skip to Main Content

Geschiedenis van het dorp Mogán op Gran Canaria

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

GRAN CANARIA – (Hans Camps) De oerbevolking van deze gemeente had zich gevestigd  op de terrassen van de barranco’s en aan de kust, zoals daar zijn de Vallei van Veneguera en aangrenzende valleien, zoals Tauro, Taurito en Puerto Rico. Na de Conquista (verovering door de Spanjaarden) ging men, met de komst van de nieuwe bewoners, over tot het verdelen van land en het op het eiland voorradige water.

Het gebied wat momenteel de gemeente Mogán beslaat bleef onderdeel uitmaken van het district Telde, wat in het zuiden grensde aan de Vallei van La Aldea.

De landerijen van deze gemeente kenmerkten zich door het gebrek aan water en de geïsoleerde ligging op grote afstand van economische centra en woonkernen van het eiland. Dit bracht uitsluiting van handel met zich mee, voor zowel Mogán evenals voor de omgeving ervan, waarbij de kust niet bevolkt raakte, uit angst voor de voortdurende aanvallen van piratenschepen.

Tot in de 18de Eeuw, behoorde Mogán tot de jurisdictie van ander gemeenten zoals Agüimes, San Bartolomé de Tirajana en Tejeda, wat de ontwikkeling van een eigen identiteit bemoeilijkte. Hierbij komt dan nog het conflict wat zich in de tweede helft van de 18de Eeuw voordeed tussen landbouwers en veetelers, vanwege de landerijen en de exploitatie van de openbare gronden, die voor conflicten zorgden, zoals de boerderijenoorlog welke de economische ontwikkeling van de plaats nog moeilijker maakte.

Het was de bezorgdheid van de autoriteiten in het midden van de 18de Eeuw voor ontvolking van dit gebied wat economisch potentieel heeft zowel aan land als aan zee, waarvan men dacht, dat de arme massa die rond de hoofdstad woonde wel aangelokt kon worden, door twee alternatieven: de bouw van een visfabriek in Arguineguín en het herbevolken van de valleien van Mogán en Veneguera.

Aan het eind van de 18de, begin 19de Eeuw baseerde deVallei van  Mogán zijn economie op de landbouw, samen met veeteelt, bosbouw en het verzamelen van orchilla (Rocella canariensis) (grijs tot bleek grijs korstmos), zich karakteriserend door een gesloten en behoudende economie.

Na 14 mei, de dag waarop Bisschop Verdugo overging tot de oprichtingsakte voor steun aan de parochie, had Mogán al de eerste stap gezet tot het verkrijgen van gemeentelijke onafhankelijkheid, door te veranderen in een nieuwe parochieel gebied, in 1815, door zich af te scheien van Tejeda vanwege het ontbreken van een rechter en andere arbeidsplaatsen voor de 90 inwoners die de plaats bevolkten.

Tegen het eind van de 19de Eeuw  geraakt Mogán in crises als gevolg van het faillissement van de landbouw, fiscale druk, ongecontroleerd overheidsbeleid en het onvermogen, om schulden te vereffenen die de boeren hadden aan de lokale geldschieters.

Er begon verbetering in te treden, toen een Engels huis voor de eerste keer tomaten en banen aanplantte, en de hoop bracht op het kweken van nieuwe gewassen die de economie van de 20ste Eeuw karakteriseren.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend