Search
menu
Search

Lijst van 32 uitgestorven inheemse soorten flora en fauna in Spanje

Mediterrane monniksrob / Wikimedia
Beeld: Mediterrane monniksrob / Wikimedia

Lijst van 32 uitgestorven inheemse soorten flora en fauna in Spanje

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – In de Spaanse Staatscourant (BOE) werd in 2018 een lijst gepubliceerd met daarop 32 uitgestorven flora en faunasoorten in Spanje. Het gaat om dieren en planten die verdwenen zijn uit de natuurlijke omgeving in Spanje waaronder zich ook de Euraziatische lynx, de rivierprik en lannervalk bevinden.

De lijst van 32 uitgestorven inheemse soorten flora en fauna in de Spaanse natuur omvat die dieren en planten die gedurende de jaren verdwenen zijn en waarvan er geen enkel soort meer in de natuur te vinden is en waarvan er nog maar weinig leven in gevangenschap, in het geval van dieren.

Op de lijst van 32 soorten staan o.a. bij de zoogdieren de Euraziatische lynx, de zuidkaper walvis, bij de vissen de acipenser of Europese steur en de rivierprik terwijl bij de vogels de lannervalk en de hazelhoen op de lijst staan.

Volgens het ministerie van Milieu en Energie Transactie wordt met de lijst verwezen naar specifieke soorten of ondersoorten die aanwezig zijn geweest in het verleden en gekenmerkt worden door de huidige afwezigheid in de wilde natuur in Spanje.

Het behoud van wilde dieren tegen bedreigingen door de menselijke activiteiten die hebben geleid tot ingrijpende veranderingen in natuurlijke ecosystemen, vereist de implementatie van acties tot behoud van dier- en plantensoorten, aldus de uitspraak in de publicatie van de BOE.

Euraziatische lynx (lynx lynx)

De Euraziatische lynx (Lince europeo) is verwant aan de op het Iberisch Schiereiland levende pardellynx die alleen nog te zien is in afgezette delen van Spanje en in gevangenschap. De lynx heeft karakteristieke bakkebaarden, gepluimde oren en een kort staartje. Hij staat hoog op de poten. De vacht van de lynx is in de zomer geelbruin. ‘s-Winters is de vacht bleker en dikker. Verspreid over zijn lichaam liggen enkele kleine, bleke vlekken. Vooral de ledematen zijn duidelijk gevlekt. De staart is kort met een zwart puntje.

Mediterrane monniksrob (monachus monachus)

De Mediterrane monniksrob (foca monje del Mediterráneo) is een zeeroofdier uit de familie zeehonden die veel voorkwam in de Middellandse Zee maar nu nagenoeg verdwenen is en nog maar zelden wordt gezien in het noorden van Spanje in de Cantabrische Zee. Het is waarschijnlijk het meest bedreigde zeeroofdier aangezien de populatie uit minder dan vijfhonderd dieren bestaat. De monniksrob heeft een donkere vacht. De buikzijde is lichter gekleurd, met een witte vlek op de buik. De kleur van het dier kan zeer variëren, van zwart tot zilvergrijs. De witte vlek ontbreekt soms.

Noordkaper (Eubalaena glacialis)

De noordkaper (ballena franca) is een walvis uit de familie der echte walvissen (Balaenidae), een van de drie soorten uit het geslacht der noordkapers (Eubalaena). Alle Eubalaena lijken sterk op elkaar en om die reden werden ze vroeger tot dezelfde soort gerekend. De noordkaper is een voornamelijk zwarte walvis waarbij het hoofd ongeveer 1/4 van het lichaam inneemt. De kop heeft kleine aangroeisels die bezet worden door zeepokken. Hierdoor lijken ze bedekt met gele, oranje of roze vlekken.

Steur (acipenser sturio)

De steur (esturión europeo) is een straalvinnige vis uit de familie steuren die ongeveer 400 gram zwaar en 50 jaar oud kunnen worden. Sporadisch worden de steuren nog eens gezien in de Golf van Biskaje en in de Noordzee waarbij het gaat om steuren uit de Gironepopulatie die bestaat uit enkele duizenden vissen. In Spanje wordt de steur niet meer gezien.

Rivierprik (lampetra fluviatilis)

De rivierprikken (lamprea de río) zuigen bloed van andere vissen en bijten met hun scherpe tanden stukken uit de huid van onder andere haringen en sprot, maar ook uit dode vissen. Net zoals in Nederland en België is de rivierprik een beschermde diersoort maar in Spanje worden ze niet meer (of zeer weinig) gezien.

Zeearend (haliaeetus albicilla)

De zeearend (pigargo europeo) wordt soms ook wel Europese zeearend genoemd en is een roofvogel uit de familie van havikachtigen. In Spanje komt de zeearend in de natuur niet meer voor maar in Noord Europa is de vogel nog wel te zien.

Lannervalk (falco biarmicus)

De lannervalk (halcón borní) is een langvleugelige, hoekige valk, die lijkt op een lichte, slanke slechtvalk. Deze vogel kwam vroeger voor in Spanje maar is nu in Zuid Europa praktisch alleen nog te zien op het eiland Sicilië en in het zuiden van Italië.

Hazelhoen (bonasa bonasia)

De hazelhoen (grévol) is een ongeveer 36 centimeter lange vogel die ongeveer even zo groot is als een patrijs maar dan met een roestbruin met grijs lichaam. Terwijl deze vogels nog wel gezien worden in West en Zuidoost Europa zoals in België en Luxemburg, zijn ze in Spanje uitgestorven.

Korhoen (tetrao tetrix)

De korhoen (gallo lira) is een vogelsoort die in Spanje is uitgestorven en niet meer in de natuur te zien is. In het noorden van Europa is de korhoen nog wel te zien maar in Spanje gaat het om een vogel die niet meer voorkomt.

Andere in Spanje uitgestorven vogelsoorten: Steenpatrijs (perdiz griega); gestreepte vechtkwartel (torillo); kraanvogel (grulla Europea); jufferkraanvogel (grulla damisela).

Ben jij al aangemeld voor de GRATIS dagelijkse nieuwsbrief?