Search
menu
Search

Wat zijn de maximum en minimum ouderdomspensioenen in Spanje

Wat zijn de maximum en minimum ouderdomspensioenen in Spanje
Beeld: 123rf

Wat zijn de maximum en minimum ouderdomspensioenen in Spanje

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Regelmatig plaatsen we de maandelijkse rapporten over de pensioengerechtigden, de gemiddelde pensioenen en waar in Spanje deze hoger of lager zijn dan het gemiddelde van heel Spanje. Ondanks de grote verschillen tussen bijvoorbeeld het Baskenland en Extremadura voor wat betreft de hoogte van het gemiddelde pensioen, zijn er ook maxima en minima die in heel Spanje gelden.

De algemene regel is dat het pensioen van de Sociale Zekerheid (Seguridad Social) 75% van het salaris van de laatste 25 werkjaren dekt maar er wordt ook gekeken naar de premiegrondslag van de laatste jaren (15 tot 36 jaar) en de leeftijd waarop iemand met pensioen gaat. Vanwege verschillende hervormingen is dat percentage lager geworden waardoor men meer moet sparen om aan de 75% te komen. 

De hoogte van het maximum of hoogste pensioen of dat van het minimum of laagste pensioen wordt elk jaar via een decreet door de regering bepaald. Elk jaar bepaalt de regering ook de stijging van de pensioenen wat dit jaar (2022) 2,5% is.

Belangrijk

De onderstaande vermelde ouderdomspensioenen zijn brutobedragen omdat gepensioneerden net zoals salaris ontvangers loonbelasting (IRPF) moeten betalen als het jaarlijkse pensioenbedrag boven het wettelijk minimum komt, iets wat bij het overgrote deel van de gepensioneerden niet gebeurt omdat ze de minimum van 22.000 euro niet bereiken.

De jaarbedragen worden berekend door het bruto maandbedrag te vermenigvuldigen met 14 omdat er in Spanje 14 betalingen per jaar zijn, 1 per maand (12 dus) en 2 extra betalingen in juni en november.

pensioenspanje
Alle informatie over hoe het Spaanse pensioen in elkaar zit
We omschrijven alle nuttige informatie omtrent het pensioen wanneer je naar Spanje emigreert, wat is het, hoe werkt het, nuttige wetenswaardigheden en meer in relatie tot het NL en BE pensioen.
icoon2022www.spanjevandaag.com

Maximum 

In 2022 is het maximum ouderdomspensioen (pensión máxima) vastgesteld op 2.819,19 euro wat 39.474 euro per jaar is (14 betalingen).

Minimum

Het minimum ouderdomspensioen (pensión mínima) voor personen vanaf 65 jaar is: in het geval van een afhankelijke echtgenoot/echtgenote (con cónyuge a cargo), 890,50 euro of 12.467 euro per jaar. Zonder echtgenoot/echtgenote (sín cónyuge a cargo) is dat 721,70 euro of 10.103,80 euro per jaar. Met een niet-afhankelijke echtgenoot/echtgenote (con cónyuge no a cargo) is dat 685 euro of 9.590 euro per jaar.

Het minimum ouderdomspensioen voor personen onder de 65 jaar is: in het geval van een afhankelijke echtgenoot/echtgenote, 834,90 euro of 11.688,60 euro per jaar. Zonder echtgenoot/echtgenote is dat 675,20 euro of 9.452,80 euro per jaar. Met een niet afhankelijke echtgenoot/echtgenote is dat 638,20 euro of 8.934,80 euro per jaar.

In juni (2022) waren er in Spanje 9,94 miljoen gepensioneerden die gemiddeld een ouderdomspensioen ontvangen van 1.254,70 euro terwijl het gemiddelde (ouderdomspensioen = jubilación, nabestaandenpensioen = viudedad en orfandad, arbeidsongeschiktheidspensioen = incapacidad permanente) pensioenbedrag oploopt naar 1.090,20 euro.

pensioen2
Gemiddelde ouderdomspensioen Spanje in juni (2022) is bijna 1.255 euro
Het gemiddelde ouderdomspensioen (jubilación) in Spanje in de maand juni (2022) is 1.254,70 euro maar is per autonome regio hoger of lager. Een uitleg van de Spaanse pensioenen.
icoon2022www.spanjevandaag.com

Om gebruik te kunnen maken van een volledig pensioen moet een werknemer in 2022 tenminste 66 jaar en 2 maanden oud zijn. Zoals afgesproken wat betreft de nieuwe pensioenleeftijden, lopen deze sinds 2013 tot aan 2027 geleidelijk op van 65 jaar naar 67 jaar. Heb je echter meer dan 37 jaar en 6 maanden gewerkt dan kun je in 2022 met 65 jaar met pensioen.

Ben jij al aangemeld voor de GRATIS dagelijkse nieuwsbrief?