skip to Main Content

Spaanse regering sluit niet uit artikel 155 te gebruiken om de orde te handhaven op La Diada op 11 september

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – De politieke spanningen tussen de Spaanse en de autonome Catalaanse regering worden steeds groter nu dat een meerderheid van het Catalaanse parlement gestemd heeft voor de doorgang van het referendum op 1 oktober en de wetten die de overgang van deelstaat naar eigen land moeten regelen hebben goedgekeurd. Het Grondwettelijk Hof heeft ook al gesproken en aangegeven dat het referendum verboden is maar in Catalonië gaat men gewoon verder met de voorbereidingen. Er wordt daarom al maanden gesproken over de toepassing van artikel 155 van de Spaanse grondwet.

Wat is artikel 155 van de Spaanse grondwet. Het is een de vele artikels die vermeld staat in de “Carta Magna” of “Constitución”, de grondwet waarin de grondrechten en/of de organisatiestructuur van Spanje beschreven staan. Hierin staan alle rechten en plichten van o.a. de burgers van een land maar ook de politici en zoals in Spanje de verhoudingen tussen de centrale regering in Madrid en de autonome regeringen in de deelstaten.

Letterlijk staat er in artikel 155:

1. indien een autonome deelstaat niet voldoet aan de verplichtingen die de grondwet of andere wetten opleggen of zo handelt dat de acties een ernstige verstoring teweegbrengen in het algemeen belang van Spanje, de regering, nadat ze de regionale premier van de autonome deelstaat daarop hebben aangesproken en deze geen gehoor geeft, met een absolute meerderheid van de stemmen van de Senaat de nodige maatregelen kan treffen om de handelingen die in strijd zijn met de grondwet op geforceerde wijze een halt toe te roepen om het algemeen belang te beschermen.

In het Spaans: 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Voor de tenuitvoeringlegging van die maatregelen in het bovenstaande kan de regering instructies geven aan alle autoriteiten van de autonome gemeenschappen.

In het Spaans: 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Dus…

Met andere woorden, mocht de Spaanse regering artikel 155 gebruiken kunnen de autonome leidinggevenden in de Catalaanse regering verplicht worden de wet uit te voeren op straffe van uitzetting uit hun ambt en ontneming van alle bevoegdheden. Daarnaast kunnen diegene die niet gehoor geven aan de Spaanse regering gestraft worden met financiële boetes, gevangenisstraf en uitzetting van een openbare en publieke functie.

Artur Mas en 9N

Iets soortgelijks gebeurde al in maart van dit jaar toen de Catalaanse ex premier Artur Mas voor de rechter moest verschijnen vanwege ongehoorzaamheid en het niet opvolgen van de bevelen van het Grondwettelijk Hof die het alternatieve referendum bekend als “consulta 9N” in 2014 als illegaal omschreef en daarom verboden werd. Toch zette Artur Mas toendertijd door met het illegale referendum of volksraadpleging wat eindigde in een deelname van 2,3 miljoen Catalanen (van de 5,4 miljoen), een 37,7% waarvan 80,72% stemde voor onafhankelijkheid. Deze lage opkomst zorgde ervoor dat er geen meerderheid was en dat eigenlijk alleen de JA stemmers naar de stembussen gingen wat niet echt een goede maatbeker is voor de situatie in Catalonië en de wens van alle inwoners van deze autonome deelstaat.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Plaats een reactie op dit artikel:

 • Via SpanjeVandaag
 • Via Facebook
 • Via Google+
Dit bericht heeft 5 reacties
 1. Geachte redactie,
  Mijn complimenten voor de altijd weer informatieve berichten betreffende Spanje. Om toch enige support te geven wil ik graag voldoen aan het verzoek van een kopje koffie of welke versnapering dan ook, echter PayPal is niet mijn ding.
  U mag, wanneer u mij vertrouwt, een rekening nummer naar mijn e-mail adres of FB chat sturen.

  Ik hoor graag.
  Groetend,
  Bert Wunderink (Conil de la frontera)

 2. Altijd weer zorgelijk, mensen die het geluk hebben in een democratie te leven, maar gewoon niet volgens die spelregels wensen te leven en eigenlijk oproepen tot anarchie . Beschamend om dan ook nog het woord dictatuur als dekmantel te gebruiken.

 3. Okay, en stel dat Puigedemont en de meerderheid van het parlement uit hun ambt worden gezet. Heeft Madrid dan wat? Ja, een nieuwe dictatuur met steun van Brussel?? (Merkel, etc.) Ik ben geen Catalaan, maar ik zou razend zijn.

  1. nee geen dictatuur maar het aanhouden van de grondwet en de wetten uivoeren. Hetgeen wat Catalonië op dit moment doet is niet rechtsgeldig en zou bijna gezien kunnen worden als een staatsgreep alleen dan in dit geval slechts in een autonome deelstaat.

   1. Geachte redactie,

    Het zegt mij geen ruk. Dictators spreken ook over rechtsgeldigheid.

Het is niet (meer) mogelijk een reactie te plaatsen.

Loading Facebook Comments ...
Back To Top

Send this to a friend