Search
menu
Search

Europees Milieu Agentschap over geluidsoverlast in Spanje

Europees Milieu Agentschap over geluidsoverlast in Spanje
Beeld: Freepik

Europees Milieu Agentschap over geluidsoverlast in Spanje

Dit artikel is 4 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Volgens het donderdag gepubliceerde verslag van het Europees Milieuagentschap (EEA) over omgevingslawaai wordt momenteel minstens een op de vijf Europeanen blootgesteld aan geluidsniveaus die schadelijk zijn voor de gezondheid. Naar verwachting zal dit cijfer in de komende jaren stijgen. In Spanje zijn er dagelijks zo’n 3 miljoen mensen die last hebben van geluidshinder door verkeer, spoorwegen, luchtverkeer en industrie.

Volgens het nieuwe rapport van het EEA is het wegverkeer de belangrijkste bron van geluidshinder in Europa en zal het lawaai naar verwachting de komende tien jaar zowel in stedelijke als in landelijke gebieden toenemen als gevolg van stadsuitbreiding en de groeiende vraag naar mobiliteit. De belangrijkste andere bronnen van geluidsoverlast zijn de spoorwegen, de luchtvaart en de industrie.

Naar schatting worden 113 miljoen mensen langdurig en zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts blootgesteld aan verkeerslawaai van minstens 55 decibel (dB(A)).In de meeste Europese landen wordt meer dan 50% van de inwoners in stedelijke gebieden blootgesteld aan wegverkeerslawaai van 55 decibel of meer tijdens de dag-avond-nachtperiode. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kunnen dergelijke lawaainiveaus gezondheidsklachten veroorzaken. Volgens de EU is er bij een langdurige blootstelling aan lawaai van meer dan 55 decibel sprake van ernstige geluidsoverlast.

Spanje

Spanje staat bekend als luidruchtig land maar volgens de gegevens van het EEA is dat de laatste 10 jaar toch minder geworden. Wat betreft geluidshinder overdag door het wegverkeer hadden daar in 2007 nog 8 miljoen mensen last van maar is dat in 2017 gedaald naar bijna 2,6 miljoen personen. ‘s Nachts wordt er gesproken over bijna 6,4 miljoen personen in 2007 en in 2017 waren dat er 1,7 miljoen.

Wat betreft het geluidsoverlast door het treinverkeer is dat overdag in Spanje gestegen van 25.300 personen in 2007 naar 38.200 personen in 2017 terwijl het ‘s nachts gedaald is van 13.800 personen in 2007 naar 11.400 personen in 2017.

Over de geluidsoverlast wat betreft de luchtvaart zijn er alleen gegevens bekend over 2007 en 2012 maar ontbreken de cijfers over 2017. In 2007 hadden 44.400 personen last van geluidshinder veroorzaakt door het vliegverkeer terwijl dat in 2012 steeg naar 55.900 personen overdag.

Als we kijken naar de geluidshinder door de industrie is dat overdag flink gestegen in 10 jaar tijd van 17.700 personen in 2007 naar 45.800 personen in 2017. Ook ‘s nachts is dat aantal verdubbeld van 14.400 personen in 2007 naar 30.900 personen in 2017.

Steden

Wat betreft het wegverkeer en de daardoor veroorzaakte gekluidsovertlast binnen de bebouwde kom staat A Coruña bovenaan de lijst gevolgd door Granada, Jerez de la Frontera, Huelva en Leon.

Wat betreft het treinverkeer en de geluidsoverlast veroorzaakt door de spoorwegen staat San Sebastian bovenaan gevolgd door Valencia, Vitoria, Santander en Pamplona.

Wat betreft de geluidsoverlast veroorzaakt door industrie staat Jerez de la Frontera bovenaan de lijst gevolgd door Vigo, Getafe, Oviedo en A Coruña.

Gezondheid

Als gekeken wordt naar de impact op de gezondheid dan heeft de geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer de grootste negatieve impact wat betreft irritatie, slapeloosheid of moeilijk slapen, hartkwalen, impact op kinderen en vervroegde dood.

Ben jij al aangemeld voor de GRATIS dagelijkse nieuwsbrief?