Search
menu
Search

Waarom moeten gepensioneerden in Spanje hun belastingaangifte indienen?

Waarom moeten gepensioneerden in Spanje hun belastingaangifte indienen?
Beeld: Canva

Waarom moeten gepensioneerden in Spanje hun belastingaangifte indienen?

Dit artikel is 9 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Het is moeilijk voor te stellen dat op 11 april een gepensioneerde, iemand ouder dan 65 jaar die definitief uit het arbeidsproces is gestapt, naar een van de kantoren van de Belastingdienst gaat om de belastingaangifte voor het jaar 2022 in te dienen. Hoewel het misschien lijkt alsof alleen zelfstandigen en werknemers met een vast salaris hun jaarlijkse verplichtingen tegenover de belastingdienst moeten nakomen, zijn zij niet de enigen.

Het is waar dat mensen die een pensioen van de Sociale Zekerheid ontvangen en bepaalde inkomensdrempels overschrijden, zoals hieronder wordt beschreven, worden beschouwd als belastingbetalers. Het is een misvatting dat alleen zelfstandigen en werknemers met een vast salaris hun jaarlijkse verplichtingen tegenover de belastingdienst hebben, want anders dan vaak wordt gedacht, beschouwt de belastingdienst pensioenen als inkomsten uit werk.

Gelukkig zijn er enkele gepensioneerden die zijn vrijgesteld van het indienen van een belastingaangifte. Dit geldt voor degenen die tijdens het jaar ervoor inkomsten hebben ontvangen die lager zijn dan 22.000 euro, als deze van slechts één betaler zijn ontvangen. Als er meer dan één betaler is geweest, wordt de drempel beperkt tot 15.000 euro. Het is belangrijk op te merken dat de drempel tot een jaar geleden op 14.000 euro lag. Artikel 7 van de Spaanse IRPF-wet bevat enkele belastingvrije pensioenen die niet hoeven te worden opgenomen in de belastingaangifte.

We mogen ook niet vergeten dat sommige personen hebben gekozen voor actieve pensionering. Dit betekent dat zij in 2022 een beroepsactiviteit hebben behouden terwijl ze een pensioen ontvingen van de Sociale Zekerheid, een pensioen uit het buitenland, of een afkoop hebben gedaan van hun pensioenplan.

Gepensioneerden die een economische uitkering ontvangen van de Sociale Zekerheid, zoals in het geval van een pensioen, worden beschouwd als betaler. Volgens artikel 96 van de wet 35/2006 van 28 november hebben gepensioneerden die meer dan 22.000 euro aan pensioen ontvangen de verplichting om een belastingaangifte in te dienen.

Daarnaast moeten ook rekening gehouden worden met degenen die volledige opbrengsten van mobiel kapitaal en kapitaalwinsten hebben ontvangen die onderworpen zijn aan belastingaftrek of aanbetalingen, met een gezamenlijk jaarlijks limiet van 1.600 euro. Bovendien worden pensioenen uit het buitenland beschouwd als een tweede betaler, dus als ze hoger zijn dan 1.500 euro, moet er belastingaangifte worden gedaan.

Ben jij al aangemeld voor de GRATIS dagelijkse nieuwsbrief?