menu: rubrieken, zoeken & meer

Reiziger moet in 2021 negatieve corona-test tonen bij aankomst in Nederland

Reiziger moet in 2021 negatieve corona-test tonen bij aankomst in Nederland
Beeld: Corona-controle vliegveld Spanje

Reiziger moet in 2021 negatieve corona-test tonen bij aankomst in Nederland

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Als het aan minister Hugo de Jonge ligt moeten vanaf volgend jaar alle reizigers die in Nederland aankomen de negatieve resultaten van een corona-test tonen. Dat geldt dus voor alle buitenlanders die naar Nederland reizen maar ook voor de Nederlanders die terugkeren vanuit het buitenland naar eigen land. Die negatieve testverklaring mag niet meer dan twee dagen (48 uur) voor aankomst zijn afgegeven

Lees dit artikel in het Spaans: La prueba COVID-19 negativa para entrar en los Países Bajos

De Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge heeft op 18 november zijn ‘Stand van zakenbrief COVID-19 ’ brief gepubliceerd waarin naast veel algemene informatie ook gesproken wordt over het reizen. Lees de (lange) brief HIER (Word bestand) op pagina 54 ‘Andere onderwerpen’ 15. Reizen.

Reizen is risico

In die brief staat dat reizen een risico vormt op verspreiding en import van het coronavirus, iets dat gebleken is met terugkerende wintersporters in februari en maart en door vakantiegangers tijdens de zomervakantie. Daarom is het van groot belang om stappen te zetten om reizen veiliger te maken. 

Tot medio januari geldt het advies om niet naar het buitenland te reizen. Ook na medio januari blijven de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken het uitgangspunt. Als een land een ‘oranje’ reisadvies heeft, wordt aangeraden alleen noodzakelijke reizen te ondernemen. Vakanties zijn geen noodzakelijke reizen.

Negatieve testverklaring

Dit noodzakelijke verkeer brengt risico’s mee. Ook tijdens een noodzakelijke reis is het risico op besmetting in COVID-19-risicogebieden verhoogd. Daarom wil de minister stappen zetten om noodzakelijke reizen vanuit COVID-19-risicogebieden veiliger te maken. Het vragen van een negatieve testverklaring en het testen van reizigers vijf dagen na aankomst in Nederland zijn daar onderdeel van. 

Reizigers die in Nederland aankomen uit een covid-risicogebied wil de minister verplichten een negatief testresultaat te kunnen tonen dat maximaal 48 uur voor aankomst is afgegeven. 

Juridisch

Op dit moment zijn er beperkte juridische mogelijkheden om een zogenaamde negatieve testverklaring te verplichten. Dit vraagt om een wijziging van de Wet publieke gezondheid. Dit zal naar verwachting niet eerder dan het voorjaar van 2021 kunnen worden ingevoerd. Met het oog op de uitvoerbaarheid onderzoekt het ministerie de mogelijkheden en de benodigde tijd om dit per vervoerssector in te voeren.

Niet op vliegveld testen

Door het vragen van een negatieve testverklaring en het testen na vijf dagen quarantaine wordt het risico beperkt dat besmette mensen uit COVID-19-risicogebieden naar Nederland reizen en wordt het risico beperkt dat besmette mensen in Nederland het virus verder verspreiden. 

Met het oog op de hierboven beschreven maatregelen acht de minister het niet zinvol om ook nog te testen op luchthavens. Het risico bestaat dat besmette reizigers die op de luchthaven negatief testen, zich slechter aan de quarantaineregels houden. 

Met een test voorafgaand aan de reis en een test na vijf dagen quarantaine, verwacht de minister dat de risico’s op het verspreiden van het virus door reizigers uit COVID-19-risicogebieden sterk wordt gemitigeerd.

Eigen vervoer en type test?

In de brief wordt niet specifiek gesproken over Nederlanders die met eigen vervoer uit het buitenland terugkeren of buitenlanders die met eigen vervoer Nederland binnenkomen. Ook wordt het type test niet verder gespecificeerd wat dus kan betekenen dat het om zowel een PCR-test als een antigeentest kan gaan.

Derdelanders

Voor bepaalde derdelanders (inwoners van buiten de EU/Schengen en het Verenigd Koninkrijk die zijn uitgezonderd van het EU-inreisverbod) kan de negatieve testverklaring zonder wetswijziging verlangd worden op grond van de Schengengrenscode en het EU-inreisverbod. Voor deze reizigers wil de minister dit op korte termijn invoeren, het streven is medio december. 

Daarnaast onderzoekt de minister samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid en luchtvaartmaatschappijen of zij vrijwillig de negatieve testverklaring op (een deel van hun) vluchten ook in willen voeren voor inwoners van de EU.

Bron: Stand van zakenbrief COVID-19 (Word document)