skip to Main Content
Diplomatiek conflict tussen Spanje en Vlaanderen is een feit
Archieffoto

Diplomatiek conflict tussen Spanje en Vlaanderen is een feit

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

Diplomatiek conflict tussen Spanje en Vlaanderen is een feit

Archieffoto

MADRID – Nadat de Spaanse overheid tot drie keer toe de ambassadeur van België Marc Calcoen op het matje heeft geroepen vanwege uitspraken van de Vlaamse parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) die de democratie van Spanje in twijfel trekt en de situatie in het zuid Europese land met het balkan-conflict vergelijkt, heeft men de diplomatieke voorrechten en immuniteit van de Vlaamse vertegenwoordiging in Spanje ingetrokken.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell had er nu genoeg van en heeft de diplomatieke banden met Vlaanderen verbroken nadat ze de gedelegeerde van de Vlaamse overheid in Spanje, André Hebbelinck, niet meer als een diplomatieke vertegenwoordiger beschouwt en hij de voorrechten en immuniteiten in Spanje heeft verloren.

Deze beslissing heeft Spanje uiteindelijk genomen na herhaalde beledigingen van Peumans (N-VA) aan het Spaanse adres waarbij dit voor de laatste keer afgelopen woensdag gebeurde tijdens de inhuldiging van een tentoonstelling over het Catalaanse afscheidingsproces in de zetel van het Vlaamse Parlement.

Het eerste formele protest tegen Peumans kwam op 20 september nadat de Vlaamse parlementsvoorzitter in een brief naar de gevangen gezette Carme Forcadell stelde dat de Spaanse regering niet voldoet aan de eisen om een deel van de Democratische Europese Unie te zijn.

Daarna moest de ambassadeur van België in Spanje zich tot drie keer toe melden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken wat blijkbaar niet geholpen. Daarom besloot Spanje volgens de overeenstemming met artikel 9 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961, waarbij het Koninkrijk Spanje en het Koninkrijk België beiden vertegenwoordigd zijn, de gedelegeerde van de Vlaamse overheid in Spanje André Hebbelinck niet meer als een diplomatieke vertegenwoordiger te beschouwen.

Reactie

Uiteraard heeft de actie van de Spaanse overheid gezorgd voor een reactie vanuit Brussel waarbij er gesproken wordt van een schande en een gewelddadige daad van Spanje. De Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft nu minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) gevraagd om op hun beurt de Spaanse ambassadeur in België op het matje te roepen na het diplomatieke incident rond Jan Peumans.

De verbreking van de diplomatieke banden tussen Spanje en Vlaanderen is volgens Bourgeois een “zeer onvriendelijke daad” waarbij hij wil dat Reynders Spanje wijst op de vrijheid van meningsuiting en de scheiding der machten. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken heeft echter aangegeven dat ze geen gehoor geven aan de oproep van Bourgeois omdat het niet om een Belgische zaak gaat maar om een probleem tussen Vlaanderen en Spanje veroorzaakt door uitspraken van de Vlaamse parlementsvoorzitter Jan Peumans .

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal of via iDEAL etc., altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Dit bericht heeft 76 reacties
 1. Sorry ,ik was voor de N-VA maar ik lever mijn partij kaart in.
  Ik ben beschaamd .
  Waar bemoeien zij zich mee.
  Waar is de vrije meningsuiting in Belgie.
  Cordon Sanitair !!
  Lever deze in Mijn land verblijvende misdadiger uit .
  Dief ,corrupt,zie de brexit ook daar zijn de mensen van alles wijsgemaakt .
  Peumans is een schande voor de N-VA
  Vertel de mensen eerlijk wat er gebeurt als zij zich afscheiden ,niet meer in de Europese Unie .
  Barcelona hun trots kan niet meer Europees voetballen.
  Ze zijn dan een vogel voor de kat.
  Toeristen moeten dan de grens over ,ook daar al eens aan gedacht.2 keer als ze naar de rest van Spanje willen.

  Zij en vele Europese bedrijven blijven weg.
  Vele zijn al weg.
  Ik dus ook ,uit de N-VA

  1. Als een parlementsvoorzitter een uitspraak doet die internationaal betwist wordt, maar nadien door 100 procent van de leden van zijn parlement, van extreem-links tot aan extreem-rechts, gesteund wordt, dan zou ik dat niet benoemen zoals jij dat doet.

   Nog iets voor andere vlugge lezers: het is wel degelijk goed dat mensen die de wetten overtreden, in de gevangenis behoren. Maar wetten die je vrije meningsuiting aan banden leggen, en dan zeker en vooral je politieke overtuigingen zouden beteugelen, zijn niet in overeenstemming met de Westerse cultuur.
   Ooit bestonden zulke wetten (zoals nu nog deze wet in Spanje dus): slavernij was legaal en toegelaten bij wet; ongelijkheid tussen man en vrouw, kolonialisme was normaal ….
   Niemand kan ontkennen dat de overgang van het Franco-Spanje naar een meer-democratisch Spanje een goede zaak was.
   Alleen: sedertdien is er geen positieve evolutie meer geweest.
   Spanje behoort zich te verontschuldigen voor wat het allemaal aangedaan heeft aan de Catalanen en aan de Catalaanse cultuur.

 2. De laatste keer dat Spanje met Vlaanderen gebroken heeft was ergens in 1715 en we hebben er eigenlijk nooit spijt van gehad

 3. . Had me weer verheugd op een half uurtje gezellig leesvoer maar dat viel mooi tegen. Weer dat gezeur (netjes verwoord hè) over mijn leefomgeving. En ik er maar niks van merken. Gek hè. Niet op straat, niet in de winkels, niet bij catalaanse instellingen. Ablo castilliano sin problemas con la gente.

 4. Sorry ik ben hier een leek in wat ik graag zou weten de redactie mag zeker ook antwoorden is de Catalaanse taal een andere taal of is het een soort dialect wat ik bedoel in Noord België praat men Nederlands in Zuid Frans dit zijn twee verschillende talen graag een eerlijk antwoord

  1. Aan ‘ikke’ : De Catalaans taal ligt eerder tussen het Frans en het Italiaans. De typische Spaanse uitgangen op ‘o’ hoor je niet in het Catalaans (vb amigos = amics, adios = adeu).
   Dus ja, afzonderlijke taal.

   1. In Limburg zeggen ze ” e jat kooffie” en in oost Vlaanderen zeggen ze ”awa?” en dat noemen wij hier dialecten. In catalonie lijkt het van niet, daar spreken ze van een eervol andere taal.

 5. Ik vraag me toch echt af wat de heer Peumans van de reactie vond van Torra vond.
  dat hij geweld tegen zelfs zijn eigen mossos goedkeurde……Geweld goed keuren onbegrijpelijk.

 6. Luc: U schrijft: “Ze zijn nog altijd, in de geest van Franco, bezig met het vernietigen van de Catalaanse taal en cultuur”. Dit is iets wat ik niet volgen kan. Woont U al lang in Spanje om dit standpunt te hebben. Ik zit hier 40 jaar en ben van mening dat Madrid veels te veel vrijheid heeft gegeven aan Catalonië wat betreft het onderwijs. In Barcelona is het Catalaans veel belangrijker als het Spaans wat veracht wordt. Winkeliers krijgen boeten als ze in het Spaans schrijven. Al jaren lang is Barcelona bezig met hun eigen cultuur. Wat Franco nu met deze toestand te maken heeft is mij ook niet duidelijk, want ik vind Spanje een goed demokratisch land met vrije meningsuiting. Polititek gesproken zitten ze fout want ze respecteren de grondwet niet. Dus de mensen die vastzitten hebben dat te danken aan hun eigen fouten. Ikzelf heb nooit problemen gehad met de Catalanen en mocht graag zaken met ze doen. Als ze onder elkaar Catalaans spraken en ik aan tafel kwam ging alles over in het Spaans. Ik vind het hele goede zakenmensen. Het is jammer wat daar allemaal gebeurt. Helaas zien we al dezelfde zaken verschijnen in de deelstaat Valencië die al bezig is Catalonië na te apen. Daarna volgen er anderen zoals het Baskenland, enz. Neen, het is op dit moment geen gemakkelijke toestand voor Madrid, die te maken heeft met mensen die de wet niet willen naleven. Gedurende 5 jaar heb ik de oorzaken van de Spaanse burgeroorlog bestudeert en kan alleen maar concluderen dat ik vele zaken in Catalonië terug zie zoals in 1934.

  1. Kijk: dit is nu eens mooi verwoord. Ook ik heb dezelfde ervaringen. Ik heb wel zelf op school mogen “ervaren” hoe men reeds bezig was de toenmalige schoolgaande jeugd te hersenspoelen naar het Catalaanse gedachtegoed. Ik weet het, ik blijf mezelf herhalen: Madrid is hierin gedurende decennia veel en veel te laks geweest.

    1. Voeten droog vandaag geloof ik.
     Morgen zou er nog weer wat water komen, normaal valt het hier wel wat mee, maar gisteren kwam er toch stevig wat naar beneden vallen.

 7. Als Vlaming ervaar ik plaatsvervangende schaamte voor de uitlatingen van de Vlaamse parlementsvoorzitter. Als NVA-er heeft de heer Peumans natuurlijk zo zijn idee wat de Catalaanse kwestie betreft. Naar mijn mening kan hij, als gewoon burger, een opiniestuk schrijven in de krant of het partijblaadje maar NIET als voorzitter van het parlement, wat tenslotte alle Vlamingen vertegenwoordigt. Wat die NVA nog altijd niet begrijpt (of wil begrijpen) is dat die Catalaanse politici niet vastzitten voor hun politieke opvattingen maar voor het stellen van ongrondwettelijke daden en het verduisteren van overheidsgelden.

 8. De voorzitter van het Vlaams parlement vertegenwoordigt de ongeveer 6 miljoen Vlamingen.
  Alle parlementsleden van het Vlaams parlement, vertegenwoordigen nog veel meer al die Vlamingen. Wel, op de bespreking van dit Spaanse incident, heeft iedereen zich achter de woorden van de voorzitter geschaard.
  In dit Vlaamse parlement zetelen partijleden van het Vlaams Belang (extreem rechts), de N-VA (centrum-rechts), de VLD (je mag zeggen sociaal-liberaal), de CD&V (centrum christelijk), de socialisten en de groenen (redelijk extreem links in Vlaanderen).

  Ze zijn allemaal van het gedacht dat vrije meningsuiting inhoudt dat je ook iets mag zeggen dat de overheid niet zint. En dat die mening “geteld” mag worden, hetgeen dus een referendum is.
  Ze zijn allemaal van mening dat de gedeelde Europese waarden, de vrije meningsuiting hoog in het vaandel voeren.

  Ikzelf, als lid van de nva, ben van mening dat de Spaansgezinden zich gedragen als kolonisatoren. Ze zijn nog altijd, in de geest van Franco, bezig met het vernietigen van de Catalaanse taal en cultuur.
  In België wordt het streven van de Vlaamse onafhankelijkheid tenminste redelijk respectvol bejegend. België heeft een Franstalige liberale premier. In zijn regeringsverklaring stelde hij, naar de Franstalige bevolking toe, dat separatisme (Vlaams separatisme dus) een politieke mening is, en zeker geen misdrijf.

  Ik blijf deze website en de nieuwsbrieven, over wat in de Spaanse pers verschijnt, volgen. Ik kijk met belangstelling uit naar alle initiatieven van Madrid om de harten van de Catalanen terug te winnen. Tot op heden heb ik er nog niet veel gezien.

  1. In België wordt het streven van de Vlaamse onafhankelijkheid tenminste redelijk respectvol bejegend

   Eindelijk iemand die durft te zeggen dat NVA naar Vlaamse onafhankelijkheid streeft. Nu in Vlaanderen is het niet beter getuige de recente gemeenteverkiezingen. Kiezers stemmen op iemand om burgemeester te zijn maar “dankzij” voorafgaandelijke pre-electoriale afspraken doen politici wat ze willen om toch een “job” te krijgen en zo rijkelijk betaald te worden op de rug van de kiezer die zijn keuze niet kan laten gelden.

  2. Luc, gelukkig geeft iemand de objectieve informatie zonder te kleuren. Bedankt.
   Hopelijk krijgt dit politieke conflict een politieke oplossing.
   Her gehele Vlaamse parlement, ook de socialisten, de groenen, de liberalen hebben het standpunt van Peumans ondersteund.

  1. Vlaanderen kan je beschouwen zoals de 16 länder in Duitsland, of zoals de deelstaten van nog andere landen in de EU.
   Spanje schatte dit juist in, en erkende destijds de Vlaamse vertegenwoordiger als iemand met een diplomatieke status.
   Het Belgische Vlaams Belang streeft naar een Vlaamse onafhankelijkheid pur sang.
   De N-VA streeft naar een Vlaamse staat, lidstaat van de EU.

   1. Waar haalt U het lef vandaan om te stellen dat 6 miljoen nederlandstaligen (voor mij is een Vlaming enkel iemand die geboren en getogen is in het het historisch Graafschap Vlaanderen want een Limburger noch een Antwaarpeneir voelt zich “Vlaming”, dit even terzijde) als 1 man achter paljas Peumans (tussen haakjes geboren in Nederland – Maastricht) stonden ? ?

    Vlaanderen zal NOOIT een apart land worden op democratische wijze want daarvoor moet je een Belgsche grondswetwijziging verkrijgen met 2/3 van de stemmen.

    In de EU zal een afgescheurd landsdeel nooit als een volwaardig lid worden aanvaard zonder dat het eerst éénparig wordt goedgekeurd en na het vervullen van alle toetredingsvoorwaarden.

    Het feit dat U Vlaanderen vergelijkt met de Duitse Länder verraadt uw sympathie voor de Flamenpolitik uit 1915 -1917 en de actieve collaboratie van bepaalde flamingante partijen (voorlopers van de huidige extreem-rechtse separatistische partijen VB en NVA ) met de Nazi bezetters tussen 1940 en 1945.

    Niet voor niets zijn sommigen vanuit België (en Duitsland) na 8 mei 1945 naar Spanje gevlucht (Meest gekende voorbeeld is de leider van de franstalige Rexisten, wijlen Léon Degrelle).

    Kortom, stop met uw waanvoorstellingen voor waarheid te verkondigen.

    Belgische federale minister voor buitenlandse aangelegenheden terecht publiekelijk Jan Peumans teruggefloten.

 9. Weer typisch een reactie van een onbekwaam belziek pollitieker.Er werkt niets in belgie criminaliteit bij de vleet.Verkeer muurvast.Belastingen hoogste van de wereld en ga maar verder.Maar grote jan spelen en vooral graaien daar zijn ze goed in.

  1. Ik vermoed dat Eddy een notoir belgenhater is; het zou me echter niet verwonderen dat hij in Antwerpen komt eten als hij die hollandse boerekool en pindakaas beu is. Mijnheer heeft blijkbaar ook geen opvoeding genoten, anders zou hij een “bevriende” natie niet in zijn geheel beledigen….O ja, wat criminaliteit betreft, eventjes eerst voor de eigen deur vegen hé….bij ons zijn nog geen politici zoals Fortuyn vermoord.

  2. Eddy, als notoir belgenhater zou je toch beter eerst leren nederlands te schrijven. Wat de criminaliteit betreft worden bij ons nog geen politici vermoord zoals Fortuyn bij jullie. Een beetje bescheidenheid zou je sieren. En wat de files betreft kennen ze er in Nederland ook wat van! Tenslotte, mijn beste, wat het graaien betreft, is dat in de politiek een universeel gegeven!

  3. Laat Vlaanderen zich bezighouden met Vlaamse aangelegenheden. Als de opwarming van de aarde verder gaat is er binnen 50 jaar nog maar 5% van Vlaanderen nog over. Focus op eigen belangen en niet op buitenlandse.

 10. Tip: snel zijn met jullie reactie te plaatsen want ik vermoed dat de redactie de blokkeer-knop gaat indrukken als ik de reactie van ene Staf De Laet lees (en dan heeft de redactie gelijk vind ik)

  1. Jopke, nog altijd niet geleerd dat er in dit land (Vlaanderen) vrijheid van meningsuiting is. Wanneer u niet van die vrijheid houdt (wat uw goed recht is), verhuis dan naar het zuidelijke buurland van Frankrijk.

   1. Een ding is vrijheid van meningsuiting, een ander ding is als je ALLE vlamingen vertegenwoordigt en een politieke functie hebt. Dan mag en kan je niet zomaar alles zeggen zonder consequenties. Datzelfde geldt ook voor Torra die de Koning beledigt uit naam van ALLE Catalanen wat natuurlijk niet correct is want hij vertegenwoordigt de minderheid.

    1. Het gehele Vlaamse Parlement heeft De voorzitter ondersteund. Peumans heeft in naam van ALLE Vlamingen gesproken.

     1. Misschien in naam van alle vlamingen.
      Maar niet in naam van alle Antwerpenaren en alle Limburgers.

   2. Staf: ik woon mijn hele leven op 3 plaatsen nl: Antwerpen, Ardennen en Catalonië. Ik hoef er geen ander bij te hebben dankuwel haha. En voor de zoveelste keer: vrijheid van meningsuiting is niet het alleenrecht van de nv-a.. anderen mogen dat ook maar kennelijk niet volgens peumans (nv-a) die zijn standpunt over Catalonië duidelijk maakte en alzo het nodig vond op het LAND Spanje te schofferen, maar er nadien snel bijvoegde dat het federale ministerie van België niets aan hem te zeggen heeft. Over eenzijdig mening verkondigen gesproken, kan dit tellen.
    Heel België en bij uitbreiding de omringende landen kénnen het gedachtegoed vd nv-a nl op hun streven om op lange termijn naar een onafhankelijk Vlaanderen. Klinkt bekend, vooral ook in Catalonië nietwaar? Maw: Catalonië + Vlaanderen = 1 pot

   3. Een vrije meningsuiting is ” ik vind dat we onafhankelijk moeten worden”.
    Maar de onafhankelijkheid uitroepen en ondersteunen is geen mening, dat is een daad.
    Een veraderlijke daad…. want is het niet dat in spanje ( waaronder ook catalonie) alle politiekers hun hand op steken en gehoorzaamheid en trouw zweren aan de spaanse grondwet?
    Zou er in die grondwet iets staan dat wanneer ze ontevreden zijn zich mogen afzonderen met alle hebben en houden ?

 11. De overtuiging van de redacteur kennende i.v.m. Catalunya, verwondert het mij opnieuw niet dat hij een verhaal ophangt, zoals het in zijn tunnelvisie past. Zo vergeet hij ‘toevallig’ dat het hier niet om één Vlaamse partij gaat. Tijdens de plenaire zitting van gisteren hebben ALLE partijen, van uiterst links tot uiterst rechts zich solidair verklaard met de parlementsvoorzitter. Ze hebben allemaal, nog maar eens, veroordeelt dat parlementsleden in een democratie NIET in de gevangenis thuis horen.
  Verder werd in de Vlaamse pers ook de toespraak van de parlementsvoorzitter tijdens de opening van de tentoonstelling in extenso afgedrukt. Daar staat geen enkele onwaarheid in. De redactie loochent voor de zoveelste keer het licht van de zon. Het Hollandse vingertje, weet u wel!

  1. Staf, parlementsleden die de wet overtreden, horen WEL in de gevangenis.
   En onze politiekers die beweren dat ze voor hun mening in de gevangenis zitten, liegen. Ze zitten vast omdat ze wetten overtraden. Was het voor hun mening, dan zaten ze al jaren vast

  2. Beste Staf, dit artikel is gebaseerd op de Spaanse krantenberichten zoals te zien is in de links in het artikel. Daar wordt geen melding gedaan van andere Vlaamse partijen dus is dat ook niet vermeld. Politici horen in de gevangenis als ze de wetten overtreden, net zoals normale burgers, dat is overal zo of denk je dat als de NVA hetzelfde doet als de Catalaanse separatisten dat zonder gevolgen zal blijven. Catalaanse politici zitten in de cel omdat er o.a. vluchtgevaar is dankzij hun “leider” puigdemont die met open armen werd ontvangen door de NVA.

   1. Dus nu gaat de redactie al zover te verklaren dat de meer dan gekleurde/aangepaste Spaanse vertaling van een originele Nederlandstalige tekst correcter is dan die originele tekst (die de realiteit weergeeft).

 12. Ik verwijs nogmaals naar een Spaans artikel dat deze week in de krant heeft gestaan, wellicht dat de redactie het ook gelezen heeft maar bewust het maar gelaten heeft?
  In dat artikel stond ZEER duidelijk dat wat de Separatisten op 1 Oktober hebben gedaan, het bewuste illegale referendum, op zeer veel punten NIET voldeed aan de normen van een eerlijke verkiezing en de democratie. Dat tijdens de voorbereidingen op dat referendum, tijdens het houden van de referendum en na afloop van het referendum, zoveel fouten zijn gemaakt die NIETS met democratie te maken hebben, dat er NUL legaliteit was om het te houden en er aan de uitslag GEEN waarde kan worden gegeven.

  Let wel dit onderzoek is gedaan op verzoek van de Catalaanse regering, zeg maar de Separatisten in dit geval. Hierbij zijn 70 specialisten betrokken die erkende entiteiten zijn op het gebied van internationale politiek, verkiezingen en democratie.

  Dus laten we domweg vaststellen dat dit hele geneuzel van deze recht extreme mafkees uit Vlaanderen nergens over gaat. Er is nu onafhankelijk vastgesteld tijdens een onderzoek waarbij meer dan 100 punten zijn bekeken, dat wat men gedaan heeft NIET democratisch was, is en ook nooit zal worden op deze wijze. Dus in plaats van de zwarte piet te spelen naar de regering van Spanje en Spanje als land, kan deze knuppel beter zijn pijlen richten op de bij hun schuilende gevluchte crimineel! En op de rest van de Separatisten en hen eens voorhouden dat dit onderzoek voor eens en altijd duidelijk maakt dat ze 100% fout zitten en zaten met hun aanpak.

  NIETS de keuze van het volk, er is niet gekozen, er is illegaal gestemd en daarbij zijn vele regels van verkiezingen overtreden, er werden in het artikel een aantal zaken genoemd die ook eerder al zijn aangegeven, maar waarvoor vooral de Vlamingen maar hun ogen sluiten. Spànje heeft volkomen gelijk, dit soort beschuldigingen moet je niet accepteren, zeker niet vanuit de hoek waar deze vandaan komt.

  Als laatste, laten we vooral NIET vergeten dat Spanje op het gebied van democratie nog altijd hoger en beter scoort dan de Belgen. Laat die knakker zich eerst eens bezig houden met de ellende en puinhopen in zijn eigen land en regio en daarna als die nog tijd over heeft, dan mag die eens zich laten informeren over wat er echt aan de hand is.
  Voor de rest moet die zijn mond houden over zaken die hem geen ene zak aan gaan.

  1. Juan ik ben met je eens. Het is een feit dat nva in Vlaanderen een meester is in het verleggen van de aandacht als ze zelf in problemen komen, in casu nu de coalitievorming in Antwerpen na de laatste verkiezingen. Dat komt zo’n schreeuwkikker boven water en hun sociale media verleggen aandacht.
   België heeft bepaalde aspecten naar de deelregeringen overgeheveld o.a. cultuur. Nva toetst altijd de grenzen af van wat ze wol/kan bereiken. Nu was het een fototentoonstelling als forum. Dus strikt genomen (maar ja in Catalonia trekken de seperatisten zich ook niks aan van de grondwet) kan Peumans zelfs die uitspraken niet doen. Het is dan typisch dat Bourgeois probeert Reynders voor hun karretje te spannen om de zaak op te lossen, die echter wijselijk paste.
   Zoals je zegt, een grondwet is een kader van afgesproken waarden en regels als basis voor de specifieke wetten. In dit geval hebben ALLE regio’s besloten geen referenda naar afscheiding toe te staan. (dus 42 miljoen tegen 4,2). De extremisten proberen via de straat wat hun legaal niet lukt, getuige jouw opsomming van de feiten.
   Ondertussen zakken we hier in Catalonia wel steeds verder weg en is het te hopen dat Sanchez niet bezwijkt onder de chantage van het intrekken van de steun vanwege die kliek. Spijtig genoeg is het einde nog niet in zicht vooraleer dat het kiessysteem wordt aangepast. Als ik reageer in de vlaamse media verwijt men mij de harde acties van de politie maar ik zal niet vlug d beelden van provocatie in Barcelona vergeten die o.a. aanleiding hiertoe gaven.

   1. Het is te hopen dat mensen snel bij hun verstand komen en aan oplossingen werken daar bij jou in de regio.
    Men werkt vooral aan het zirge voor problemen.
    Het is nu tijd voor vooruitgang en oplossingen voor ALLE Catalanen en niet voor een minderheid.
    De bekende personen dienen een stap opzij te doen en neutrale mensen het gaan laten regelen. Bijvoorbeeld een regionaal zakenkabinet.
    Dat is wellicht nog het beste voor nu. Want ook Sanchez heeft geen meerderheid achter zich staan, Torra ook niet.
    Dus heren, opzij en zaken doen via zaken mensen!
    Sterkte in de regio daar.
    Wij hebben natte voetjes vandaag.

    1. Juan74 u ben ondertussen al vijf tellen achter. De discussie gaat al lang niet meer om die referendum die effectief door de ingreep van Madrid in zo moeilijke omstandigheden is verlopen dat het geen duidelijk antwoord heeft kunnen geven op een broodnodige vraag. Verder blijkt u niet te begrijpen dat een grondwet ten eerst wel degelijk kan worden aangepast om aan de node van veranderende wereld te voldoen (zie troon bestijging flupke VI van Spanje) Ten tweede (een gevolg van de opkomst van het fascisme) is ondertussen ook algemeen aanvaard dat noch nationale wetten noch nationale grondwetten boven de internationale wetgeving staat (een van de belangrijke internationale juridische uitvloeisel van de na-oorlogse Nuremberg proces tegen de Nazi criminelen). Ten slotte er zijn even goed op Europese (ECHR) als op internationaal niveau (internationale charter van de mensenrechten) regels waar iedereen land (ook Spanje dus) zich dient aan te houden in de relatie met haar burgers en wat nu aan de orde is de zware schending door Spanje in haar strijd tegen de Catalanen van deze basis universele rechten. Maar bon, deze laatste zal in de verschillende internationale rechtbanken haar vervolg kennen.

     1. Jacob, je reactie is weer eens niet te volgen, want je taal en stijl is gewoon zeer slecht door de Google vertaler gekomen….ik vergis me wel eens in mijn Nederlands, maar ja, ik spreek overdag 3 andere talen voor mijn werk en daar is Nederlands er niet 1 van, mijn excuus bij voorbaat.

      Voor de rest is het zeer grappig om te zien dat jij niet uit je zelf met dit artikel bent gekomen, want dat komt je niet uit. Jij en je Indeps mafkezen, vroegen zelf om uitspraken van maar liefst 70!!!!! Specialisten op het gebied van democratie, verkiezingen en volksraadplegingen, en je hebt niet de conclusie gekregen waar je zo wanhopig zo naar op zoek was. Getuige ook je eigen reacties hier.

      Het is niet Spanje of de centrale regering die fout zat en zit, maar het zijn de Separatisten in dit geval, het artikel is zeer zeer duidelijk, daar kan je met je gehersenspoelde kop toch ook niets anders van maken….feit dat niemand die het met jou eens is hier zegt daarbij al genoeg.

      Het begint heel simpel er is een bestaande grondwet, daar heb je je aan te houden, doe je dat niet dan overtreed je de wet. Daarnaast overtraden ze dus ook de kieswet en alle internationale wetten en regels die gelden bij een volksraadpleging….kan je dat de centrale regering verwijten? NEEN, dat was een keuze, een keuze om te doen en door te drammen.

      Ik snap niet dat je een grondwet kan veranderen? Waar heb ik dat gezegd? Dat is je reinste lulkoek en je kan me niet beschuldigen van iets dat niet zo is.
      Je kan een grondwet veranderen, dan leg je die wijziging voor aan ALLE inwoners en regio´s, die stemmen dan voor aanpassing of tegen (heel Spanje dus)
      Hebben jullie Separatisten dat gedaan? NEEN, jullie hadden en hebben schijt aan de geldende wetten en doen je eigen zin, heeft dat jullie iets gebracht? NEEN, alleen een hoop ellende waar je zelf bewust voor kiest.
      Het Catalaanse volk staat niet achter jullie, die willen regelingen voor het hele Catalaanse volk….

      Conclusie, je reactie hier toont je zwakheid, je hebt een forse nederlaag geleden en denkt daar over heen te stappen door tegen beter weten in te hopen op een wonder van andere recht instanties…wat denk je nu zelf, dat 70 specialisten iets heel anders gaan zeggen na een jaar onderzoek dan welke internationale rechter dan ook?? De enige die mensenrechten en de democratie hebben verkracht ben jij en zijn jouw mensen….

      Feit dat je nu pas een reactie post, geeft al aan dat je er erg lang over hebt moeten nadenken en veel overleg heb moeten hebben met je achterban…en dan is dit wat je er van maakt….sjonge, wat een sof en domper, geen hond hier en ook niet in Spanje en de rest van de wereld zal je nu nog serieus nemen.
      Hoe zeggen we dat in het Nederlands….?
      Gewed en verloren?? Neem je verlies, trap Torra en Peke buiten en kom eens aan de tafel met mensen die WEL het beste voor hebben met het hele Catalaanse volk!!

      Oh en als je dan toch eens iets aan wetten wilt veranderen, heb dan ook de ballen om die vieze oude kieswet in je regio een te passen aan de moderne tijd, was dat in 2016 gedaan, dan hadden we in 2017 en 2018 nu deze hele ellende niet gehad, want dat waren jullie nu niet in de regering!

      Dank u, en een prettig weekend!

   1. Jooke,
    Blijkbaar nog nooit gehoord van de ‘vrije meningsuiting’?
    Blijkbaar ook nog nooit gehoord dat het hof voor de rechten van de mens een uitspraak deed dat ‘het separatisme en ijveren voor separatisme’ volkomen legaal is.
    Excuus wanneer u ervan overtuigd bent dat enkel uw hatelijke woorden mogen uitgesproken worden. Voor de rest wens ik u veel honing toe, dan wordt uw stem misschien ook wat minder hatelijk.

    1. Jooke bestaat niet. Goed lezen is ook een kunst. En de nv-a praat is ook welbekend. Politici staan niet boven de wet. Als zij deze overtreden draaien ze ook de bak in, net als iedereen!
     Jij spreekt over hatelijke woorden? Zelf ben je aan het schimpen op de Nederlanders. Vrije meningsuiting werkt wel in 2 richtingen.
     Dat alle partijen (van het vlaamse parlement!) zich achter peumanneke scharen is niet verwonderlijk aangezien het allemaal politici zijn, kunnen ze niet anders.
     Nogmaals: dat vlaanderen (met de nv-a als muilezel om de kar te trekken) zich met hun eigen interne keuken bezig houd. Er is werk genoeg me dunkt

     1. Jopke, het spijt mij u te moeten ontgoochelen. juist boven uw ‘foutje sorry’, staat een reactie van ene Jooke. Jammer voor u. misschien eens overwegen om te leren lezen.

     2. Staf. Ook mij spijt het me u te moeten ontgoochelen. Jooke was MIJN reactie aangezien ik mijn alias verkeerd had ingebracht NU DUIDELIJK? Ja zeg!

  2. Waarom zou Puigdemont
   Belgie verlaten.
   Schrijf toch eens de waarheid
   over die man.
   Vraag eens de spaanse be
   volking……
   Het is niet te geloven dat
   Belgie hem ook nog verwend…
   Als hij terugkomt…..
   Het gaat hier niet om schending van mensen rechten, maar om bedrog.

   1. Ik zal het even moeten zoeken.
    Het stond van de week ergens bovenin toen ik mijn e-mail in Outlook sloot, ik heb het toen gelezen maar niet bewaard. Overigens werd er ook in de ochtend op meerdere nieuwszenders over gesproken.
    Zodra ik het heb gevonden, zal ik het hier zetten.
    Ik ga er overigens van uit dat jullie exact het weten te vinden, maar je wilt natuurlijk geen koren op de molen geven aan de mensen die jullie altijd van van alles en nog wat beschuldigen, dat begrijp ik heel goed Redactie!

   2. Dit is 1 link, check het maar even, maar volgens mij is dit die ik gelezen heb.

    https://www.elmundo.es/espana/2018/10/16/5bc4e93d468aebd4308b4576.html

    Zoals gezegd, het kwam naar voren bij afsluiten Outlook e-mail en heb eerder niet gelet op welke krant het heeft geplaatst. Het artikel verwijst ook nog naar een eerder artikel van vorig jaar, waarin ook onafhankelijken duidelijk aangaven dat het illegale referendum de toets van een geldige raadpleging NIET kan doorstaan.

    Voor alle mensen hier die zo hard roepen over democratie en hoe volgens hen Spanje zich daar niet aan houdt en de Separatisten wel, zal dit bericht niet zo prettig zijn om te lezen, maar het ligt keihard vast en wellicht dat die neus van de NVA zijn keutel dan nu ook eens en voor altijd in kan trekken.

  3. Mooi gesproken Juan. Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Ik word zo langzamerhand doodziek van die gele lintjes. Jij niet?

   1. Vooral die linten die ze op de stoelen in het parlement hebben hangen.
    De deal was in alle openbare gebouwen en overheidsgebouwen zou men de lintjes en linten weghalen, feit dat ze die daar nog steeds hebben hangen en gebruiken geeft al de minachting aan die de Indeps hebben voor de rest van het Catalaanse parlement en de meerderheid van hun eigen bevolking!
    Overigens heb ik er nu wel een oplossing voor, ik heb geel toiletpapier gekocht en daar doe ik nu het enige goede mee dat je met geel papier en dus ook linten moet doen, idd….het achterwerk vegen! Zij geen respect voor de meerderheid en de rest van het land, dan verdienen ze ook geen respect terug!

 13. Vlaanderen beschuldigd spanje van niet democratisch te zijn terwijl de meest racistische en ondemocratisch regio van Europa duizende mensen die op een bepaalde partij hebben gestemd totaal negeert omdat het voor zijn partij de NVA niet uitkomt

  1. Anoniem, uw veilig wegsteken in de anonimiteit en niet met naam en toenaam durven uitkomen voor uw ideeën, daar moet ge echt voor durven. Proficiat!

   1. Staf, je hebt hier wel een puntje volgens mij maar dit moet je ook respecteren: namelijk dat men hier de vrijheid heeft om anoniem te reageren

  2. Zo kan ik het ook. Vlaanderen de meest ondemocratische regio van Europa noemen en dat lekker anoniem. Schrik om in de spiegel te kijken?

   1. Ja ja Guido, want er is maar 1 Guido in de wereld heh….
    Kom op zeg, iedereen hier zet een naam neer, kan iemand daar iets aan aflezen?

 14. Ach, dat onze grote Quim Torra de Spaanse koning een hooligan heeft genoemd is natuurlijk ook een niemendalletje, niet waar, heer Peumans?
  Wat een totale schande dit.

 15. Peumans zit zich net als iedereen vd nv-a te moeien met de binnenlandse politiek van een ander land. Hij beroept zich hier op vrijheid van meningsuiting maar stop: het buitenlands ministerie van België heeft aan hem niets te zeggen of maw hij mag vanalles verklaren maar anderen niet…dat hij en de nv-a zich dan enkel bezig houden met Vlaanderen daar is werk zat. De nv-a moet eens stoppen met hun handjes boven het hoofd te houden bij figuren als bvb “peke”

Geef een reactie

Geef jouw mening over dit artikel! Het is namelijk altijd leuk om iets van onze lezers te horen. // De redactie heeft het recht om eventuele reacties zonder opgaaf van reden te verwijderen. // Uw e-mailadres moet u vanwege spam invullen.

Bedankt voor jouw reactie! Bezoek ook eens onze Facebook pagina of groep.

Back To Top
×Close search
Zoeken