skip to Main Content
183-dagen regeling kan zangeres Shakira duur komen te staan in Spanje
Archieffoto

183-dagen regeling kan zangeres Shakira duur komen te staan in Spanje

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

BARCELONA – Zoals velen weten heeft de Colombiaanse zangeres Shakira een relatie met de FC Barcelona verdediger Gerard Piqué en woont het stel samen met hun kinderen het merendeel van het jaar in Barcelona. Shakira is echter een buitenlandse en dient zich net zoals iedereen aan de regels te houden, ook wat betreft het betalen van belastingen.

De Spaanse belastingdienst zegt nu dat de zangeres meer dagen in Spanje gewoond heeft dan wat zij heeft opgegeven en dus moet Shakira nog een achterstallige belastingschuld van 14,5 miljoen betalen, geld dat ze volgens de Hacienda Pública (belastingdienst) gefraudeerd heeft.

Het hele belastingfraude schandaal draait om de zogenaamde 183-dagenregeling. Dit wil zeggen dat als iemand langer dan 183 dagen (6 maanden) in Spanje verblijft men als een resident (residente extranjero) of ingezetene wordt gezien. Dat houdt in dat iemand na 6 maanden zowel een juridisch resident (ondergeschikt aan de Spaanse wetgeving) alsook een fiscaal resident (ondergeschikt aan de Spaanse belastingplicht) wordt.

[su_note note_color=”#fdf2ec”]Leestip: 183-dagenregeling in Spanje[/su_note]

Volgens de Spaanse belastingdienst woonde Shakira tussen 2012 en 2014 langer dan 183 dagen aaneengesloten in Spanje en dus is ze belastingplichtig. Shakira zegt echter dat ze die jaren meer buiten Spanje woonde vanwege optredens etc. dan in Spanje. Volgens de Spaanse belastinginspecteurs heeft Shakira haar verblijf geprobeerd te verdoezelen. Vanaf 2015 is de situatie echter anders geworden en werd Shakira officieel resident in Spanje.

De Spaanse belastingdienst zegt dat Shakira inderdaad in die jaren naar het buitenland is gegaan maar dat was sporadisch waarna ze weer terugkeerde naar Barcelona waar ze aaneengesloten periodes doorbracht die langer waren dan 6 maanden (183 dagen). Via een ingewikkeld systeem van offshore accounts in belastingparadijzen (waaronder ook Nederland) werd haar geld naar het buitenland gestuurd om zo het betalen van belastingen in Spanje te voorkomen.

Eerder dit jaar in februari heeft Shakira al 20 miljoen euro aan de Spaanse belastingdienst betaald om zo openstaande rekeningen af te betalen. De zangeres zegt dan ook dat ze tot de laatste cent die ze verschuldigd was heeft betaald en accepteert niet dat ze als voorbeeld gebruikt wordt door de Spaanse belastingdienst om anderen bang te maken.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal of via iDEAL etc., altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Dit bericht heeft 20 reacties
 1. Het kan ook nog anders. Ik woon het hele jaar als gepensioneerde in Spanje en zou dus in Spanje belasting moeten betalen over mijn inkomen. Echter als rijksambtenaar betaal ik belasting over mijn pensioen in Nederland en belasting over mijn AOW in Spanje.
  Aftrekposten zoals ziektekosten (boven een bepaald bedrag) en rente over mijn hypotheek voor mijn woning in Spanje (Geen huis meer in Nederland) mocht ik tot 2015 opgeven bij de belasting in Nederland. Per 1 jan 2015 ben ik KBB er (Kwalitatief Belastingbetalende Buitenlander) en mag ik deze posten niet meer in Nederland opbrengen omdat niet 90% van mijn inkomen belastbaar is in Nederland.
  In Spanje kan ik deze posten ook niet opbrengen want die kennen ze hier niet.
  Deze regeling is niet opgenomen in het belastingverdrag tussen Nederland en Spanje.
  Ik heb begrepen dat er al jaren lang discussie is over dat verdrag. Wijzigingen die Nederland wil komen er niet door omdat Spanje niet de kip met gouden eieren wil slachten. Nederland wil namelijk over het pensioen en AOW belasting heffen in Nederland.
  Het kost mij veel geld deze regeling sinds januari 2015.

  1. Ja, eerder is met DE het verdrag in die zin aangepast . Pensioenen worden nu altijd in NL belast. Maar in Spanje zijn niet gek natuurlijk. Dat gaat ze anders heel veel geld kosten. Ik hoop dan ook dat Spanje zijn poot stijf houdt.

 2. Ach ja hacienda. Tussen Nederland en Spanje is er al 30 jaar geen nieuw belastingverdrag getekend. Dus bijvoorbeeld is er nog steeds geen verrekening mbt succesierechten en schenkingen. Zo kun je afhankelijk van de situatie 2 keer betalen.

 3. Geldt die 183 dagen regeling ook voor gepensioneerden die in Spanje verblijven maar belastingplichtig zijn in België?

  1. Geldt voor iedereen (behalve dan uitzonderingssituaties zoals C.L.S. meldt). Diplomaten e.d. zal vast ook anders zijn.

 4. Toch ook het vermelden waard is het feit dat je via die 183 dagen regel (eenmalig) geld kunt besparen. Als je van België (misschien ook Holland) naar Spanje verhuist doe je dat best in de tweede helft van het jaar. In België word je in dat geval slechts proportioneel belast in functie van de maanden dat je er gewoond hebt, in Spanje betaal je dan voor dat bepaald jaar géén belastingen. Voor sommigen misschien goed om weten.

  1. Wel opletten dat het andersom wel anders kan uitpakken. Als je van Spanje naar een ander land verhuist dan betaal je hier in dat verhuisjaar een ‘flat tax’ van ik dacht 24% over je Spaans inkomen, zonder aftrekposten of vrije voet, dus vanaf de eerste euro.

   1. Ook als je verhuist tijdens de eerste helft van het jaar ?
    “…Daar waar je meer dan 183 dagen per jaar verblijft is je fiscale woonland…” is dus niet correct ? Of begrijp ik dat verkeerd ?

 5. Tja, de Spaanse belastingdienst.
  Net als zoveel Spaanse instellingen, respecteren die nog altijd niet alle Europese wetten en ook niet de internationale belastingverdragen en moet je als individu daar tegen ten strijde trekken.
  Als het gaat om iemands persoonlijke wereldinkomen, dan mogen ze hun zegje doen. Ben je resident hier, dan moet je belasting in Spanje betalen over je persoonlijke wereldinkomen.
  Maar als je bedrijven hebt in het buitenland, dan dient je bedrijf gewoon de belasting in het land te voldoen waar dat bedrijf gevestigd is. Daar kan geen Spaanse belastingdienst wat aan doen, want dat heeft niets met de particuliere persoon te maken.
  De discussie die ze blijven voeren is dat het de persoon is die het geld verdient, net als bij een Ronaldo en Messi bijvoorbeeld. Op zich is daar wat voor te zeggen, maar lang niet in alle gevallen terecht. Maar als je handig genoeg bent, kun je gewoon delen van je inkomen via bedrijven verdienen, op een legale wijze en als de belastingdienst in je eigen land dat niet zo ziet, dan heb je nog altijd het Europese hof die dat kan bevestigen en de lokale belastingdienst op de vingers kan tikken.
  Bekende mensen zoals artiesten en sporters, laten zich vaak leiden door de waanzin van de dag en stellen snel schikkingen voor om zo sponsor deals etc. niet kapot te maken en geen jarenlange juridische strijd te hoeven voeren. Echter er zijn genoeg voorbeelden van mensen die wel ten strijde trokken en aan het langste eind hebben getrokken en uiteindelijk het recht kregen wat ze verdienden. Het kost enorm veel tijd en geld om dat te doen en dat is helaas voor velen niet te doen. Kijk als voorbeeld maar eens naar wat de Spaanse belastingdienst deed met de Engelse pensioenen, gewoon dubbel belasten, dat hebben ze uiteindelijk ook moeten oplossen volgens de daarvoor geldende internationale regels.
  Je kan er nog uren over spreken en discussies over voeren, en sommigen zullen dat hier ook wel willen doen. Maar het is zoals het is en daar kan niemand iets aan veranderen.

  1. Weet jij Juan 74, hoe dat zit met die 183 dagenregel? Als je meer dan 183 dagen in een jaar in Spanje zat, ben je dan voor dat hele jaar belastingplichtig in Spanje of is dat naar rato van het verblijf?

   1. De 183 dagen regeling is er voor bedoeld om de discussie van het “wonen” te voorkomen. Normaal gesproken wordt de fiscale woonplaats bepaald aan de hand van de feiten en omstandigheden. Dat geldt voor natuurlijke personen en voor rechtspersonen. Als je voldoet aan dat criterium, dan ben je het hele jaar fiscaal resident. De 183-dagen regeling luidt als volgt:
    De meeste belastingverdragen bepalen dat het werkland van de werknemer het recht heeft belasting te heffen over het loon dat de werknemer daar verdient. Hierop is 1 uitzondering: het woonland van de werknemer heeft het recht om belasting te heffen als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:

    De werknemer verblijft binnen een bepaalde periode niet langer dan 183 dagen in het werkland. Afhankelijk van het belastingverdrag dat van toepassing is, kan deze periode een kalenderjaar zijn, een aaneengesloten periode van 12 maanden of een belastingjaar. Voor het berekenen van de 183 dagen telt u alle dagen mee waarop de werknemer in het werkland was, dus ook weekends en vakantiedagen. Een dagdeel telt als een volledige dag.
    De werknemer wordt betaald door of namens een werkgever die niet is gevestigd in het werkland.
    De werknemer werkt niet in een vaste inrichting van de werkgever in het werkland.
    Deze 3 voorwaarden staan samen bekend als de 183-dagenregeling. Als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan heeft het werkland het recht om belasting te heffen.

    Wat ook van belang is het woonbeleid. Want een vakantie het buitenland is niet hetzelfde als daar wonen. Dus de volgende bepaling over fiscale woonplaats kun je ook niet los zien van de 183-dagen regeling.

    Artikel 4. Fiscale woonplaats
    1 Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de uitdrukking „inwoner van een van de Staten” iedere persoon die, ingevolge de wetgeving van die Staat, aldaar aan belasting is onderworpen op grond van zijn woonplaats, verblijf, plaats van leiding of enige andere soortgelijke omstandigheid.

    2 Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt een natuurlijke persoon die deel uitmaakt van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een van de Staten in de andere Staat of in een derde Staat en die onderdaan is van de zendstaat, geacht inwoner van de zendstaat te zijn.

    3 Indien een natuurlijke persoon ingevolge de bepaling van het eerste lid inwoner van beide Staten is, gelden de volgende regels:

    a) hij wordt geacht inwoner te zijn van de Staat waar hij een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft. Indien hij in beide Staten een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waarmede zijn persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst zijn (middelpunt van de levensbelangen);

    b) indien niet kan worden bepaald in welke Staat hij het middelpunt van zijn levensbelangen heeft, of indien hij in geen van de Staten een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waar hij gewoonlijk verblijft;

    c) indien hij in beide Staten of in geen van beide gewoonlijk verblijft, wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waarvan hij onderdaan is;

    d) indien hij onderdaan is van beide Staten of van geen van beide, regelen de bevoegde autoriteiten van de Staten de aangelegenheid in onderlinge overeenstemming.

    4 Indien een andere dan een natuurlijke persoon ingevolge de bepaling van het eerste lid inwoner van beide Staten is, wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waar de plaats van zijn werkelijke leiding is gelegen.

    Kortom: ingewikkelde materie die je aan de hand van een nieuwsstukje niet zo maar kunt beoordelen. En het is niet zo gek dat de belastingdienst van Spanje en ook van Nederland, kijken wie mag heffen.

    1. Het is wel qua uitleg wat te vereenvoudigen: Daar waar je meer dan 183 dagen per jaar verblijft is je fiscale woonland. Mocht dit niet te bepalen zijn (bijv. je woont voor 1/3 in Belgie, 1/3 in Nederland en 1/3 in Spanje, dan geldt als fiscaal land daar waar je een huis bezit. Mocht je in meerdere lander een huis hebben dan wordt naar je inkomen gekeken en geldt als fiscaal land daar waar het grootste deel van je inkomen vandaan komt.

     In het geval van Shakira wordt gezegd dat ze langer dan 183 hier verbleef zonder dat te melden dus moet ze hier haar belasting betalen. Daar kan ze niet onderuit.

     1. Hey Rob, als je alle reacties hier leest, dan kan je zien wat er telt en geldt.
      Echter, iedereen spreekt hier steeds over het persoonlijke inkomen en nog wat juridische termen.
      Als ik even simpel kijk naar hoe een artiest als Shakira haar inkomen verdient, dan zou ze wellicht een deel niet op naam van haar als persoon hoeven ontvangen.
      Zoals ik eerder zei, de Spaanse belastingdienst stelt al heel snel dat alles dat een artiest of sporter of ander bekend persoon, verdient, dat dit allemaal inkomen is op naam van die persoon. Dat is natuurlijk wel heel erg makkelijk om te stellen.
      Bij de voetballers bijvoorbeeld, gaat het vooral om het portretrecht, men zegt, het portret hoort bij de persoon en is dus persoonlijk inkomen.
      Maar is dat zo? Dat is de miljoen vraag, in hun geval de miljoenen vraag.
      Ja, de persoon is bekend, zijn of haar beeltenis is bekend en daarom zou je dat aan de persoon kunnen toewijzen, de inkomsten bedoel ik.
      Maar als je goede adviseurs hebt, dan zet je een deel van je inkomsten om, in bedrijfsinkomsten en dan is het op dat moment gewoon geen persoonlijk inkomen meer. Dat bedrijf kan met de inkomsten weer inkomen genereren en zo kan je kapitaal opbouwen in het land waar het bedrijf zit, of daarbuiten. Daar kan dan geen belastingdienst ter wereld aankomen in het kader van het persoonlijke inkomen.

      De vraag hoe je dan als persoon van die inkomsten kan profiteren….tja, die vraag ga ik hier niet gratis beantwoorden hahahaha, na al de jaren in Spanje, ben ik nog altijd een Hollander, en gratis werk leveren is niet aan de orde.

     2. Anton over die 183 dagen en of zij inderdaad in Spanje is verbleven, dat is nu de vraag waar het kennelijk om gaat. Het is nu aan de belastingdienst om dat te bewijzen. Maar alleen al door de zaak aan te spannen, gaat de dame in kwestie meewerken. Dat toont haar goede wil, maar of het ook zo is dat de belastingdienst het daadwerkelijk bij het rechte eind heeft, dat is nog maar de vraag. Omdat zij bekend is, gaan kranten er bovenop duiken en is iemand al veroordeeld voor de zaak begonnen is. Zij gaat betalen om geen slechte pers te krijgen. En haar man heeft ook bedrijven in Spanje en wil daarin graag de rust bewaren.
      Mijn advies aan iedereen die dit overkomt, blijf rustig, leg de bewijslast neer waar die hoort, namelijk bij de openbaar aanklager en laat dan een rechter die bewijzen toetsen. Zorg dat je zelf je feiten en bewijzen klaar hebt en op orde hebt en dan zal men zien dat in veel gevallen de zaak heel anders ligt dan wij nu met ons allen wellicht denken. Dat kan voor Shakira gelden, maar zij komt in de krant omdat ze bekend is, de aantallen mensen die hetzelfde of vergelijkbaar overkomt die niet in de krant komen en die hun zaken winnen, daar lezen we nooit iets over.

     3. Klopt, is altijd simpel uit te leggen. Wat ik vaak zie dat “men” het vrijwel altijd alleen over de 183 dagen heeft en niet alle andere omstandigheden van het geval. En dan ineens blijkt de uitleg van de 183 dagen regeling een stuk ingewikkelder. De kern blijft immers waar iemand fiscaal woont. En dan kun je gaan tellen of dat 183 dagen of meer is. Toen ik bij de Nederlandse belastingdienst werkte heb ik regelmatig met dit bijltje gehakt. De uitleg van de feiten en omstandigheden is niet altijd even makkelijk. Zeker dit geval van Shakira gaan weer behoorlijk wat vooronderstellingen en aannames de ronde. Velen denken al te weten hoe het zit, tot en met de veroordeling van haar adviseurs aan toe. Tja, beeldvorming ….

  2. Het gaat hier ook om haar wereldinkomen. Kennelijk verblijft zij meer dan 183 dagen in Spanje. Zij zal daarom dat inkomen op haar Spaanse belastingaangifte op moeten geven. Mocht daar inkomen bijzitten dat ook in een ander land belast wordt, dan zal zij dat in haar belastingaangifte in Spanje op moeten geven. Als er tussen Spanje en enig ander land waar zij inkomen geniet, een verdrag is dat dubbele heffing tegengaat, dan vindt er heffing of in Spanje of in dat andere land plaats. Is er geen verdrag, dan heeft Spanje sowieso het recht om over dat deel van het wereldinkomen belasting te heffen. Overigens net zoals in elk ander land waar enig fiscaal recht van toepassing is. Dat de Spaanse belastingdienst hier controle over probeert te houden, daar is niets mis mee. Ik zou eerder zeggen dat Shakira gewoon slechte fiscale adviseurs heeft.

   1. Helemaal eens met je opmerking over die slechte adviseurs.
    Dat zie je bij veel van de voetballers ook, ze komen in de problemen doordat hun adviseurs het niet goed hebben opgezet, althans, dat maak ik op uit de stukken die ik gelezen heb en de vonnissen die er gedaan zijn.
    En dan verdien je zoveel geld en heb je niet de juiste mensen om je heen, dat is ergens ook suf heh

Geef een reactie

De redactie heeft het recht om eventuele reacties zonder opgaaf van reden te verwijderen. // Het e-mailadres moet je vanwege spam invullen maar daar doen wij verder niets mee (als je geen naam invult wordt er Anoniem geplaatst). Reacties worden niet automatisch goedgekeurd in sommige gevallen.

Bedankt voor jouw reactie! Bezoek ook eens onze Facebook pagina of groep.

Back To Top
×Close search
Zoeken