skip to Main Content

Het Catalán, Valenciano, Gallego en Euskera voor het eerst in Spaanse Senaat

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Hans Camps) Op dinsdag 18 januari 2011 waren voor het eerst in de Spaanse Senaat (Eerste kamer) de co-officiële talen te horen: het Catalaans, het Valenciaans, het Galicisch en het Baskisch. Alleen de Partido Popular bleef het Castellano (Castiliaans) in de Senaat gebruiken. Voortaan zullen de debatten in de Spaanse Senaat gevoerd worden in de co-officiële talen en heeft men vertalers nodig. De vertalingen per kamersessie komen neer op zo’n 12.000 euro, voor velen weggegooid geld en onnodige onkosten.

Hiermee komt de Senaat tegemoet aan een van de grootste wensen van de nationalistische parlementsleden en was het voor de eerste keer mogelijk, dat er tijdens een debat – over voortijdige schoolverlaters – naast het Castellano gebruik kon worden gemaakt van het Catalán, het Valenciano, het Gallego en het Euskera.

De Partido Popular (PP) was de enige politieke partij die op dinsdag 18 januari 2011 weigerde de co-officiële talen te gebruiken tijdens het debat over de voortijdige schoolverlaters en heeft er de voorkeur aan gegeven het Castellano (Castiliaans) te blijven gebruiken om het partijstandpunt over dit onderwerp – wat alle Spaanse burgers raakt – uiteen te zetten.

Aldus heeft de PP afgevaardigde María Jesús Sainz uitgelegd. Jesús Sainz is Galicische van geboorte, die ondanks het feit, dat zij als lerares Galicische les heeft gegeven, in plaats van zich in het Galicisch uit te drukken, verkoos het Castiliaans te gebruiken, om het standpunt van de PP te verdedigen over een zaak, het voortijdig schoolverlaten, die iedereen raakt, aldus haar bewoordingen.

Haar rechtvaardiging heeft de senatoren van de PP attent gemaakt, omdat enkele tientallen van hen hebben gereageerd met luid applaus. De parlementariërs van de andere partijen hebben laten blijken, het niet met Sainz eens te zijn.

Alleen de PP heeft het Castilliaans gebruikt in het debat over een motie waarin het, voor het eerst, was toegestaan een co-officiële taal te gebruiken. De senatoren hebben de interventies kunnen volgen dankzij de in hun zetels ingebouwde luidsprekers van een simultaan-vertaalsysteem.

Ook de stenografen hebben hun toevlucht moeten nemen tot de luidsprekers en daarom hebben ze niet rechtsreeks de toespraken van de spreker kunnen stenograferen, maar de versie van de vertalers; iets wat hen niet bevalt, zoals een van de stenografen aan de persmedia heeft laten weten.

In tegenstelling tot de PP, heeft de socialistische woordvoerder, Juan Bautista Cardona, uit Castellón, gesproken in het Valenciano (Valenciaans).

Vanaf nu zullen in tijdens de Senaatszitting sommige moties in de co-officiële talen worden uitgesproken. Daartoe beschikt de Kamer in zijn algemeenheid over zeven vertalers: twee voor het Euskera, twee voor het Gallego en drie voor het Catalán en het Valenciano.

De derde vice-ministerpresident en minister van Territoriaal Beleid, Manuel Chaves, heeft benadrukt, dat in een Kamer die een territoriale  vertegenwoordiging wil zijn, het !”correct” is, dat men er het Catalán, het Valenciano, het Euskera, of het Gallego kan gebruiken, en hij heeft gezegd, te geloven, dat de kosten die dit met zich meebrengt “una ínfima cantidad” (“een klein bedrag”) betreft.

Degene die haar eigen taal, het Catalaans, niet ten volle benutte in de Cámara Alta (Eerste Kamer) was de PP-senator Alicia Sánchez Camacho, die zich beperkte tot het Castiliaans, zoals zij tot nu toe heeft gedaan, in de Commissie de Comunidades Autonomás (Commissie van Zelfstandige Regio’s). “De vrijheid, bevordering en verdediging van talen van elke regio mag niet tot buitensporige uitgaven in de onderhavige zaak leiden,” zei zij.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend