deeltijdwerk.

Om dit in perspectief te plaatsen, zijn er volgens de gegevens van het Canarische Statistiekbureau ISTAC in januari 60.673 bedrijven geregistreerd in de Canarische Eilanden. Als we alleen kijken naar de bedrijfsbezoeken, hebben de inspecteurs bij 28% van alle werkplekken onregelmatigheden aangetroffen.

Hoewel de statistieken van het Ministerie van Werkgelegenheid in 2022 met betrekking tot inspectieactiviteiten in het land nog niet zijn gepubliceerd, staat de Spaanse archipel historisch gezien bekend als een van de autonome regio’s met het hoogste fraudepercentage vanwege de invloed van de horeca en detailhandel. Dit zijn sectoren waarin de meeste informele werkgelegenheid of zwartwerkers wordt aangetroffen.

Naast de ontdekking van 12.451 tijdelijke contracten die in strijd waren met de wet en 2.280 deeltijdcontracten waarvan de werkelijke werkuren lager waren dan de opgegeven uren, is er ook vastgesteld dat er 4.134 werknemers niet geregistreerd stonden. Daarnaast werden er 1.685 overtredingen geregistreerd met betrekking tot onbetaalde of niet-gecompenseerde overuren en werd er een overtreding geconstateerd op het gebied van salarisbetaling. Hierdoor moest er meer dan 2,8 miljoen euro aan salarissen worden teruggevorderd.

Als we kijken naar de legalisatie van werknemers zonder enig wettelijk contract, moeten men teruggaan tot 2014 om een hoger aantal te vinden dan het huidige. In dat jaar dwong de inspectie de inschrijving van 4.553 werknemers bij de sociale zekerheid af. Zelfs tijdens de jaren van de vastgoedbubbel werden de cijfers van 2022 niet bereikt.

Ben jij al aangemeld voor de GRATIS dagelijkse nieuwsbrief?