Search
menu
Search

Subsidies stoppende Nederlandse varkenshouders goed voor Spanje

Oeps ... foto ontbreekt!

Subsidies stoppende Nederlandse varkenshouders goed voor Spanje

Dit artikel is 4 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – De Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de varkenshouderij duurzamer maken en gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een hoge veedichtheid verminderen. Varkenshouderijen die geuroverlast voor omwonenden veroorzaken en die willen stoppen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Stoppende varkenshouders zijn een mogelijkheid voor Spaanse bedrijven om meer varkensvlees in Nederland te verkopen.

In de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) staat omschreven dat varkenshouderijen die geuroverlast veroorzaken en die willen stoppen via de Srv een marktconforme financiële vergoeding kunnen ontvangen voor het varkensrecht, naast een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De Srv richt zich specifiek op concentratiegebied Zuid en Oost van de Meststoffenwet, waar de meeste varkens worden gehouden.

Volgens de krant Heraldo heeft de Nederlandse minister toestemming aan de Europese Commissie gevraagd om 180 miljoen euro subsidie te geven aan de Nederlandse varkenssector om de stoppende varkenshouders te compenseren voor het beëindigen van de activiteiten.

Volgens de Rabobank kunnen van de 4.300 varkenshouders er dankzij deze subsidieregeling zo’n 3.500 verdwijnen. Maar dat komt ook omdat veel varkenshouders gemiddeld ouder dan 50 jaar zijn en er vaak geen vervanging is voor de doorgang van een bedrijf. Men verwacht dat het aantal varkenshouders met 77% zal afnemen de komende jaren en dat kan goed nieuws zijn voor de Spaanse varkenshouders die daardoor meer varkensvlees kunnen exporteren naar Nederland.

Ben jij al aangemeld voor de GRATIS dagelijkse nieuwsbrief?