skip to Main Content

Meeste Spanjaarden eens met nieuwe rookwet

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Annebeth Vis) Twee derde van de Spaanse bevolking in de leeftijd van 18 tot 75 jaar is het eens met de nieuwe antirookwet, die begin dit jaar van kracht werd in het land. Met name niet-rokers zijn blij met de wet. Dat blijkt uit een enquête van de consumentenorganisatie OCU.

De mate waarin Spanjaarden het eens zijn met de nieuwe wetgeving, die roken verbiedt in alle openbare gelegenheden en in sommige gevallen zelfs in de buitenlucht, is afhankelijk van het feit of ze zelf roken, gerookt hebben of niet roken.

Onder de niet-rokers is 84 procent het eens met de nieuwe wet en onder ex-rokers is dat 75 procent. Onder de rokers zijn de meeste tegenstanders van de wet, 73 procent van de rokers vindt de wet te streng.

Volgens de ondervraagden wordt de wet in de meeste restaurants en cafés nageleefd. Bijna iedereen, 98 procent, is van mening dat de wet gerespecteerd wordt door horecaondernemers en klanten.

Ziekenhuizen

In andere gelegenheden wordt de wet in mindere mate gerespecteerd, zo blijkt uit het onderzoek. Met name bij ziekenhuizen, waar het ook op de terreinen in de buitenlucht verboden is om een sigaret op te steken, houden mensen zich minder goed aan de wet, zo zegt 54 procent van de ondervraagden. In speeltuinen is dat 56 procent.

De meerderheid van de rokers, 64 procent, zegt minder vaak bars en restaurants te bezoeken dan voordat de nieuwe wet werd aangenomen. Onder degenen die meer dan 15 sigaretten op een dag roken, loopt dat percentage zelfs op tot 82 procent.

Van de niet-rokers die nooit gerookt hebben zegt 39 procent vaker in het café te zitten dan voorheen en onder de ex-rokers is dat percentage 27 procent. Van de Spanjaarden rookt 30 procent.

Cafébezoek

Een simpele berekening leert dat het cafébezoek sinds de invoering van de rookwet nagenoeg gelijk is gebleven. Eenderde van de ondervraagden geeft aan langer te blijven hangen bij een bezoek aan een , terwijl 42 procent even lang blijft als voorheen. Een kwart van de bevolking verlaat de bar eerder dan voorheen.

Back To Top

Send this to a friend