Huidige corona-maatregelen Spanje per regio in een overzicht (5 sept)

Omdat diverse regionale overheden in Spanje in de regio’s verschillende corona-maatregelen nemen zoals de avondklok, sluiting nachtleven en sluitingstijden horeca, plaatsen we een overzicht van de nu geldende regels per regio in Spanje.