Search
menu
Search

Ook in Spanje moeten sommige gepensioneerden een levensbewijs laten zien

Ook in Spanje moeten sommige gepensioneerden een levensbewijs laten zien
Beeld: Canva

Ook in Spanje moeten sommige gepensioneerden een levensbewijs laten zien

Dit artikel is 9 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Het Spaanse Ministerie van Inclusie, Sociale Zekerheid en Migratie, heeft duidelijk gemaakt dat alleen gepensioneerden die in het buitenland wonen, verplicht zijn om een bewijs van in leven zijn zijn te overleggen om hun Spaanse pensioen te blijven ontvangen. Dit certificaat, in het Spaans ‘fe de vida’, moet elk jaar in het eerste kwartaal worden aangeleverd, dus vóór 31 maart.

Het Spaanse ministerie legt uit dat de accreditatie vereist dat men een bewijs van in leven zijn verstrekt. Dit bewijs kan verkregen worden door middel van een notariële akte van aanwezigheid of door te verschijnen bij de ambtenaren van de consulaire burgerlijke stand. Bovendien kunnen deze bewijzen ook worden afgegeven door de afdelingen van Werkgelegenheid, Migratie en Sociale Zaken op de locatie waar de gepensioneerde woont.

Daarnaast wordt overwogen om gepensioneerden de mogelijkheid te bieden om via videoconferentie te verschijnen bij de afdelingen van Werkgelegenheid, Migratie en Sociale Zaken op de locatie waar ze wonen, om zo te voorkomen dat ze moeten reizen.

De Spaanse regering verzekert dat gepensioneerden die in Spanje wonen hun uitkering normaal zullen blijven ontvangen zonder de noodzaak om documentatie in te dienen. Ze hoeven geen bewijs van in leven zijn (fe de vida) in te dienen of enige andere procedure bij het Nationaal Instituut voor de Sociale Zekerheid (INSS) te volgen.

Levensbewijs in Nederland

Ook in Nederland kent men het ‘levensbewijs’ dat speciaal geldt voor gepensioneerden die een pensioen of uitkering ontvangen en in het buitenland wonen. Regelmatig zal men dan een bewijs van leven moeten laten zien. In Nederland hoef je er meestal niet om te vragen en wordt dat opgestuurd. HIER staat hoe dat in het werk gaat.

Levensbewijs in België

Net zoals in Nederland en Spanje eist ook België regelmatig van gepensioneerden die in het buitenland wonen een levensbewijs. Dit levensbewijs moet zowel door de titularis als door de bevoegde publieke overheid ingevuld en ondertekend worden. HIER staat hoe dat in het werk gaat.

OPMERKING: Diverse Belgische lezers hebben de redactie laten weten dat de door ons geciteerde tekst, afkomstig van de website van het Belgische Consulaat in Spanje, niet meer correct is. Het levensbewijs hoeft in België niet meer ingevuld te worden omdat er nu elektronische uitwisseling plaatsvindt tussen de Spaanse en Belgische autoriteiten waardoor deze laatste de informatie automatisch ontvangt. Als je als Belg in Spanje dus geen papieren levensbewijs ontvangt dan hoef je verder niets te doen, zo is te lezen in brieven die door de Federale Pensioendienst zijn verstuurd.

Wat is een ‘fe de vida’?

Het certificaat van in leven zijn (fe de vida) is het document dat aantoont dat een persoon in leven is. Er bestaat ook een ‘fe de casado’ wat aangeeft wat zijn/haar burgerlijke staat is. De ambtenaar van de burgerlijke stand verklaart de burgerlijke staat van alleenstaand, weduwe/weduwnaar of gescheiden na de verschijning van de betrokkene. Het in leven zijn kan ook worden aangetoond door de verschijning van de betrokkene of door een notariële akte van aanwezigheid. De burgerlijke staat van alleenstaand, weduwe/weduwnaar of gescheiden kan worden aangetoond door een eed of plechtige verklaring van de betrokkene of door een akte van bekendheid, zoals uitgelegd op DEZE pagina van het ministerie van Justitie.

Ben jij al aangemeld voor de GRATIS dagelijkse nieuwsbrief?