Search
menu
Search

Spaanse regering maakt 2,5 miljard euro vrij voor extra studiebeurzen

Spaanse regering maakt 2,5 miljard euro vrij voor extra studiebeurzen
Beeld: Canva

Spaanse regering maakt 2,5 miljard euro vrij voor extra studiebeurzen

Dit artikel is 9 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – De Spaanse regering heeft tijdens de wekelijkse ministerraad op dinsdag de plannen goedgekeurd voor de financiering van studiebeurzen waarvoor 2,5 miljard euro is vrijgemaakt. Het gaat om de zogenaamde ‘becas’ wat een financiële ondersteuning is voor studenten om hun studie te kunnen voortzetten. Er wordt dit jaar extra aandacht besteed aan de studenten uit plattelandsgebieden en studenten met een handicap of beperking.

Even een uitleg over wat een ‘beca’ is in Spanje. Een ‘beca’ is een studiebeurs of beurs voor academische doeleinden en is bedoeld voor studenten die financiële ondersteuning nodig hebben om hun studie te kunnen voortzetten. Er zijn verschillende soorten beurzen beschikbaar in Spanje, waaronder:

  • Beurzen voor studenten die naar het buitenland willen gaan om te studeren.
  • Beurzen voor studenten die hun universitaire studie willen voortzetten.
  • Beurzen voor studenten die een master- of postdoctorale studie willen volgen.

Over het algemeen worden beurzen toegekend op basis van verdienste, financiële behoefte en andere criteria die zijn vastgesteld door de organisatie die de beurs aanbiedt. De toekenning van beurzen kan ook afhankelijk zijn van de academische prestaties van de student en de specifieke richting waarin hij of zij studeert.

Studiebeurzen 2023/2024

De begroting van 2,5 miljard euro betekent een aanzienlijke toename vergeleken met de 1,6 miljard euro die bestemd was voor het huidige studiejaar 2022/2023. Volgens bronnen van het Spaanse Ministerie van Onderwijs zal de oproep voor het volgende schooljaar tussen eind maart en begin april 2023 worden geopend, zodat studenten extra financiële hulp kunnen aanvragen. Met deze verhoging wordt geschat dat het gemiddelde bedrag dat ontvangen wordt 1.730 euro zal zijn voor niet-universitaire studenten en 3.130 euro voor universitaire studenten.

Platteland-studenten

Een van de nieuwtjes voor dit jaar is de verhoging van het bedrag van de ‘residentie beurs’ (beca de residencia) naar 2.500 euro voor studenten in het middelbaar onderwijs (Bachillerato), beroepsonderwijs (Formación Profesional) of universiteit (Universidad) die van woonplaats moeten verhuizen om hun studies te kunnen volgen. Deze verhoging zal ongeveer 125.000 studenten helpen en zal vooral ten goede komen aan gezinnen in landelijke gebieden, waarvan de kinderen vaak naar de stad moeten verhuizen om vervolgstudies te kunnen volgen. Het is dus een maatregel die bedoeld is deze extra kosten te dekken, die vaak zorgen voor ongelijkheid tussen stedelijke en landelijke gebieden.

Studenten met een handicap

Er zal ook een nieuwe universele subsidie zijn voor ongeveer 240.000 studenten met ‘specifieke educatieve ondersteuningsbehoeften’ om extra kosten te dekken. Ze zullen een extra hulp van 400 euro ontvangen die combineerbaar is met de beurs die elke student kan ontvangen afhankelijk van hun familiale economische situatie en persoonlijke omstandigheden van speciale educatieve behoeften. 

Er wordt geen academische prestatie vereist, maar deze extra financiële hulp zal wel gebonden zijn aan de grenzen van het inkomen en de rijkdom van de familie. Er moet ook aangetoond worden dat er sprake is van een handicap van minstens 33% of ernstige gedragsstoornissen of communicatie-/taalstoornissen of autismespectrumstoornissen (ASS). Bovendien moeten de studenten om in aanmerking te komen voor deze beurzen minstens twee jaar studie hebben voltooid en ingeschreven zijn in een van de niet-universitaire onderwijsniveaus.

Ben jij al aangemeld voor de GRATIS dagelijkse nieuwsbrief?