Search
menu
Search

Heeft Spanje ook minimumsnelheden in plaats van maximumsnelheden op de wegen?

Heeft Spanje ook minimumsnelheden in plaats van maximumsnelheden op de wegen?
Beeld: Pixabay

Heeft Spanje ook minimumsnelheden in plaats van maximumsnelheden op de wegen?

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Weliswaar maken in het kader van de verkeersveiligheid de Spaanse Verkeersdienst en de Spaanse verkeerspolitie zich meer zorgen om de maximumsnelheden, er gelden in Spanje ook regels over minimumsnelheden op de Spaanse wegen. Het niet naleven van beide snelheden kan boetes opleveren.

De maximumsnelheid op snelwegen en veel autowegen is 120 km/uur of 100 km/uur of 90 km/uur, afhankelijk van de situatie en het voertuig. Verder gelden op de secundaire wegen maxima van 80, 70 of 60 km/uur terwijl binnen de bebouwde kom er maxima zijn van 50, 30 of 20 km/uur.

Maar wist je dat er ook minimumsnelheden gelden op de meeste wegen? Te hard of te snel rijden kan gevaarlijke situaties opleveren maar te langzaam rijden kan soms net zo gevaarlijk zijn. Weggebruikers worden geacht met het verkeer mee te rijden met inachtname van alle regels en situaties.

In artikel 49 van de Spaanse verkeerswet (reglamento de circulación) staat vermeld dat op snelwegen (autopistas) en autowegen (autovias) niet langzamer dan 60 km/uur gereden mag worden.

Op de rest van de wegen wordt als regel gehanteerd dat de minimumumsnelheid niet lager mag zijn dan de helft van de maximumsnelheid. Dus, als op een weg 90 km/uur gereden mag worden, mag men niet langzamer dan 45 km/uur rijden. In het geval van 50 km/uur is dat dus 25 km/uur. Houdt men zich daar niet aan, dan kan een boete van 200 euro gegeven worden.

In veel gevallen is het verplicht om de gevarenlichten (de vier richtingaanwijzers) aan te zetten als je genoodzaakt bent vanwege een bepaalde situatie langzamer dan normaal te rijden. Dat is vaak te zien bij vrachtwagens die heuvelopwaarts rijden en vanwege het gewicht veel langzamer rijden. In Spanje worden de gevarenlichten ook gebruikt als er een file is, er sprake is van langzaam rijdend verkeer of een gevaarlijke situatie.

Er zijn echter omstandigheden dat het is toegestaan, en vaak ook verplicht is, om langzamer te rijden, zoals wanneer:

  • er voetgangers op de weg lopen.
  • je een zebrapad, stoplicht, kruising, rotonde nadert.
  • er dieren op de weg lopen of liggen.
  • je een busstop nadert en speciaal wanneer het om een schoolbus gaat.
  • er een stilstaand voertuig langs de weg staat.
  • in elke andere potentieel gevaarlijke situatie.
Ben jij al aangemeld voor de GRATIS dagelijkse nieuwsbrief?