skip to Main Content

Langdurige werkloosheid Spanje duurt nog tot 2021

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Else Beekman) De Spaanse bond van uitzendbureaus is van mening dat het aantal langdurig werklozen de komende jaren zal blijven toenemen en pas in 2021 omlaag zal gaan. De overkoepelende bond van grote uitzendbureaus (AGETT) denkt dat het aantal langdurig werklozen de komende jaren zal blijven stijgen. Op dit moment zijn er in Spanje 2 miljoen mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. Pas in 2021 zal er sprake zijn van een vermindering van dit aantal.

Op dit moment zijn er 18,25 miljoen mensen officieel aan het werk in Spanje. Volgens de berekeningen zal de werkloosheid wel iets teruglopen, vooral in de industrie- en transportsector. Ondanks dat deze sector wat begint aan te trekken, is er nog geen echte verbetering zichtbaar omdat de binnenlandse vraag slechts langzaam op gang komt.

Jongeren

Bijna de helft van het totaal aantal werklozen is langer dan een jaar werkloos. Onder deze groep bevinden zich veel jongeren.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend