menu: rubrieken, zoeken & meer

10 procent van de inwoners van Spanje beschikt over 60 procent van de rijkdom

10 procent van de inwoners van Spanje beschikt over 60 procent van de rijkdom
Beeld: Freepik

10 procent van de inwoners van Spanje beschikt over 60 procent van de rijkdom

Dit artikel is 12 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Dat de rijkdom in deze wereld oneerlijk verdeeld is, is geen nieuws. Een onderzoek in Spanje toont nu echter aan dat ook op het Iberisch schiereiland een groot deel van de rijkdom in handen is van een selecte groep mensen. Erger nog, Spanje blijkt het slechter te doen dan andere West Europese landen als Frankrijk of Italië. 

10 procent van de Spaanse bevolking beschikt over 57,6% van het Spaanse erfgoed. En bijna een kwart daarvan is in handen van de 1% superrijke Spanjaarden. Bovendien lijkt de ongelijkheid nog toe te nemen.

Op vlak van vastgoed prijkt Spanje zelfs aan de top. Door de vastgoedbubbel van een paar jaar geleden, en de daaraan gekoppelde overdreven stijging van de vastgoedprijzen, bedraagt de private rijkdom maar liefst 800% van het nationaal inkomen. Dat betekent dat, als Spanje op zou houden met produceren, het zogezegd acht jaar lang zou kunnen overleven op de totale verzamelde rijkdom. 

In datzelfde jaar is de private rijkdom in Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk goed voor 535% van het nationale inkomen, in de Verenigde Staten gaat het om 472%. Beduidend minder dus.

Toen de vastgoedbubbel in Spanje ontplofte, nam ook de ongelijkheid toe. De private rijkdom nam af en ging voornamelijk naar de zakken van de allerrijksten. Zij bezitten 57,6% van die rijkdom. Die stijging ging vooral ten koste van de armste 50%, maar ook de middenklasse zag haar stuk van de taart afnemen van 36,9% naar 35,8%.

Volgens experts heeft die toenemende ongelijkheid voor een stuk te maken met de gaten in het Spaanse belastingssysteem. Zij beweren dat dat systeem er niet in slaagt de rijkdom te herverdelen via eerlijke belastingen. Als er geen grondige hervormingen komen, dreigt de ongelijkheid in Spanje dus alleen maar toe te nemen.