skip to Main Content
Openbaar Ministerie vraagt aan rechter om intrekking paspoorten van gevluchte Catalaanse politici

Openbaar Ministerie vraagt aan rechter om intrekking paspoorten van gevluchte Catalaanse politici

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

BARCELONA – Het Openbaar Ministerie heeft een aanvraag ingediend bij rechter Pablo Llarena van het Spaanse Hooggerechtshof waarin men vraagt om intrekking van de paspoorten van de Catalaanse politici die zich niet hebben gemeld bij de rechter en gevlucht in het buitenland leven. Met de intrekking of deactiveren van de paspoorten kan voorkomen worden dat de gevluchte Catalaanse politici buiten de Schengenlanden reizen en wordt hun vrijheid enigszins beperkt.

Het gaat hierbij om de in België wonende Carles Puigdemont, Antoni Comin, Meritxell Serret en Lluis Puig, de in Groot Brittannië verblijvende Clara Ponsati en de naar Zwitserland gevluchte Ana Gabriel. Al deze gevluchte politici hadden voor de rechter moeten verschijnen maar kozen ervoor om naar België en Zwitserland te vluchten om voor hun strafbare feiten aan de Spaanse justitie te ontkomen.

Als inwoners van de Europese Unie mogen ze overal vrij rondreizen omdat er alleen een opsporings- en arrestatiebevel is voor hen binnen de grenzen van Spanje en dus niet internationaal en Europees. De in het buitenland levende Catalaanse politici zijn echter wel uit Spanje gevlucht om zo aan hun verplichting om voor de rechter te verschijnen te ontkomen. Dat is strafbaar en daarom worden ze door de Spaanse justitie gezocht.

Tot nu toe heeft vooral Carles Puigdemont gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vrij rond te reizen en heeft hij bezoeken gebracht aan Denemarken, Frankrijk, Zwitserland en Finland. Antoni Comin is in Frankrijk en Nederland geweest terwijl Clara Ponsati nu woonachtig is in Schotland en ook al naar Oostenrijk reisde. In de Spaanse pers werd bij elke reis van met name Puigdemont gesproken van het reactiveren van de buitenlandse opsporingsbevelen maar dat heeft de rechter tot nu toe niet gedaan.

De kans is echter groot dat vanaf april of mei er opnieuw om internationale en Europese uitlevering gevraagd gaat worden maar dit keer gaat dat gepaard met een uitgebreid rapport van alle strafbare feiten waarvan de gevluchte Catalaanse politici verdacht worden. In eerste instantie werden de naar België gevluchte politici ook internationaal en Europees gezocht maar dat werd later door rechter Pablo Llarena voorlopig ingetrokken.

Het intrekken van de paspoorten moet mogelijk zijn volgens artikel 530 van het strafboek waarin staat dat bij een strafbaar proces vanwege vluchtgevaar de paspoorten ingenomen kunnen worden. Daarnaast staat er in het Koninklijk besluit ofwel Real Decreto 896/2003 wat over de inname van paspoorten gaat, dat mocht een verdachte niet verschijnen voor de rechter een paspoort ingenomen kan worden. Daarnaast bestaat er volgens de Spaanse wet ook de mogelijkheid om paspoorten alleen voor bepaalde landen in te trekken.

Overigens gaat het hier nog om een verzoek van het Openbaar Ministerie en heeft de rechter nog geen antwoord gegeven hierop.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal of via iDEAL etc., altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Dit bericht heeft 26 reacties
 1. Effe een paar feitjes.

  Europees Hof voor de rechten van de mens:
  het gerechtshof dat door de Raad van Europa is ingesteld om te waarborgen dat de rechten die zijn vervat in het Europees Verdrag tot bescherming van de echten van de mens worden geëerbiedigd.
  De databank van het EHRM bevat ook een maandelijks overzicht met informatie over aanhangige zaken.

  In de periode 2013~2016 is België 164 maal op de vingertjes getikt, waarbij 1 maal voor marteling.
  Zwitserland is 102 maal op de vingertjes getikt en Spanje is (maar) 98 maal op de vingertjes getikt.

  https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

  Europees aanhoudingsbevel (EAB)
  Wanneer er sprake is van een verdenking van een strafbaar feit waarop meer dan één jaar gevangenisstraf staat. Als voorwaarde geldt dat de strafbare feiten ook strafbaar moeten zijn in de lidstaat die om uitlevering wordt verzocht, de zogenoemde dubbele strafbaarheid. Wanneer het om strafbare feiten gaat waarvoor in de verzoekende lidstaat een maximumstraf van drie jaar of meer bestaat, dan komt deze voorwaarde te vervallen.

  https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-nl.do

  Geen enkel aangezochte EU lidstaat gaat oordelen of de gevluchte bende leden van TeamIndepSS wel of niet moeten worden vervolgd.
  Wat wél mag is overlevering weigeren als bijvoorbeeld de penitentiaire inrichting niet aan de hedendaagse normen voldoen, zoals in Belgenland allá niveau “Middeleeuws”.

  Zwitserland is geen EU lidstaat en zitten niet in het EAB verdrag. In plaats van de overleveringsprocedure wordt dit geregeld door de conventionele uitleveringsprocedure.

  Heel opmerkelijk dat de Zwitserse politiek (minister van Justitie) nog voordat er een verzoek uit Spanje is/gaat (ge)komen al heeft geoordeeld. Typisch een schoolvoorbeeld van een onafhankelijk gerecht voor enkele hier.

  De ware toedracht hiervoor is de Falciani lijst, de Zwitserse justitie (Financiële Onderwereld beheerder) wil de klokkenluider heel graag in de bak hebben, maar de Spaanse justitie heeft het uitleveringsverzoek afgewezen.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Herv%C3%A9_Falciani

 2. Het is mijn politieke mening dat de Catalanen het recht hebben om te ijveren voor een grondige reorganisatie van hun politieke overheid. Een reorganisatie die gaat tot en met het afscheiden van Spanje.
  Zij mogen daarvoor ijveren met alle middelen, behalve geweld.
  Het lijkt me dat de taak van Madrid er in bestaat om te komen tot een vreedzame en gedragen oplossing. Maar volgens mij doet Madrid tot op heden net het omgekeerde. Mensen in de gevangenis gooien op verre afstand van hun familie, is geen politiek-neutrale actie.
  Madrid handelt in de geest van Franco. Een middeleeuwse gedachte van het grote Spanje, één Spanje, een sterk Spanje.

  1. Inderdaad, ze hebben het recht om te pleiten voor bvb een onafhankelijk Catalonië…dat geeft hun NIET het recht om steeds de wet te overtreden. En hou uw franco maar bij, dat is hier op dit forum al genoeg aangehaalt. Het zijn net de seps die in de geest van frankske handelt en het is nét een middeleeuwse gedachte van afscheiding of denk jij soms dat Europa nog werkzaam zal zijn met pakweg 200 landjes? Dream on man..l

 3. Beste Juan74,
  Het is een vergissing dat de rijken meer betalen dan de minder rijken.
  Via bv Nederland wordt er jaarlijks door de aller rijkste 4000 miljard Euro aan belasting ontweken. De minder rijken betalen het gelag.

  Verder ben ik het met je eens dat het niet meer dan normaal moet zijn dat de rijkere regio’s meer afdragen ten bate van de minder rijke regio’s.
  Als de rijkdom in de wereld beter verdeeld zou worden dan is het niet nodig dat zeker 50 miljoen wereldburgers niet iedere dag een maaltijd hebben en een veelvoud van die 50 miljoen in erbarmelijke armoede moeten leven.

  Waarom toch altijd die hebzucht en het heilige geloof in het liberale gedachtegoed?
  We staan op de drempel van een nieuwe wereld waar veel automatisering de plaats zal overnemen van mensen.
  De scheefgroei van 10% mensen die 90% van alles bezitten in de wereld zal alleen maar erger worden, hetgeen tot armoede zal leiden voor uw en mijn kinderen.

  1. HSL, ik weet dat en het is niet alleen NL die dat doet. Er zijn zelfs meerdere landen in de EU die belasting ontwijking laten gebeuren. Doen ze dat niet, dan zijn dat soort landen toch ook maar een B-land.

   Ik heb elders al geschreven, ik ben een ondernemer en ik ken exact alle routes waar je op doelt HSL. Dat is mijn vakgebied en soms moet ik zeggen, helaas is dat mijn vakgebied. Echter ik kan je ook zeggen dat er vele mensen met geld zijn die graag anoniem de minder bedeelden helpen, en dat is mijn vakgebied vooral nu en daar ben ik blij om.

   Maar ik doel enkel en alleen op de gewone man….dus de mensen die zeer goed verdienen maar niet de kennis of het geld hebben om mee te doen aan de belastingontwijking. In die groep betalen de ¨rijken¨ dus de mensen met een hoog inkomen meer dan de minder rijken, qua belasting.

   De groep waar jij over spreekt, is een andere categorie. In de handel en in het verdelen van geld over en in de wereld, is nog altijd de 80-20 regel van kracht….20% van de mensen verdienen enorm veel en 80% van de mensen verdienen geen zak.
   En dat kan best anders.

   Helaas gaat het meer en meer naar jouw 90-10 opmerking. Dat is heel slecht. Maar het is zo.

 4. So what ? Dat verandert niets aan de situatie van deze mensen en een nieuw internationaal arrestatiebevel zal er waarschijnlijk ook wel niet komen. Tenslotte zijn de feiten waarvan ze worden beschuldigd in een écht democratisch land niet strafbaar. Dat was ook de reden waarom het vorige arrestatiebevel werd ingetrokken. De Spaanse regering wil namelijk niet dat een neutrale rechtbank zich hierover uitspreekt. Het uiteindelijke doel van Rajoy en zijn bende is die mensen verhinderen deel te nemen aan de (alweer) volgende verkiezingen in de hoop op die manier het resultaat te kunnen beïnvloeden. Hopelijk komt het niet zover en bereiken de separatisten een akkoord over een door Madrid niet te weigeren presidentskandidaat. Dat zelfs het gerecht bij dit gemanipuleer hand- en spandiensten verricht zegt veel over de Spaanse ‘democratie’.

  PS.: in het geval dat iemand hierop wil reageren zou ik willen vragen: “Hou het netjes !”

  1. Miel, ik denk zo dat je zelfs niet weet waar Spanje ligt, laat staan er geweest te zijn…..;je reactie is te zot voor woorden en ik doe zelfs geen moeite op dergelijke onnozelheden te reageren……….

  2. We houden het graag netjes Miel. Geen zorgen.
   Jij hebt jouw mening en andere mensen hebben hun mening.
   Ik denk alleen niet dat jij exact weet welke beschuldigingen er liggen??
   Het gaat niet alleen maar om wat er in de Vlaamse pers staat. Er liggen bergen bewijzen nu dat een aantal van de Separatisten echt zaken hebben gedaan die 100% zeker in elk ander democratisch land ook strafbaar zijn.
   Als je wilt weten welke, dan kan ik ze zo opdreunen, maar dat is nogal een lijst.
   Daar komt bij dat het niet alleen meer om het illegale referendum gaat, er zijn veel meer feiten opgedoken waarvan bewijs is, bewijs dat men wilde vernietigen.
   En dat kan men ¨nep nieuws¨ noemen, maar het zijn eigen Catalaanse kranten die met de berichten daarover zijn gekomen. Niet de PP of Rajoy…..omdat mensen daar altijd mee aankomen.

   Verder ben ik het eens met je (ja, daar schrik je van heh hahaha) dat men moet komen met een presidentskandidaat die voor alle partijen aanvaardbaar is, MAAR daarmee bedoel ik dan ook alle partijen. Niet eentje die wederom via de afstandsbesturing uit Brussel van der P. loopt te rennen en te lallen. Maar een kandidaat die er voor het HELE Catalaanse volk zal zijn en die ook duidelijk afstand neemt van wat zijn of haar voorgangers hebben willen doen. Want nog maar voor de 100ste keer. 1,8 Miljoen mensen waren tijdens het illegale referendum voor een afscheiding van Spanje, de rest dus NIET. Dat de ex-regering van de regio daar op schandalige wijze misbruik van heeft gemaakt heeft ons nu in deze situatie gebracht.

   Wat gewoon het allerbeste is om dit goed op te lossen, en jawel, zelfs Puigdemont heeft dat nu geroepen, er zijn meerdere opties en niet elke optie hoeft meer een aparte Catalaanse republiek te zijn. Dus het spijt mij voor alle NVA rakkers hier, de man wordt verstandig en snapt dat wat hij wilde nooit gaat lukken.
   Hij heeft nu, in Spaanse en Catalaanse media, gezegd, dat hij gewoon een goede deal wil voor ¨zijn¨ volk en dat hij dan bereid is het idee van een eigen republiek te laten voor wat het is, namelijk een Utopia!

   Dus beste Miel, er is nog hoop dat het gewoon via onderhandelingen allemaal goed en normaal verloopt en afloopt en het is echt tijd dat ze oude garde, zowel landelijk als in die regio, plaats maakt voor een nieuwe garde die inziet dat als je gekozen wordt, dat je er dan voor het hele volk dient te zijn en niet slechts voor een klein deel!

  3. Miel, ik kan me volledig eens verklaren met uw tekst. In een normaal functionerende democratie zat men al lang rond de tafel en lost men de problemen op. Hier weigert één partij te praten. Jammer, maar toch zal het moeten wil men tot een oplossing komen.

   1. Dat klopt helemaal Willy.
    De Separatisten weigeren te praten en dat gaat al jarenlang zo.
    Dus je hebt echt helemaal gelijk.
    Zij willen alleen praten als op voorhand ze hun zin krijgen en dat doe je dus niet bij goed onderhandelen.

 5. Hé Leo. Ben je vroeger erg gepest op school ? Door meester Piet Pestgraag soms. Blijven die twee P’s wel in je knarretje zitten. Overigens: Mocht je iets doen of uitvreten tegen de wet, dan betekent dat gevolgen. Mogelijk is je niet geleerd vanaf je jeugd, dat als je stout bent, je in de hoek moet staan. Hopelijk begrijp je deze Jip en Janneke (twee J’s) taal beter.

 6. Puistemond en zijn team zijn gewoon ordinaire politici.
  Met zulke personen praat je niet, of je nou PP bent of wat dan ook voor gezindheid. Het negeren van puisjesmond en zijn volgelingen is het beste antwoord van iedere weldenkende politieke partij en/of politici! Het kan wel zijn dat Catalonie het meeste geld van alle provincies moeten afstaan aan Madrid, maar in ieder land zijn nu eenmaal rijke en minder rijke delen te vinden. Als die zich allemaal benadeeld zouden voelen, dan kan je gelijk in ieder land van de wereld afscheidings procesen opstarten.

  1. Costa Blanca, of ze nu wel of niet het meeste afdragen is niet eens waar het omgaat. Het hele afscheidingsproces is gestart om alle corruptie van Puyol en later Mas en nu Puigdemont, te verbloemen. Ze dachten dat als ze niet meer bij Spanje hoorden, dat ze dan eigen wetten konden maken en dan zou het hun hele vieze verleden en vieze daden zo in ene keer van tafel zijn geveegd!

   Maar ik ben het met je eens, de rijken betalen meer belasting als de minder rijken, dat is bij mensen zo en bij regio´s ook zo. Ze moeten ook eerlijk zijn dat ze uiteindelijk door Franco die ze zo vervloeken, nu zoveel rijkdom hebben daar!

   Daarnaast is het ook nog eens zo, dat als we kijken hoeveel subsidies en steun er van de centrale overheid en de EU terug naar hen vloeit, dat ook bijzonder veel is.
   Dat zijn gelden die door de HELE Spaanse bevolking via de belastingen naar Brussel zijn gegaan. Daar samen met de centjes van alle andere EU landen op 1 hoop wordt gegooid en daarvan krijgen de Catalanen een aardige berg terug. Dus ze storten naar ¨Madrid¨ die stuurt het naar Brussel en dankzij grote betalers als Duitsland en Nederland, hebben ook de Catalanen enorm veel EU voordeel. De landbouw sector krijgt bijvoorbeeld MEER terug via de EU dan wat ze aan ¨Madrid¨ afdragen. Horen we daar iemand over??

   1. Beste Juan74,
    Het is een vergissing dat de rijken meer betalen dan de minder rijken.
    Via bv Nederland wordt er jaarlijks door de aller rijkste 4000 miljard Euro aan belasting ontweken. De minder rijken betalen het gelag.

    Verder ben ik het met je eens dat het niet meer dan normaal moet zijn dat de rijkere regio’s meer afdragen ten bate van de minder rijke regio’s.
    Als de rijkdom in de wereld beter verdeeld zou worden dan is het niet nodig dat zeker 50 miljoen wereldburgers niet iedere dag een maaltijd hebben en een veelvoud van die 50 miljoen in erbarmelijke armoede moeten leven.

    Waarom toch altijd die hebzucht en het heilige geloof in het liberale gedachtegoed?
    We staan op de drempel van een nieuwe wereld waar veel automatisering de plaats zal overnemen van mensen.
    De scheefgroei van 10% mensen die 90% van alles bezitten in de wereld zal alleen maar erger worden, hetgeen tot armoede zal leiden voor uw en mijn kinderen.

 7. Volkomen terecht dat het OM dit vraagt.
  Elke andere burger die vlucht voor justitie hangt het zelfde boven het hoofd, waarom zou men dan in dit geval het niet doen? Dat staat helemaal los van de hele Catalaanse zaak. Dit zijn gewoon verdachten, op de vlucht voor justitie.

  En voor we weer krijgen dat het de schuld is van de PP en Franco erbij halen etc….
  Deze mensen zijn verdachten! Niet al schuldig bevonden en elke verdachte dient zich gewoon ook na het eventueel plegen van een misdrijf, aan de wet te houden.
  Dat het bij deze figuren juist gaat om het feit dat ze lak aan de wet hebben en hebben gehad, is een gegeven.

  Maar was het een andere vorm van misdrijf, dan zou dit ook gewoon gelden. Als ze zo overtuigd zijn van hun onschuld dan moeten ze ook zo stoer zijn zich te komen verdedigen. Feit dat ze dat niet doen, geeft toch ook al aan dat ze weten dat ze fout zaten heh.

  1. Ow Juan74 hier reageer je wel terwijl je mij vroeg waarom ik zo tegen de PP ben, nou dat antwoord heb ik je keurig gegeven enkel heb je het waarschijnlijk niet eens gelezen. Een paspoort intrekken tja beetje zielige aktie, echt weer zo´n zielige PP aktie(ja gaan we weer) Ik blijf zeggen als de PP toen niet tegen dat referendum was geweest en alles gewoon de boel had gelaten en naderhand rustig had gereageerd al die ongein helemaal niet gebeurd was. De regering bestaat echter uit een stel peuters die enkel maar welles nietus kunnen schreeuwen en als dat niet lukt gaan ze slaan. Een verstandig mens zou een oplossing proberen te zoeken.

   1. Ik heb je reactie wel gelezen hoor Leo.
    Je bent kwaad op de PP omdat door hen, jij je baan bent verloren.
    Geen idee hoe en wat, maar dat vind ik nog altijd geen reden om echt overal bij echt alles maar de PP de schuld te geven.
    Zelfs als het over regenwater etc. gaat is het de schuld van de PP dat het water nat is en de sneeuw koud….kom op zeg.

    Ik weet niet hoe het bij jou werkt, want ik ben ondernemer en dus niet in dienst van anderen hier in Spanje, maar bij de meeste mensen die hun baan kwijt zijn geraakt, geven ze niet 1 partij de schuld.

    Daarnaast als je wilt werken is er echt wel werk te vinden, is het niet voor een baas, dan kan je altijd iets voor jezelf beginnen. In plaats van het zieligste jochie uit de klas te gaan uithangen, die gepest is door de boze PP, kom aan zeg.
    Schouders eronder en aan de slag! Zo lang je 2 handen hebt en een stel hersens, kan je altijd geld verdienen!

    En jij rept steeds over ¨op waarheid beruste berichten¨
    Je moet hier zeggen ¨volgens de waarheid van Leo¨ want door je blinde woede op de PP gewoon loop je enorm uit je nek loopt te zwetsen. En gelukkig ben ik niet de enige die dit zegt en opvalt. Cornelis hier en op andere berichten onder andere Rob en Vlaming.

    Kort gezegd….jij verwijt de PP iets, en het is heel vervelend als iemand zijn baan kwijt raakt. Maar het ligt niet aan de PP dat jij nu op je handen zit en alleen maar kan klagen over de PP. Door klagen is nog niemand beter of gelukkiger geworden!

    1. Best Juan, die Leo heeft helemaal geen hersens,eeuwig
     En altijd die domme opmerkingen jewordt er ziek van.
     Vraag mij af wat hij in Spanje komt doen,als het allemaal zo erg en verschrikkelijk is,kan toch fijn naar zijn nva
     Of hoe die club ook heten terug gaan nietwaar.
     Ik erg mijnent dood als Spanjaard aan die niet of slecht
     Onderbouwde kritiek wat ik van jou niet kan zeggen
     Hulde. Carlos een echte spaanjaard in hart en nieren

     1. Er gaat,iets mis met een bericht van Leo.en Dan gelijk
      Dreigen, je past Helemaal in het gezeldschap van de separatisten zeg
      Ga daar dreigen en. Chanteren
      Het is Alleen ergernis met jou hou op man, bedeck eens
      Iets positeifs, dan altijd uit Ernst negatief re reageren

     2. Er gaat,iets mis met een bericht van Leo.en Dan gelijk
      Dreigen, je past Helemaal in het gezeldschap van de separatisten zeg
      Ga daar dreigen en. Chanteren
      Het is Alleen ergernis met jou hou op man, bedenk eens
      Iets positiefs dan altijd uitterst Negatief
      Te te reageren

   2. Leo, het is steeds intriestig dat iemand zijn werk verliest (kan er ook over meespreken, zoals velen). Het feit dat je zo kwaad bent toont wellicht aan dat je dat werk graag deed. Maar deze dingen gebeuren nu eenmaal overal, in elk land, en evengoed met welk soort partij dat aan de macht is. Zoals Juan74 al aangeeft: wrok koesteren haalt niets, maar dan ook niets uit. Het leven gaat nu eenmaal verder, of je nu kwaad bent of niet. Dus kop op en geniet vh leven, is al kort genoeg

  2. Waarom worden naar waarheid beruste berichten gewist van mij? Of doen we hier ook aan Fr………, ik vind deze nieuwspagina niet zo leuk meer zo ondertussen want als waarheden worden gewist………….. Ik zal dit dan ook melden naar alle vrienden
   en vrienden groepen op Facebook dat eerlijkheid niet gewaardeerd wordt op spanjevandaag.com. 1x of 2x ok maar dit was de zoveelste keer, ben het zat.

   1. OK mijn excuus, het schijnt dat mijn bericht dus niet gewist was maar niet verscheen, ik gaat dus ook niets melden op Facebook, nogmaals mijn excuus.

   2. Het is onzin!
    Dat zal hij niet snel meer zeggen hier, maar hij weet het, de redactie weet het en iedereen weet het. Jullie doen geweldig werk en laat je daar AUB niet vanaf brengen door wie dan ook.

    Het schijnt zo te werken dat als je niet je zin krijgt hier, of als er mensen het niet met je eens zijn, dat je dan de redactie mag aanvallen. Ook aanvallen op spelling en stijlfouten worden keer op keer genoemd.

    Beste redactie, laat al die die mensen lekker, als het ze hier niet bevalt, of het ze niet aanstaat, staat het hen vrij hier niets meer te lezen, niet meer te reageren en lekker op andere sites onrust te gaan stoken.

    Ik hoop en verwacht dat ik voor velen spreek, ga zo door en laat ons blijven genieten van jullie zeer goede website!
    Cheers!

Het is niet mogelijk een reactie te plaatsen.

Back To Top
×Close search
Zoeken