skip to Main Content

Stakingen bij AENA: Onderhandelingen leveren (nog) geen overeenkomst op

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Hans Camps) De onderhandelingen op donderdag 10 maart 2011, tussen het nutsbedrijf AENA en de vakbonden, hebben geen akkoord opgeleverd, de oproep tot staken in de Goede Week, tijdens lange weekeinden (zondag 1 mei Dag van de Arbeid en donderdag 23 juni Corpus Cristi/Sacramentsdag) en in de zomer van 2011, vanwege de privatisering, blijft bestaan; er is geen datum afgesproken voor een nieuwe bijeenkomst tot onderhandelen.

De vertegenwoordigers van de tot staken oproepende vakbonden, CCOO, UGT en USO, hebben aan het einde van de ontmoeting aangegeven, dat AENA hen een voorstel heeft doen toekomen wat zij zullen gaan bestuderen, hoewel de luchthavenbeheerder niet ingaat op een van de voornaamste problemen van het conflict, wat de concessies zijn voor de luchthavens van Madrid en Barcelona.

De vakbonden geloven, dat men AENA 100% wil privatiseren.

José Manuel Lorenzo, vertegenwoordiger van de CCOO, verzekerde, dat het om een serieuze staking gaat en, dat men de werkonderbrekingen niet heeft afgeblazen, vanwege het ontbreken van een akkoord.

Wat betreft het onderwerp van de concessies, zijn de vakbonden van mening, dat men zonder garanties blijft voor het behoud van arbeidsplaatsen en, zonder arbeidsvoorwaarden.

Ondanks dat, bestuderen de vakbonden het bij de ontmoeting van donderdag 10 maart 2011 door AENA ingediende voorstel. Bij die ontmoeting was de voorzitter van luchthavenbeheerder, Juan Ignacio Lema, aanwezig en men heeft hem gevraagd zijn eigen voorstel te bestuderen.

Het belangrijkste obstakel voor de totstandkoming van een akkoord, is de privatisering van AENA, waarbij de vakbonden van mening zijn, dat deze voor 100% van de concessies zal gelden, terwijl de Spaanse Regering verzekert, dat dit maar voor 49% het geval zal zijn.

Volgens de vakbonden zal dit gaan leiden tot de sluiting van luchthavens en het verlies van arbeidsplaatsen.

Lorenzo houdt vol, dat er geen nieuwigheden staan in het voorstel van AENA, wat weigert te onderhandelen over de belangrijkste punten die leiden tot de stakingsoproep, welke zijn: “Neen, tegen de privatisering; neen, tegen de concessies en, garanties voor het behoud van alle arbeidsplaatsen en de CAO-voorwaarden.”

Lorenzo voegde hier aan toe, dat tot nu toe al deze punten een volmondig “neen” hebben gekregen van het nutsbedrijf.

Lorenzo gaf aan, dat zonder een levensvatbaar plan voor de luchthavens van het AENA-netwerk, het onmogelijk is de arbeidsplaatsen te behouden en, dat de onderneming dit niet heeft gepresenteerd.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend