menu: rubrieken, zoeken & meer

Apothekers Spanje willen graag corona-tests uitvoeren

Apothekers Spanje willen graag corona-tests uitvoeren
Beeld: Freepik

Apothekers Spanje willen graag corona-tests uitvoeren

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Er is de laatste week een discussie gaande in Spanje over het wel of niet toestaan dat apothekers corona-tests uit mogen voeren. De apothekers zelf zeggen graag mee te willen werken met dat plan omdat op die manier er meteen 22.000 nieuwe testplaatsen bij kunnen komen in Spanje. In alle gevallen gaat het niet om de PCR-test maar om de antigeen-sneltest. 

De Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) heeft in september al aan de regering gevraagd om corona-tests te kunnen uitvoeren. Dat zou betekenen dat 80.000 professionals die in de circa 22.000 apotheken werkzaam zijn in Spanje mee kunnen helpen met het uitvoeren van de corona-sneltests.

De apothekers zeggen met een volledige garantie PCR-tests te kunnen uitvoeren net zoals de apotheken al doen met andere meer complexe tests zoals cholesterol-, glucose-, triglyceriden- of zwangerschapstests. Daarbij verwijzen ze naar andere landen zoals Frankrijk, Italië en Groot Brittannië waar apothekers al corona-tests uitvoeren.

Ook diverse autonome regeringen zoals in Catalonië, Madrid en Galicië hebben al aangegeven dat ze willen dat de ‘farmacias’ sneltests gaan uitvoeren maar daarvoor heeft men toestemming nodig van het Ministerie van Volksgezondheid en daar zijn ze nog terughoudend.

De reden voor die terughoudendheid bij het Ministerie is dat er veel meer bij komt kijken om gezond, veilig en gecontroleerd corona-tests uit te kunnen voeren. Het personeel van de apotheken kan sneller besmet raken, er is geen controle op besmette mensen die naar de apotheek gaan en de resultaten van deze sneltests zijn nog niet te vertrouwen.

Toch staat het Ministerie van Volksgezondheid wel open voor het idee maar moeten de regionale overheden hun plannen bekend maken om de corona-tests bij de apotheken veilig en gecontroleerd te kunnen uitvoeren.

De vraag is daarnaast of die corona-tests dan gratis of niet worden en wie verdient er geld mee. Feit is dat de apotheken in Spanje in feite gewoon commerciële bedrijven zijn en die zullen niet zomaar gratis corona-tests gaan uitvoeren. Omdat het een extra inkomstenbron is staan de apothekers natuurlijk te popelen om te beginnen met de corona-tests.

Het medisch personeel in Spanje is echter niet blij met de antigeentests bij de apotheken omdat deze volgens hen niet garant kunnen staan voor de zekerheid van de uitslagen en er altijd gevaar bestaat voor besmettingen. In hun opinie moeten de corona-tests altijd uitgevoerd worden door professionals die weten wat ze moeten doen, weten hoe ze met de geteste personen om moeten gaan en weten hoe ze de uitslagen correct moeten interpreteren en registreren.