skip to Main Content

Gratis gezondheidszorg voor expats in Spanje moet volgens de EU

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Else Beekman) De Europese Commissie heeft aangekondigd Spanje naar het Europese Hof van Justitie te brengen wanneer het land mensen uit EU-landen gratis toegang tot de Spaanse gezondheidszorg blijft ontzeggen. De Commissie heeft verklaard dat de Spaanse regels niet overeenkomstig zijn met de Europese wetgeving inzake het bieden van gratis gezondheidszorg aan tijdelijke residenten of gepensioneerden uit andere landen die lid zijn van de Europese Unie.

Volgens de sociale zekerheidswetgeving van de EU (Verordening 883/2004), kunnen gepensioneerden die tijdelijk in een andere lidstaat verblijven, gebruik maken van hun Europese verzekeringskaart om de noodzakelijke zorg te ontvangen onder dezelfde voorwaarden als die gelden voor gepensioneerden in het bezochte land.

Volgens de Spaanse wet is gezondheidszorg voor gepensioneerden gratis, zodat dit ook geld voor bezoekende gepensioneerden uit andere EU-landen. De Spaanse autoriteiten zijn hier echter op tegen en geven als reden dat de Europese verzekeringskaart niet aangeeft dat het gaat om gepensioneerde personen.

Spanje verlangt van deze mensen dat ze een aanvullend document in het Spaans overleggen waarop de sociale zekerheidsinstanties uit hun eigen land aangeven dat ze een pensioen van de staat ontvangen.

Discriminatie

Volgens de Europese Commissie discrimineert de Spaanse overheid met deze regel de tijdelijk in hun land verblijvende gepensioneerden. Bovendien is de Europese verzekeringskaart juist bedoeld om bureaucratie te voorkomen en zou het tonen van deze kaart moeten volstaan om een gratis medische behandeling te ontvangen gebaseerd op de eigen verzekeringsvoorwaarden.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend