Search
menu
Search

Nieuwe controversiële dierenwelzijnswet in de maak in Spanje

Nieuwe controversiële dierenwelzijnswet in de maak in Spanje
Beeld: Freepik

Nieuwe controversiële dierenwelzijnswet in de maak in Spanje

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – De afgelopen week werd in Spanje door het Ministerie van Sociale Rechten en Agenda 2030 een wetsvoorstel bekend gemaakt met daarin wettelijke mechanismen om het welzijn van huisdieren in Spanje te bevorderen en het in de steek laten van huisdieren te voorkomen. Verder heeft het voorstel voor de nieuwe ‘Ley de Bienestar Animal’ ook belangrijke aspecten om de rechten van dieren te beschermen. Het is een breed wetsvoorstel met veel bijna onmogelijk uitvoerbare ideeën waar nog aan gewerkt moet worden.

De Spaanse coalitieregering wil een beter leven voor dieren en in het bijzonder huisdieren. Daarom heeft het Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 een nieuwe ‘Ley de Bienestar Animal’ gepresenteerd met daarin veel maatregelen om het welzijn van dieren in het algemeen en in het bijzonder huisdieren te beschermen en verbeteren. Het is een zeer uitgebreid wetsvoorstel en we beschrijven enkele bijzonder opvallende maatregelen. Het wetsvoorstel heeft geen betrekking op de ‘tauromaquia’ ofwel het stierenvechten en dieren in de veeteelt.

Het gaat om een wetsvoorstel waarbij er nog veel discussiepunten zullen zijn en de uiteindelijk dierenwelzijnswet er anders uit zal zien. Het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn want veel maatregelen zijn praktisch moeilijk uitvoerbaar. Maar het is een goede basis voor verandering in het welzijn van dieren en huisdieren in Spanje.

Levende wezens met gevoelens

Huis- of gezelschapsdieren worden in het kader van een hypotheekwet en het burgerlijk wetboek niet meer omschreven as ‘dingen’ maar als ‘levende wezens met gevoelens’. Dieren kunnen hierdoor niet meer in beslag worden genomen, er kan een voogdijregeling komen bij scheiding en er kunnen betere wetten komen tegen dierenmishandeling.

Niet langer dan 24 uur alleen

Een huisdier mag niet langer dan drie aaneengesloten dagen alleen zijn wat in het geval van honden niet langer dan 24 uur mag zijn. Verder mogen huisdieren niet alleen achtergelaten worden op terrassen, balkons, patio’s, kelders of in gesloten voertuigen, blootgesteld worden aan hitte of kou of vastgebonden worden aan deuren zonder toezicht. Boetes kunnen oplopen tot 600.000 euro.

Cursus voor hondenbezitters

De nieuwe dierenwelzijnswet streeft naar een verantwoord omgaan met huisdieren en nieuwe hondenbezitters moeten een cursus volgens over de zorg en aandacht die dieren nodig hebben. Op deze manier wil men meer respect voor dieren afdwingen en moet het in de steek laten van honden die impulsief worden aangeschaft worden voorkomen.

Aangeven als honden niet zijn toegestaan

Als een hotel, restaurant, bar, winkel, strand of elke andere plaats in Spanje GEEN dieren toe staat dan moet dat bij de ingang worden aangegeven en moet dat van buitenaf zichtbaar zijn. Nu is het zo dat plaatsen waar gezelschapsdieren wel welkom zijn dat moeten aangeven maar dat wordt dus andersom. Met andere woorden, gezelschapsdieren zoals honden zijn altijd welkom tenzij anders aangegeven. 

Geen potentieel gevaarlijke honden meer

De lijst met potentieel gevaarlijke honden moet verdwijnen. De honden worden namelijk niet meer per ras maar individueel beoordeeld op gevaarlijkheid. Op dit moment zijn dit de PPP-honden (Perros Potencialmente Peligrosos) in Spanje: Pitbull Terriër; Staffordshire Bull Terrier; Amerikaanse Staffodshire Terriër; Rottweiler; Argentijnse Dogo; Fila Brasileiro; Tosa Inu; Akita Inu. Verder wordt ook gekeken naar bepaalde kenmerken en het gedrag.

Euthanasie bij dieren verboden

Dieren mogen niet meer gedood worden tenzij ze een ongeneeslijke ziekte hebben of om gezondheids- en milieuredenen. Dat betekent in de praktijk dat dierenopvangcentra en asiels geen dieren meer mogen doden omdat ze geen bijvoorbeeld ruimte meer hebben. Het trainen en gebruiken van dieren zoals bij hanengevechten wordt verboden in heel Spanje.

Verbod verkoop winkel en sterilisatie

Omdat de regering streeft naar een ‘abandono zero’ wil men impulsieve aanschaf van huisdieren tegengaan door de verkoop en het uitstallen van dieren in winkels te verbieden. Sterilisatie wordt afgedwongen bij dieren die in open ruimtes leven en omgaan met andere dieren van dezelfde soort en verschillend geslacht. 

Alleen officiële fokkers

Huisdieren mogen in Spanje alleen nog verkocht worden als deze van officiële en geregistreerde fokkers komen. Het fokken moet dus een professionele daad worden en het thuis fokken en via internet verkopen van huisdieren is niet meer toegestaan. Boetes kunnen oplopen tot 600.000 euro.

Geen wilde dieren in huis

Het houden, fokken en verhandelen van wilde inheemse dieren is niet meer toegestaan. Het houden van wilde dieren in particuliere woningen is verboden. Verder is het niet meer toegestaan om meer dan vijf huisdieren te hebben in een woning. Degene die dat wel willen moeten een zogenaamde ‘núcleo zoológico’ worden.

Dierentuinen en circussen

Dierentuinen en dolfinaria in Spanje mogen geen nieuwe dieren fokken of verwerven met de nieuwe wet. Dat mag alleen nog bij bedreigde diersoorten. Dierenleed moet ook worden vermeden bij bedevaarten, processies en andere traditionele activiteiten waar dieren bij betrokken zijn. Circussen met wilde dieren worden in heel Spanje (en niet meer alleen regionaal) verboden.

Nationale registers

De bedoeling is dat er nationale registers moeten komen in plaats van 17 verschillende registers per autonome regio. Dat heeft betrekking op bijvoorbeeld registers van personen die niet gekwalificeerd zijn om dieren te hebben, verkopen of fokken. Maar het gaat ook om registers met personen die het recht hebben om met dieren om te gaan en dagelijks bij zich moeten hebben zoals bijvoorbeeld gehandicapte personen of mensen die voor hun beroep dieren gebruiken. Er moet ook een nationaal register systeem komen in plaats van 17 verschillende systemen in de autonome regio’s.

Lees het hele wetsvoorstel HIER (PDF in het Spaans)

Ben jij al aangemeld voor de GRATIS dagelijkse nieuwsbrief?