Search
menu
Search

Hoe kunnen families met een laag inkomen de eenmalige 200 euro steun aanvragen in Spanje?

Hoe kunnen families met een laag inkomen de eenmalige 200 euro steun aanvragen in Spanje?
Beeld: Canva

Hoe kunnen families met een laag inkomen de eenmalige 200 euro steun aanvragen in Spanje?

Dit artikel is 11 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Eind 2022 maakte de Spaanse regering een nieuw steunpakket bekend met daarin meerdere anticrisismaatregelen om de hoge kosten in het land te compenseren. Daaronder is ook de eenmalige financiële hulp van 200 euro voor families met een laag inkomen. Maar veel inwoners van Spanje, waaronder ook SpanjeVandaag lezers, hebben vragen over voor wie deze extra hulp geldt en wanneer deze aangevraagd kan worden. We hebben het een en ander uitgezocht.

De 200 euro extra financiële hulp heeft de naam ‘Ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio’ gekregen, in het Engels noemt men dit op DEZE website de 200 Euro grant. Deze extra steun vormt onderdeel van het steunpakket dat op 29 december werd gepresenteerd, zoals we HIER schreven. De Spaanse regering gaat ervan uit dat 4,2 miljoen families profijt zullen hebben van deze extra financiële steun.

Deze extra steun van 200 euro kan vanaf 15 februari tot en met 31 maart 2023 aangevraagd worden via DEZE website (ook in het Engels) maar daarvoor moet je wel inloggen met je NIE-nummer en om verder te kunnen gaan met het proces met een Cl@ve (‘ocasional’ of ‘permanente’) of een Certificado Digital dat geinstalleerd moet zijn op een computer.  

Wat is deze 200 euro vergoeding?
Het bestaat uit een eenmalige betaling van 200 euro voor personen met een laag inkomen en laag vermogen, die in loondienst, zelfstandig werken of werkloos zijn.

Wie kan deze extra steun aanvragen?
Deze extra financiële steun kan aangevraagd worden door personen die op 31 december 2022:

  • Legaal en effectief verblijf hebben in Spanje en ononderbroken gedurende het voorafgaande jaar aan de aanvraag in Spanje hebben gewoond.
  • Zelfstandig of in loondienst zijn in een activiteit waarvoor ze zijn ingeschreven in het overeenkomstige socialezekerheids- of onderlinge verzekeringsstelsel, of
  • Als werkloos ingeschreven staan bij het arbeidsbureau, wel of niet met een WW-uitkering of subsidie.
  • De in 2022 verkregen inkomsten, inclusief die ontvangen door samenwonenden, bedragen in totaal minder dan 27.000 euro (d.w.z. het ontvangen bruto bedrag zonder aftrek van kosten en inhoudingen) en het vermogen, exclusief hoofdverblijf, bedraagt ​​niet meer dan 75.000 euro.

LET OP: Bij een eerdere financiële steun die in juli 2022 werd uitgekeerd, lag de grens op 14.000 euro en een vermogen van 43.196 euro. Toen moesten de aanvragers ingeschreven staan bij de Sociale Zekerheid. Ontvangers van deze extra steun kunnen geen aanspraak maken op de nieuwe extra steun.

Wie kan deze extra steun niet aanvragen?
Wie op 31 december 2022 voldoet aan het onderstaande, heeft geen recht op de extra steun:

  • Je ontvangt een Minimum Leefbaar/Vitaal Inkomen, of
  • Je ontvangt een pensioen betaald door de Spaanse autoriteiten of bijzondere socialezekerheidsregelingen of iets soortgelijks.
  • Je bent officieel niet woonachtig in Spanje en hebt het jaar voorafgaand aan de aanvraag niet ononderbroken in het land gewoond.

Is er een inkomens- of vermogensgrens om de extra steun aan te vragen?
Ja, om de extra steun aan te vragen, moet de som van het inkomen van alle personen die in hetzelfde huishouden wonen in 2022 minder dan 27.000 euro per jaar zijn (het bruto ontvangen bedrag zonder aftrek van kosten en inhoudingen) en hun vermogen minder dan 75.000 euro per jaar. Bij de berekening van het inkomen en vermogen wordt rekening gehouden met het inkomen en vermogen van alle personen die op 31 december 2022 bij de begunstigde op hetzelfde adres wonen en met elkaar verbonden zijn:

  • Echtgenoot of partner in een periode van minstens twee jaar voor aanvraag
  • Iemand met een familieband tot in de derde graad, inclusief aanverwanten (voorbeelden: kinderen, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes, schoondochters, schoonzonen, kleinkinderen …),
  • Iemand die in het huishouden leeft vanwege voogdij om adoptie of permanente pleegzorg.

Moet je bij de aanvraag een document laten zien?
Nee, geen extra documentatie is vereist. De sociale zekerheid en andere overheidsinstanties sturen de informatie die nodig is om na te gaan of wordt voldaan aan de vereisten die nodig zijn om de steun aan te vragen door naar de uitkerende instantie. Je moet wel een NIE-nummer hebben.

Hoe wordt de extra steun uitbetaald?
Deze wordt via een bankoverschrijving uitbetaald. Daarom moet bij de aanvraag een bankrekeningnummer worden opgegeven. Mocht de betaling niet binnen drie maanden na aanvraag worden gestort, dan kan men er vanuit gaan dat deze is afgewezen.

De redactie heeft geprobeerd zo uitgevoerd en nauwkeurig de informatie in dit artikel te vermelden. Het kan altijd voorkomen dat er iets veranderd wordt en dat de informatie die door ons wordt gepresenteerd niet meer actueel is. Daarom moet je altijd de officiële websites raadplegen voor de actuele informatie. De redactie kan niet helpen bij de aanvraagprocedure en heeft niet meer informatie ter beschikking dan dat wat vermeld is in dit artikel.

Ben jij al aangemeld voor de GRATIS dagelijkse nieuwsbrief?