skip to Main Content

Een bomvrije telefoonkabel tussen Canarische eilanden en Spaanse vaste land

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

CANARIAS – (Hans Camps) De Pencan-8 is de recente infrastructuur welke de Archipel met het Península (Spaanse vaste land) verbindt voor het verhogen van het aanbod in telefonische dienstverlening en het overbrengen van data en telefoonverkeer via het Internet.

Een zwaar beveiligde, bijna bomvrije bunker herbergt de installatie waarmee men sinds twee weken het functioneren van de Pencan-8 beheert, de nieuwe glasvezelkabel op de zeebodem welke de Canarische Archipel verbindt met het Península (Schiereiland = vasteland van Spanje) voor een snellere overdracht van de communicatie.

Met deze infrastructuur kan de Archipel nu rekenen met kabels op de zeebodem, ware snelwegen voor de informatica die de Eilanden tot het belangrijkste knooppunt van Europa maken voor telefoonverbindingen welke op de zeebodem liggen.

‘Pencan’ is de naam waarmee de route van een aantal infrastructurele werken wordt aangeduid die zijn aangelegd voor het sneller aanleveren in de vraag naar telecommunicatie. De Pencan-8 is de achtste onderzeese kabel Península-Canarias. Van deze kabels zijn alleen de drie meest recent aangelegde in bedrijf (samen met Pencan-8 welke deze week in gebruik is genomen zijn dit: de Pencan-6 welke in gebruik is sinds 1999 en, de Pencan-7 die in gebruik is sinds 2001).

Vanaf de kust ter hoogte van Candelaria (Tenerife) tot aan de kust nabij Conil (Cádiz), heeft de nieuwe glasvezelkabel een lengte van 1.400 kilometer en heeft 70 miljoen euro gekost.

“Deze nieuwe infrastructuur levert de consument van telefoondiensten geen rechtstreeks financieel voordeel op,” zo legt Juan José Flores, gedelegeerde van de Canarische Eilanden voor Telefónica. De maatschappij die eigenaar is van de onderzeese verbindingen. “Maar men gaat dit wel merken op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheid. Zo heeft bijvoorbeeld het breedbandvolume 22 keer meer capaciteit voor informatie.

Glasvezel

De Pencan-8 beschikt over 4 paar glasvezelkabels en is ontworpen met een capaciteit van ruim 5,15Tb/s (5.120 gigabit per seconde). En net als de kabels Pencan6 en -7, gebruikt de Pencan-8 DWDM-technologie voor de verzending en optische versterking. Men heeft deze kabel ontworpen voor het transport via toekomstige kabels van 40 en 100 gigabit per seconde.

Volgens de telefoonmaatschappij, maken de technische specificaties van de nieuwe onderzeese kabel het mogelijk, dat men nagenoeg kan voldoen aan de vraag naar dienstverlening via het Internet, televisie, IP-gesprekken (via het Internet), data voor bedrijven en algemene communicatie.

De geografische spreiding van de onderzeese communicatie-kabel kan als strategisch worden beschouwd voor de telefoonmaatschappij, zo verzekerde Juan José Flores.

Momenteel delen de twee Eiland-hoofdsteden de drie kabels welke nu in bedrijf zijn:

– De Pencan-6 welke Sardina de Gáldar op Gran Canaria verbindt met El Médano op Tenerife en vandaar naar Conil (Cádiz) gaat.
– De Pencan-7, die Las Palmas de Gran Canaria verbindt met Candelaria op Tenerife, en Chipiona (Cádiz).
– De Pencan-8, voor de verbinding Candelaria op Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria en Conil (Cádiz).

De volgende kabel, de Pencan-9, zal zijn vertrekpunt hebben vanaf Gran Canaria. “Wanneer deze glasvezelkabel geïnstalleerd gaat worden, hangt af van de vraag,” zo legt Flores uit. “In feite is de Pencan-8 gedacht als antwoord op een te verwachten explosie in de vraag naar een snelheid van100 mega via glasvezel. De aanleg van Pencan-9 is gepland voor over twee jaar.

De veiligheid van de communicatie is het belangrijkste doel en rechtvaardigt de nieuwe glasvezelkabel welke de Eilanden verbindt met het grondgebied van het Iberisch schiereiland. “Canarias kan het zich niet permitteren, geïsoleerd te raken door het beschadigd raken van een van de telefoonkabels.”

Daarom gebruikt elk van de Pencan-kabels die de Canarische kusten onderzees met de Andalusische verbinden, de helft van zijn capaciteit.

Dit wil zeggen, dat 50% van het volume aan informatie leeg is, om het mogelijk te maken, dat in geval van een ongeluk, of technisch mankement, het verkeer wat buiten gebruik is door het ongeval, via een van de andere kabels die wel functioneren, verzonden kan worden. “Als dit niet gebeurt door sabotage of iets soortgelijks, dan lijkt het me onmogelijk, dat alle drie de kabels gelijktijdig beschadigd en buiten dienst raken,” aldus Juan José Flores

Dergelijke incidenten zijn niet uit sluiten. Hoewel de onderzeese techniek wordt beschouwd als een van de meest veilige en met het beste rendement (omdat deze niet gevoelig is voor interferenties, biedt deze een grotere transportcapaciteit aan informatie en is deze gemakkelijk te installeren), zijn ongelukken met schepen in de Canarische wateren de oorzaak van sommige incidenten welke met enige regelmaat de communicatie op de Archipel onderbreken.

Wat betreft de veiligheid van deze infrastructuur spreekt het beveiligingssystemen van de gloednieuwe Pancan-8 welke wat staat opgesteld in Conil aan de kust van de provincie Cádiz, voor zich.

Het gaat om een bunker waarin de verkeerszaal is ondergebracht en van waaruit men de onderzeese kabel controleert, samen met andere trans-Atlantische verbindingen.

De oude basis van Telefónica in dit gebied is een installatie uit de jaren 60 van de vorige Eeuw, die men bouwde naar een Sovjet Russisch ontwerp wat berekend was op het weerstaan van atoomaanvallen, met een systeem van dubbele, geblindeerde deuren, zo verzekeren Andalusische persmedia.

De gemiddelde tijd die nodig is voor reparatie van dit soort infrastructuur is, bij elk incident, ongeveer drie weken, veel minder, dan bij de vroegere onderzeese Pencan-8 verbinding.

Men heeft over een lengte van 1.347 kilometer 30 dagen lang peilingen verricht tot op een maximale diepte van 5.000 meter (4.830 om precies te zijn over het diepst gelegen punt) en men heeft 45 dagen gebruikt, om deze glasvezelkabel aan te leggen.

Ook op Gran Canaria ligt glasvezelkabel in de grond

Van de nieuwe glasvezelkabel naar het Península bevindt zich in de grond op Gran Canaria een netwerk van 458 kilometer glasvezelkabel van het Eilandbestuur, voor hogesnelheidstransmissie naar 21 gemeenten.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van het project ‘Red Neutra de Fibra Óptica’ wat men aan het aanleggen is via de Sociedad para el Desarrollo de las Telecommunicatiewet en Gran Canaria (Sodetegc) (Maatschappij tot Ontwikkeling van de Telecommunicatie op Gran Canaria).

Een beleid, wat gevoerd wordt door het Eilandbestuur via het Ministerie van Economische Ontwikkeling, Openbare Werken, Infrastructuur en Transport, wat onder leiding staat van minister, eveneens vicepremier van de Canarische Regering zijnde, Román Rodríguez.

Het project heeft tot doel, dat Gran Canaria gaat beschikken over een netwerk aan glasvezelkabel van in totaal 458 kilometer met een grote snelheid inde overdracht van informatie en data, waarmee de 21 gemeenten van het eiland zijn verbonden.

Tijdens de eerste fase is nu 166 kilometer van dit soort communicatie-infrastructuur aangelegd langs het bestaande wegennetwerk. De nieuwe wegen, evenals de verdubbeling van de autosnelweg GC-2 en de autoweg naar La Aldea zijn, of zullen worden voorzien van glasvezelkabel.

Het Eilandbestuur schat in, dat in 2011 het nutsbedrijf Sodetegc de groothandel in telecommunicatie kan worden. Dit zal meer nieuwe kanalen voor de dienstverlening mogelijk maken en de telefoonmaatschappijen meer mogelijkheden gaan bieden voor hun aanbod aan de klanten in zowel kwantiteit als kwaliteit in de overdracht van informatie in het telefoonverkeer.

Het Eilandbestuur van Gran Canaria rekent op de winst die deze rol van groothandelsprovider kan brengen met het contracteren van dienstverlening, om de kosten van in totaal 37 miljoen euro voor de aanleg van het glasvezelnetwerk te dekken en, waarvan nu 7,5 miljoen euro is geïnvesteerd voor de eerste fase.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend