skip to Main Content
52.000 Jehovah’s Getuigen in een voetbalstadion in Madrid
Telemadrid

52.000 Jehovah’s Getuigen in een voetbalstadion in Madrid

MADRID – Het was vrijdag, zaterdag en zondag een drukke boel bij het Congres van Jehovah’s Getuigen 2019 in het Wanda Metropolitano voetbalstadion (Atlético Madrid) in de Spaanse hoofdstad Madrid. Er waren zaterdag maar liefst 52.000 Jehovah’s Getuigen uit 64 landen aanwezig wat een economische impact op de stad zal hebben van zo’n 20 miljoen euro.

Spanje telt op dit moment zo’n 115.000 Jehovah’s Getuigen waarvan tenminste 45.000 gelovigen uit de Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia en Alicante naar de Spaanse hoofdstad zijn gekomen. Wereldwijd zijn er 8.579.909 Jehovah’s Getuigen te vinden, verdeeld over 240 landen.

Onder de noemer ‘Liefde faalt nooit’ (El amor nunca falla) kwamen er niet alleen in Madrid tienduizenden Jehovah’s Getuigen bijeen maar gebeurde dat op hetzelfde moment wereldwijd in tientallen landen en binnen Spanje op 11 verschillende locaties.

Zaterdagmorgen was het o.a. tijd voor een massa-doping (ceremonia de bautismo) van meer dan 400 personen die in geïmproviseerde zwembaden gedoopt werden. Daarnaast stonden er culturele bezoeken gepland aan o.a. Toledo en Aranjuez.

In feite is het een driedaags congres waarbij het programma van zaterdag gebaseerd was op Efeziërs 5:2: ‘Bewandel de weg van de liefde.’ Het programma van vrijdag was gebaseerd op 1 Thessalonicenzen 4:9: ‘Jullie hebben van God geleerd elkaar lief te hebben’ terwijl het programma van zondag gebaseerd was op Judas 21: ‘Blijf in Gods liefde.’

De laatste keer dat er een soortgelijk treffen van Jehovah’s Getuigen plaatsvond in Spanje was in 2003 toen dat op drie plaatsen, te weten Madrid, Barcelona en Sevilla, gebeurde.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal of via iDEAL etc., altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Dit bericht heeft 60 reacties
 1. Beste redenaren ik heb met veel aandacht jullie redenaties gelezen Wat kunnen jullie elkaar flink af kraken.in de bijbel staat dat J. G vervolging en lastering word aan gebracht in de bijbel staat een tekst ( Liefde is een volmaakte band van eenheid ) vele religies kennen dat niet kijk maar hoeveel mensen hun leven verliezen door vele geloven de bijbel is van God afkomstig ge schreven voor ons onderwijs ik heb veel mee gemaakt door de r.k kerk die heulde met d vijand ik ben ook een cristen en ben er reuze trots op om mijn God te
  dienen hou het geroddel over geloof voor je zelf Er is een Spreuk Verbeter de wereld maar begin bij je zelf

  1. Beste Reinie roddel gaat over gebeurtenissen die onwaar zijn of in afwezigheid van de desbetreffende persoon of een vertegenwoordigde besproken worden. Getuigen van jehova waren in deze discussie aanwezig. Dus die vlieger gaat niet op.
   Zodra gebeurtenissen waar zijn is er gewoonweg geen sprake van roddel. Dit geldt voor getuigen van jehovah als zij het over waar gebeurde verkeerde gebeurtenissen van anderen hebben, en andersom natuurlijk.
   Je schreef over de RK kerk die heulde met de vijand. Valt jouw ervaring soms dan ook onder roddel ?
   Je had het over een tekst dat JG vervolging en lastering wordt aangebracht . Welke tekst is dat ? Gaat die tekst echt enkel over JG ? En is het wel zo dat JG op dit moment worden vervolgd ?

 2. Beste Micheline na jouw bericht van vandaag heb ik opgezocht wat er op JW.org eigenlijk over het begrip sekte staat geschreven. Wat direct opvalt is een bekend foefje waar de schrijver gebruik van maakt. Hij stuurt of sterker gezegd hij manipuleert. Om tot het begrip sekte te komen maakt hij gebruik van de stellende vorm. Hij stelt dat sommige mensen zus en zo over het begrip sekte denken.

  Slechts 2 voorbeelden geeft hij aan. En daarna volgt het antwoord en de ontzenuwing van zijn zelf gecreëerde stelling dat sommige mensen zus en zo zouden denken. Vervolgens zijn de getuigen van jehova vanuit zijn antwoorden gezien geen sekte te noemen. De slager die zijn eigen vlees keurt.

  Terwijl er nog veel meer gedachten over het begrip sekte bestaan bedenkt de schrijver niet dat er ook sommigen bestaan die zich bedenken wat de historische bronnen en teksten zoals in Handelingen over het begrip sekte te melden hebben. Wat is het belangrijkste kenmerk van een sekte ? Simpel een gesloten groep die een duidelijke afwijkende overtuiging heeft en die anderen daarbij uitsluit. Wat niet verkeerd hoeft te zijn zolang anderen maar niet vijandig worden behandeld. Een ander belangrijk historisch kenmerk is dat sektes vanuit een afsplitsing van de originele groep zijn ontstaan.

  Het eerste voorbeeld is interessant. De getuigen zeggen stuk voor stuk dat zij niet vanuit een afsplitsing zijn ontstaan. Maar Russel en alle andere eerste leiders zijn niet als getuigen van jehova geboren en kwamen voort uit allerlei kerkelijke richtingen waar zij zich van afgesneden hebben.

  Daarnaast hebben de huidige getuigen zich ook nog eens afgesplitst van de originele stroming die door hun oprichter Russel was opgezet. Die van de ernstige bijbel onderzoekers. Het schema toont duidelijk hoe de huidige getuigen van jehova vanuit interne afsplitsingen zijn ontstaan.

  https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Jehovah%27s_Witnesses

  De oorspronkelijke stroming van de getuigen die van de ernstige bijbel onderzoekers bestaat gewoon nog . Ze zijn in de Usa en ook in andere landen nog steeds actief. Google op Bible Students en je komt er meerdere tegen. Als het waar zou zijn dat de huidige getuigen van jehova geen afsplitsing en geen sekte zijn . Hoe kan het dan zo zijn dat de ernstige bijbel onderzoekers nog steeds onder die naam bestaan en daarbij het gedachtegoed van Russel omarmen ? Daar is maar 1 antwoord op. De huidige getuigen komen voort uit een interne afsplitsing. En dit maakt hen volgens hun eigen beginselen tot een sekte.

  https://www.internationalbiblestudents.com
  https://www.internationalbiblestudents.com/about.html

  Het tweede voorbeeld is een drogreden. Een vals dilemma. De getuigen hebben niet 1 menselijke leider. En kunnen daarom niet als sekte worden beschouwd. Net alsof sekten niet meerdere leiders zouden kunnen hebben die tezamen 1 bestuurlijk lichaam vormen die een organisatie aansturen. Een organisatie waar leden gezien de doopvragen naar hebben te luisteren. Als het in de praktijk echt waar zou zijn dat er onder de getuigen 1 leider is, de christus. Dan kunnen de huidige doopvragen in de prullenbak.

  https://www.jw.org/nl/jehovahs-getuigen/faq/zijn-jehovahs-getuigen-een-sekte/

  Wat is een sekte?
  De term ’sekte’ betekent niet voor iedereen hetzelfde. Kijk eens naar twee veelgehoorde omschrijvingen en waarom die niet op ons van toepassing zijn.
  • Sommigen denken bij een sekte aan een nieuwe of afgesplitste religieuze groepering. Jehovah’s Getuigen hebben geen nieuwe religie bedacht maar volgen bij hun aanbidding het patroon van de eerste christenen. Het voorbeeld en de leer van deze christenen zijn terug te vinden in de Bijbel (2 Timotheüs 3:16, 17). We geloven dat de Bijbel de autoriteit is om te bepalen of een religie de oorspronkelijke leer brengt.
  • Sommigen denken bij een sekte aan een gevaarlijke religieuze groepering met een menselijke leider. Jehovah’s Getuigen zien geen enkel mens als hun leider. We houden ons aan het principe dat Jezus zijn volgelingen gaf: „Eén is uw Leider, de Christus” (Mattheüs 23:10).

  1. Dave, ik ben blij dat je de weg hebt gevonden naar http://www.jw.org
   Deze website heeft elke dag meer dan een miljoen bezoekers.
   Als je er ook regelmatig naar toe blijft gaan is de kans groot dat je minder bevooroordeeld zult worden t.a.v. Jehovah’s Getuigen en misschien zelfs van je bekrompen sektefobie zult af geraken.

   Ik heb de indruk dat je er op uit zijt om de discussie verder te zetten door steeds nieuwe onderwerpen ter sprake te brengen, zoals gebeurtenissen in 1919, en je doet dan alsof je er toen zelf bij waart. Mijn vakantie is voorbij en nu ga ik me opnieuw concentreren op belangrijke dingen zoals de prediking van het goede nieuws van Gods Koninkrijk.
   Maar ik wil nu nog het onderwerp “sekte” afsluiten.
   De algemene omschrijving voor “sekte” is, een groep mensen die een leer of een leider aanhangen en hun eigen opvattingen volgen. In de Bijbel wordt de term toegepast op de twee belangrijkste takken van het jodendom: de farizeeën en de sadduceeën . Niet-christenen noemden in de eerste eeuw het ware christendom ook een ‘sekte’ of ‘de sekte van de Nazarenen’ omdat ze het als een afscheiding van het jodendom bezagen.

   Op onze site wordt duidelijk gemaakt waarom J.G. geen sekte zijn.
   1. Zij zijn geen nieuwe religie en ze hebben zich van geen enkele andere religieuze groep afgescheiden. Ze waren er bv al ongeveer 700 jaar vòòr Christus. Zie Jesaja 43:10,12 waar over Getuigen van Jehovah wordt gesproken. Jezus was ook een Getuige van zijn vader, Jehovah.
   J.G. in deze tijd zijn christenen die moeite doen om het voorbeeld van Jezus Christus te volgen en naar zijn leer te leven.

   2. Zij hebben geen menselijke leider. Ze houden zich aan het principe dat Jezus zijn volgelingen gaf: “Eén is uw Leider, de Christus” Mattheus 23:10.
   Er is bij hen zelfs geen klasse van leken en geestelijken. We zijn allemaal broeders en zusters.
   Jouw obsessie dat wij een sekte zijn maakt dat je verblind zijt voor deze feiten en is als het ontkennen van het licht van de zon.
   Volgens jou is het voornaamste kenmerk van een sekte, ‘een gesloten groep die o.a. een duidelijke AFWIJKENDE overtuiging heeft’.
   In die omschrijving kan ik me enigszins vinden want dit zou betekenen dat de Katholieke kerk, de Protestanten en andere evangelische groepen sektarisch zijn want ze zijn allemaal heel ver AFGEWEKEN van het oorspronkelijk Christendom. Zo zie je, Dave, we hebben toch nog punten van overeenkomst!
   We zijn ook helemaal geen gesloten groep. Al onze vergaderingen zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Wij gaan moedig naar de mensen om over onze prachtige hoop te spreken, zoals Jezus in Mattheus 24:14 het werk van zijn echte volgelingen in onze tijd beschrijft : “En dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen”.
   Ons evangelisatiewerk heeft veel mensen geholpen los te komen van bijvoorbeeld een drugs-, alcohol- of gewelddadige gamesverslaving.
   We geven duizenden mensen over de hele wereld lees- en schrijflessen.
   We zijn actief betrokken bij hulpacties na rampen. We werken hard om een positieve invloed op anderen te hebben, precies zoals Jezus zijn volgelingen heeft opgedragen. In Spanje, in Calpe (tel.965 830 511), Torrevieja (tel 965 711 245), Benidorm (Calle Archiduque Otto de Habsburgo, 24, hebben we 3 Nederlandssprekende gemeenten waar iedereen hartelijk welkom is.
   Het ga je goed, Dave.

   1. Beste kennelijk heb je niet half in de gaten hoe jouw op de man spelende uitingen de religie die jij zegt te vertegenwoordigen blameert en ook schaadt . De getuigen waarmee ik bevriend ben en regelmatig pittige maar respectvolle gesprekken heb schaamden zich toen ik jouw en mijn reacties met elkaar vergeleek .En ja met hen bespreek ik ook dat ik de getuigen als een sekte bezie.

    Eerder schreef je al dat ik diep ongelukkig was, rancuneus, haatdragend, gefrustreerd en nu zou ik ook nog een obsessie en een bekrompen sektefobie hebben.
    Zelf vertegenwoordig ik geen enkele richting .Waardoor ik ook niemand anders kan schaden dan mijn eigen persoon. Ondanks dat ik geen enkele richting kan schaden let ik op mijn woorden en hetgeen wat ik schrijf en beweer.

    Het getuigt van achterdocht om iedereen die zich ook maar een beetje kritisch over de getuigen uit automatisch in verband te brengen met een wereldwijde anti-getuigen lobby. Al betwijfel ik of die lobby bestaat. En dat deze inbeelding meer uit de getuigen zelf komt. Maar mocht die lobby wel bestaan dan bestaat er ook nog de optie om eerst navraag te doen voordat jij op de man gaat spelen en anderen toeschrijft dat zij deel te hebben aan zo’n lobby.

    De getuigen waar ik contact mee heb weten inmiddels dat ik niets tegen een sekte heb. Ik heb enkel iets tegen de valkuil van sektes. De valkuil om zich boven anderen te verheffen veelal gepaard met agressief gedrag. Ik pleit juist dat welke sekte dan maar ook duidelijk erkent dat zij een sekte zijn. Om op die manier zicht te krijgen op de valkuil van sektes.
    In vergelijking met jou verwijs ik niet klakkeloos naar teksten die geheel anders zijn bedoeld. Petrus 3:15 rechtvaardigt agressief gedrag niet. Maar spreekt zich juist uit om zachtmoedig te zijn en om achting te tonen. Verder ben ik beducht om niet zoals jou te vervallen in de bijbel zegt dit of dat. Eer je tot zo’n uitspraak komt zal je eerst moeten nakijken of er in de bijbel nog andere situaties rond hetzelfde item te vinden zijn.

    Woorden over goede daden vanuit jullie religie en woorden over een paradijs waar tranen van vreugde en niet van verdriet zullen zijn zijn nietszeggende woorden op het moment dat iemand het niet in zich heeft om eerst contact met de ander te verkrijgen. Zonder contact zijn zulke woorden contraproductief . De ander zal enkel herkennen dat er niet naar hem wordt geluisterd en dat de degene die hem toespreekt zich boven hem probeert te verheffen. Van daaruit zullen nieuwe reacties volgen. Want het is lang niet allemaal rozengeur en maneschijn bij de getuigen van jehova. Carel herkende het traject van actie en reactie maar al te goed. En verwoorde dat er ook onder de getuigen mistanden zijn. Al kan je volgens hem alle niet getuigen iets aanrekenen als enkelen van hen een misdrijf plegen. Opmerkelijk want de getuigen doen dit zelf wel als een enkeling uit welke kerk dan maar ook een misdrijf pleegt. Allen behoren volgens hen tot babylon de grote H. De getuigen meten met twee maten. Als je het dan toch over een fobie hebt. Dan zijn het de getuigen zelf die een fobie hebben voor de wereld om hen heen.Goede daden worden overigens ook door andere religies en kerken verricht . De getuigen zijn daar niet bijzonder in.

    Mijn eerste reactie over waarom de getuigen een sekte zijn volgde pas na jouw reacties. Het voornaamste kenmerk van een sekte is dat zij een gesloten groep met een afwijkende mening zijn. Gesloten, doordat zij zich hebben losgemaakt van de oorspronkelijke groep. Dit betreft niet zomaar mijn mening over sektes . Maar is te ontdekken bij zelfstudie aangaande de brontekst. Het is mij bekend welke groepen in de bijbel sektes werden genoemd. Daarom verbaasde mij jouw opmerking over het verkeren in goed gezelschap .

    Je hebt het over Jesaja 43. Deze tekst zou volgens jou tonen dat de getuigen van jehova al 700 jaar voor christus zouden hebben bestaan. En vanuit die verklaring zouden de getuigen van jehova geen sekte zijn. Echt zelden ben ik zo’n kromme redenering tegengekomen. Is deze van jou of van de getuigen zelf ? Het gaat in Jesaja niet over jullie religie maar over een heel andere groep en over iets wat op dat moment nog moest geschieden. Het betreft vanwege die toekomst geen oproep of bevel om actief een getuige te zijn zoals jij het beweert. Maar dat die groep het zal meemaken. Zij zullen het meemaken en zelf het bewijs gaan vormen van de woorden die toen werden uitgesproken. Zoek de brontekst op en dan zal je zien dat getuigen ook bewijs betekent.

    En natuurlijk valt op JW.org te lezen dat zij geen menselijke leider maar christus als leider volgen. Alle andere kerkelijke sektes zeggen dat namelijk ook. En zij zullen eveneens zeggen dat zij niet zijn afgeweken van het oorspronkelijke christendom. Wat dat betreft zijn de getuigen in niets anders dan alle andere kerken.
    1919 kwam voort uit jouw verwijzing naar alle goede werken van de getuigen die zo bijzonder zouden zijn. Maar de getuigen zijn niet enkel bijzonder. Zij verrichtten niet enkel goede daden. Er bestaan onder hen net als bij iedere andere kerk mistanden. Kijk maar het seksueel misbruik bij de getuigen. In de USA hangt de getuigen momenteel een boete van tientallen miljoenen boven het hoofd omdat zij zich wederom niet aan de wet aangaande aangifte van seksueel misbruik hebben gehouden. En in Australië moesten de getuigen toegeven dat er bij hen 1000 gevallen van seksueel misbruik bekend zijn. En in al die 1000 gevallen zijn zij nooit naar de politie gegaan.
    Het is niet allemaal geweldig bij de getuigen. En dat heeft alles te maken met die gebeurtenis in 1919. Want vanuit die gebeurtenis is er verblinding onder de getuigen voor al de rottigheid onder hen. Nee ik was niet aanwezig in 1919. Net zo min dat jij aanwezig was. Dus heeft men enkel het relaas van de leiders van de getuigen te vertrouwen. Dat zij van bovenaf in 1919 gehoord zouden hebben dat christus hen heeft uitverkoren omdat zij zo goed zouden zijn. En het recht van christus hadden verkregen om een nieuwe Amerikaanse religie te starten. Ze zouden als enige religie uitverkoren zijn. Ja dan is het moeilijk om in te zien dat de getuigen niet perfect zijn en fouten maken.

    Ik probeer de lijn over Jesaja 43 te ontwarren. Vanuit jouw kromme redernering zou dit namelijk betekenen dat de allereerste groep rond Russel als ware getuigen van jehova kunnen worden gezien. Russel stond ook bekend om zijn geloof in pacifisme.
    De huidige getuigen van jehova komen echter voort uit de ideeën van Rutherford die zich had losgemaakt van het gedachtengoed van Russel. De huidige getuigen hadden zich afgesplitst en zijn hierdoor een sekte te noemen. Hoe anders jij het ook probeert te draaien.

    Actie reactie. Ik haak weer aan. Je had het over de katholieke kerk. Zij zijn volgens jou heel ver van het oorspronkelijke christendom afgeweken.
    Kijk nu eens naar Rutherford. De huidige getuigen leren dat zij altijd politiek neutraal zijn gebleven. Maar voor de eerste wereldoorlog riep hij de ernstige bijbel studenten op om mee te doen met de kerkelijke landelijke dag van gebed. Gebed voor overwinning en de nederlaag van Duitsland. En riep hij die studenten op om war bonds te kopen, oorlogsaandelen.

    En vlak voor de tweede wereldoorlog probeerde Rutherford om de getuigen van jehova via twee brieven in een goed blaadje te laten komen bij de Nazis en Hitler. Het klopt de katholieke kerk heeft tijdens deze oorlogen fouten gemaakt. Zij staan op nummer 1. Maar de getuigen van jehova volgen stipt op nummer 2. Van geen andere kerk is bekend dat zij probeerden aan te pappen bij de Nazis. Terwijl er in Nazi Duitsland al vervolging aanwezig was zag je hierover niets terug in die twee brieven.

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Verklaring_van_Feiten

    https://www.scribd.com/document/369102749/Letter-to-Hitler-By-JF-Rutherford

    Helaas is het slijmen van Rutherford voor enkele duizenden getuigen van jehova of eventueel bijbel studenten slecht verlopen. Wie goed doet wie goed ontmoet.
    Maar wat als een leider zoals Rutherford slecht heeft gedaan ?
    Ik stop er nu ook maar mee. Of je moet ondanks al jouw belangrijke dingen toch weer willen reageren. Het gaat je goed,

 3. Beste en geachte voor en tegenstanders…..

  Het wordt tijd om met reacties te stoppen.

  We weten het nu wel hoor.

  Vriendelijke groet

  Carel

  1. Beste Carel jammer dat je in de term voor en tegenstanders gelooft. Al begrijp ik heel goed hoe dit zich heeft ontwikkeld en waar de feitelijk bron ligt. Zelf bezie ik mij niet al voor en tegen maar als een medestander die meedenkt wie er aansprakelijk zijn dat jehova getuigen constant automatisch in de verdediging schieten zodra het ideale plaatje dat zij van hun religie en leiders hebben wordt verstoord.
   Wat dat betreft kunnen ze nog veel leren van de katholieke kerk die volmondig erkende dat zij op een bepaald vlak fouten hebben gemaakt. En dan hoef ik jou vast niet te vertellen waar ik op doel.
   Het is vanuit die verdediging ook gênant om te zien dat er naar maar wij hebben de grootste wordt verwezen. Per jaar 300000 nieuwe getuigen van jehova. Dat zal best kunnen kloppen. Vast niet in Europa. Maar in Afrika of zuid-Amerika waar andere kerken eveneens groeien. En maar liefst in 642 talen proberen jg mensen te bereiken. Ha 642 talen ik wist niet eens dat er zoveel talen bestaan. JG hebben de grootste. En ik behoor tot die en die kerk die de grootste in zus en zo is. Wat een dieptepunt want het zegt niets over een gelovige als gelovig persoon. Het werkt als een valkuil. Je hebt zo te zien gevoel en inzicht in wie zich voor het beeldscherm begeeft.
   Je hebt het met jouw advies dat voorstanders met eigen roem en pochen moeten stoppen dan ook goed gezien. Hopelijk dat dit advies wordt opgepakt.

   1. Geachte Dave,
    Grappig en overdacht zijn je reacties. Blijft natuurlijk dat jouw en de mijne persoonlijke opvattingen zijn. Gelukkig kan dat hier in Nederland. Google geeft aan… 6000 tot 7000 talen. Natuurlijk overlappen veel talen elkaar. Denk aan Catalaans en Spaans. Ook in Spaans spr.landen en andere taalgroepen, is dit zo. Zodoende komt men wereldwijd op dat aantal. Friese en Nederlandse taal. ( zeg vooral niet tegen een Fries dat zijn taal er niet toe doet.) Ook zoiets toch? En weer volgens Google .. katholieken 2014 1,3 miljard ! Protestanten 2017 560 miljoen. Getuigen via Google 8.341.000 . En in modern Nederland nu 30.000 en dat zijn er wel eens meer geweest. Terecht merk je op dat aantal niet doorslaggevend is v.w.b. waarheids getrouwheid.
    Dave, Ik stop met deze interessante discussie. T is zo wel genoeg geweest. We blijven a.d gang en daar gaat zoveel tijd in zitten. Mijn tablet ontploft bijna. Prettig week.end en wie weet komt er n volgende keer weer een andere discussie op gang met andere onderwerpen. Het beste toegewenst,
    Carel.

    1. Beste Carel spijtig genoeg ontbreekt het op deze site aan smileys. Nu moest ik het aan het begin van een zin met een Ha doen. Ik had je anders ingeschat en ging er vanuit dat je het wel begreep. Want natuurlijk bestaan er veel meer dan 642 talen en dialecten.
     In het verlengde van jouw advies om te stoppen met het benoemen van alle voordelen reageerde ik. Het is gewoon gênant om te zien dat er cijfers worden gebruikt om te laten zien hoe goed een kerk of in dit geval de getuigen van jehova zouden zijn.
     En dan heb je het wederom niet begrepen als je denkt dat ik het over waarheids getrouwheid van de gebruikte cijfers hebt.
     Ik had het over innerlijke armoede. Het armoedige van welke geloof of gelovige dan maar ook op het moment dat cijfers en aantallen worden gebruikt om zich van andere kerken te kunnen onderscheiden. Wat een innerlijke leegte.
     Russel jullie beste man geloofde al. Ooit en ergens zijn er dus andere kerken of los lopende christenen in de weer geweest die hem en zijn familie hebben bereikt. Het zou de getuigen van jehova sieren als zij stoppen met borstklopperij en inzien dat andere kerken en gelovigen ook hun aandeel hebben in welk goed werk dan maar ook.

  2. Wat denk je Carel waar zouden de berichten zijn gestopt als jij je aan jouw advies zelf had gehouden ? Want al met al is het plaatje van de getuigen er nadien zonder dat ik met modder heb gegooid er niet fraaier op geworden.
   En vanuit mijn gesprekken en ervaringen weet ik de vinger op nog wel meer zere plekken te leggen.
   Kijk naar jouw eigen rol .Je had beter moeten weten. En kijk Micheline er niet alleen op aan.

  3. Best Carel,
   Ik begrijp dat je geïrriteerd aan het raken bent naar aanleiding van deze discussie. Maar ik wil er nog eens op wijzen dat deze draad is begonnen nadat SpanjeSites een onpartijdig verslag over een internationaal congres had gebracht. 52.000 mensen 3 dagen samen op een congres is toch een vermeldenswaardig nieuwsitem.
   Maar daarna kwamen er venijnige aanvallen op JG van mensen die niet gelukkig waren dat er iets positiefs over JG werd gezegd en vooral gingen benadrukken dat we een sekte zijn. Is het dan zo abnormaal dat we ons verdedigen tegen leugens en laster?
   De apostel Petrus, hfdst 3:15 zegt: “Wees altijd bereid om je te verdedigen tegenover iedereen die vraagt om een reden voor de hoop die je hebt”
   Vooral Dave is diepongelukkig met ons en heeft de grootste moeite om iets positiefs in ons te zien.
   Wat zou de reden kunnen zijn? In zijn laatste betoog lees ik: “Vanuit mijn contacten weet ik…”
   Wie zijn die contacten? Uit zijn argumenten en woordgebruik blijkt duidelijk dat hij beïnvloed en misleid is door mensen die deel uit maken van de wereldwijde anti-Getuigen lobby. Ook in Nederland en België zijn ze georganiseerd met als doel JG in een negatief daglicht te stellen en wentelen zich hiervoor in de modder van leugens, desinformatie, rancune en haat. Het zijn allemaal mensen die uit onze gemeenschap zijn gesloten of zich hebben teruggetrokken omdat ze niet langer volgens de hoge morele waarden en normen van de Bijbel konden of wilden leven.
   Dat recht hebben ze want we hebben allemaal een vrije wil.
   Maar zijn ze een betrouwbare informatiebron als het over JG gaat?
   Ik wil dit illustreren met volgende vraag?
   Als ik, bv over een man, iets zou willen te weten komen zou ik dan betrouwbare en waarheidsgetrouwe informatie krijgen van zijn vrouw die hem enkele jaren geleden in de steek heeft gelaten?
   In dit verband zou ik Dave, het boek “Open Brief aan de sekte van de sektetegenstanders” (uitgeverij Epo) van Prof. Anne Morelli ten zeerste aanbevelen. Ze doceert aan de ULB en verscheen in België als experte voor de parlementaire onderzoekscommissie rond de sekten. In haar boek ontmaskert ze de anti-sekten lobby en beschrijft hun methoden om aan desinformatie te doen.
   Morgen begint in Utrecht het internationaal Congres van JG en zullen weer tienduizenden gelukkige mensen ondervinden dat ‘liefde nooit faalt’.
   Natuurlijk is iedereen er welkom, ook zij die vinden dat we een sekte zijn.

   1. Beste Petrus 3:15 is in deze discussie als verwijzing een vreemde tekst. Als het hier al om leugens en laster zou gaan, vertel dan eerst waar je die denkt te zien. Je plukt een stukje en vergeet het laatste gedeelte waar het over zachtaardigheid en achting gaat.
    Je zou die tekst in praktijk kunnen brengen als ik jou om de reden vraag waarom jij geloof. En niet als je denkt leugens en laster te zien.
    Dan nog gaat het in die tekst verder dan puur verdedigen en in verweer schieten. Het gaat om verklaren om verantwoording afleggen aan hen die vragen waarop jouw geloof is gebaseerd en dit op zachtaardige wijze.
    Uitlatingen als diep ongelukkig ,haat, rancune, en gefrustreerde passen daar niet bij.
    Verder weet ik niets over een wereldwijde anti getuigen lobby en sektentegenstanders. Ik heb ook niets tegen sekten. Wel tegen alle sekten die zich boven anderen stellen en zich vijandig opstellen. En vanuit vijandigheid en achterdocht spoken zien en denken dat zij worden vervolgd.
    En ja vanuit jouw vergelijking wil ik zeker wel weten waarom zij haar man in de steek heeft gelaten. Ik ga er niet zomaar vanuit dat bij haar man enkel waarheid is te vinden.
    Maar de vergelijking gaat niet op. Want de meeste getuigen waar ik contact mee heb zitten nog steeds in wat zij de zaal noemen. Okay soms hebben ze het over de cel waar zij heen gaan.

    1. Beste het zou in welke kerk of zaal dan maar ook niet om verwijzen naar een tekst zoals Petrus 3:15 behoren te gaan. Maar om die tekst in praktijk naar de ander te brengen. Anders heb je met theorie en een leeg en armoedig geloof te maken.
     Petrus 3:15 zou jij naar de ander in alle vriendelijkheid perfect kunnen praktiseren als iemand naar de basis van de getuigen van jehova zou vragen. Waarom de getuigen geloven dat zij als enige groepering boven alle andere religies zijn uitverkoren om hen als de grote H van babylon te bestempelen.
     Dat de getuigen geloven dat zij de meest bijzondere religie en boven alles en iedereen verheven zijn heeft alles te maken met het geloof dat zij hebben aangaande een bijzondere gebeurtenis in 1919.
     Daar staat en valt alles mee. Op het moment dat een getuige van jehova gelooft dat hun leider in Amerika in 1919 van bovenaf gehoord zou hebben dat zijn religie toch wel heel speciaal, uitverkoren en de beste van allemaal is, kan het ook niet anders zijn om anderen die kritisch zijn te bestempelen als diep ongelukkige haatdragende gefrustreerde personen.
     Vanaf het moment dat een getuige van jehova gelooft dat die gebeurtenis in Amerika in 1919 echt heeft plaatsgevonden vervalt al het zicht op het menselijke aspect en de oprechte bedoelingen van eventuele verlatende personen.
     Het geloof in het 1919 moment is voor de getuigen bepalend om zich eeuwig slachtoffer te voelen om spoken te zien zodra er kritisch naar hen wordt gekeken.
     Carel zei het al laten we ermee stoppen. Want we weten het nu allemaal wel. Damage control.
     Vreemd zo een oproep om ermee te stoppen. Want het lectuur van de getuigen staat regelmatig bol van hun kritiek op anderen.

  4. Speciaal voor Dave. Op het congres van JG in Utrecht waren er vandaag 42.335 aanwezigen. 212 hebben er de belangrijkste beslissing in hun leven genomen, hebben zich laten dopen en kunnen uitzien naar het paradijs waar tranen weer uiting zullen geven aan vreugde, en niet zoals hier en nu- aan verdriet. Dat laatste heb ik gehaald uit het prachtig en positief artikel over het congres in de Volkskrant.
   Dave, best het artikel niet lezen tenzij je er weer slapeloze nachten voor over hebt.

   1. Beste bedankt voor jou zorgen over mijn nachtrust. Maar wees gerust. Ik zou het artikel in de Volkskrant kunnen lezen zonder dat het mij slapeloze nachten zou bezorgen. Ik gun namelijk iedere religie het recht op hun pleziertjes en bijeenkomsten. Of de Liefde Faalt Nooit congressen zo bijzonder zijn. Nee , andere religies kennen ook dit soort congressen die hun leden geestelijk ondersteunen en hoop bieden.

    Ik heb niets positiefs maar ook negatiefs over jullie congres geschreven. En haakte pas aan vanaf het moment van een nieuwe ontstane discussie of de getuigen van jehova een sekte zijn. Niet reageren was een optie. Ook de leiders van de getuigen raden dit ernstig aan. Dit vraagt om discipline van hun leden, en anders om kennis van zaken. Wat lang niet alle getuigen is gegeven. Vanuit de getuigen volgden enkele drogreden waarom zij geen sekte zouden zijn. Een nieuwe discussie die afwijkt van het oorspronkelijke artikel was daarmee geboren. Iets wat op internet gangbaar is.

    Uitgangspunt van het artikel was het congres in Madrid met als titel Liefde Faalt Nooit. Daar volgden enkele reacties op van sommigen die de liefde onder de getuigen anders en wel als falend hebben ervaren. Wat is er mis als iemand zijn mening geeft en anders denkt over de liefde bij de getuigen ? De getuigen doen niet anders. Zodra er iets bij een andere religie mis is maken zij dit in hun lectuur direct openbaar. Dat recht hebben zij. En die ruimte zou ook de ander die vanuit hun ervaring kritiek op de liefde onder de getuigen heeft gegeven moeten worden. Onbegrijpelijk voor een meelezende en al helemaal voor hen die geen sekte verleden hebben om de negatieve verdedigende reacties van de getuigen van jehova te zien. Het automatisme om de rijen gesloten te houden. Iets wat je ook tegenkomt zodra het over seksueel misbruik onder de getuigen gaat en de vele fouten die zij daarbij gemaakt hebben.

    Zonder enige kennis en inzicht over de persoonlijke situaties van hen die de liefde bij de getuigen anders hebben meegemaakt worden zij voor haatdragende rancuneuze leugenaars uitgemaakt. Niet het kleine en geknakte maar de heersende macht wordt in bescherming genomen. Kennelijk is de club der getuigen als enige op deze wereld heilig en perfect en maken zij gezien de negatieve verdedigende reacties nooit fouten. Al zal er in hun vertaling van de bijbel geen enkele tekst te vinden zijn die deze reacties kunnen rechtvaardigen. Ook die Petrus 3:15 tekst leent zich hier niet voor. Doe onderzoek naar de bron van die tekst. Of vraag het na aan iemand in jouw zaal die er kennis van heeft. Het gaat in die tekst niet om verdedigen en de anderen uitmaken voor rancuneuze haatdragende leugenaars. Het gaat daar om een gedegen verklaring over ieders persoonlijke hoop en geloof . Waar een gelovige voor is en niet waar een gelovige tegen is en het met anderen mee oneens is. En behandel anderen gedurende die verklaring daarbij met zachtaardigheid en achting. Helaas is dit laatste onder de getuigen in deze discussie ver te zoeken . Overigens is de vertaling van verdedigen niet verkeerd. Maar kan het iemand wel op het verkeerde been zetten.

   1. Anoniem wat ik om mij heen zie gebeuren is dat de getuigen van jehova constant in de verdediging schieten zodra hun religie een sekte wordt genoemd. Prijzenswaardig want zij voelen zich altijd geroepen om hun religie en leiders buiten schot te houden.
    Terwijl het meest verstandige zou zijn als de leiders in de Amerika zich ronduit zouden uitspreken dat hun religie conform de bijbelse geschriften die zij gebruiken simpelweg een sekte is.
    Vanuit die geschriften blijkt dat een sekte duidelijke en zichtbare overtuigingen heeft waarmee zij zich van anderen sterk onderscheiden. Onderscheiden en daarmee anderen uitsluiten.
    Dit principe zie je ook terug bij de Farizeeërs, waar Carel naar verwees.
    Het Griekse woord voor sekte is vanuit de door de getuigen gebruikte geschriften overigens niet 100% neutraal. Soms wordt dit woord in de bijbel namelijk met ketterij vertaald.
    In verketteren ligt het gevaar voor iedere sekte. De andere behoort tot babylon de grote H. En er is onder de getuigen van jehova een tijd geweest waarbinnen zij leerden dat er binnen andere kerken een klasse bestond van zwijnen.
    Wij doen niet aan vervolging . Inderdaad wordt dit door de getuigen zo gezien daar het sekte oog altijd van zich af kijkt. Niets menselijks is de getuigen van jehova vreemd. Er is dan ook niets bijzonders aan hen en hun religie.

 4. herstel vorige reactie, de gemeente heeft jááren later contact gezocht met de vrouw.
  Tevens een andere toelichting.
  Mensen geven anoniem een bericht ivm privacy.
  Je hebt meestal familie en je oude geloofsgenoten en die wil je niet voor het hoofd stoten door over je ervaringen te spreken, want dat wordt niet op prijs gesteld en je stuit op een muur van onbegrip. Tevens bedoel ik met wereldvreemd zijn niet of je kunt wel of niet sport.

 5. herstel vorige reactie, de gemeente heeft jaaren later contact gezocht met de vrouw.
  Tevens een andere toelichting.
  Mensen geven anoniem een bericht ivm privacy.
  Je hebt meestal familie en je oude geloofsgenoten en die wil je niet voor het hoofd stoten door over je ervaringen te spreken, want dat wordt niet op prijs gesteld en je stuit op een muur van onbegrip.

 6. Geachte voorstanders… stop nu eens met alle voordelen op te geven. Tegenstanders zullen hun mening echt niet aanpassen. Stop met informatie.
  Geachte tegenstanders… stop nu eens met alle nadelen op te geven . Voorstanders zullen hun mening echt niet aanpassen .
  Stop met informatie.
  Beide groepen.. Vul je eigen leven in zoals je goed dunkt.
  Vrijheid van religie… vrijheid van een mening
  Ben blij en geniet v.h leven. Wees nuttig en help anderen.
  En nogmaals sluit dit af , voor en tegenstanders.
  Vriendelijke groeten en maak er wat van.
  Carel

  1. Carel,
   Je lijkt me een verstandige man. Maar ik wil er op wijzen dat deze discussie is begonnen met een neutraal en onpartijdig verslag over een internationaal congres, gevolgd door enkele
   venijnige reacties, met de voeten vooruit, van enkele gefrustreerde en haatdragende tegenstanders van J.G. die niet goed kunnen verdragen dat er iets positiefs over hen wordt gezegd. Maar misschien heb je gelijk en is het beter de raad van Jezus te volgen “als iemand je op de wang slaat, keer hem de andere toe”.

   1. Beste Micheline,
    Dank dat je mij n verstandige man vind. Maar je hebt het niet goed begrepen… je moet ermee stoppen.
    Wordt ook een verstandige vrouw, gun n ander t laatste woord, Dat getuigd van klasse .
    We hebben allemaal onze tekortkomingen . Niemand uitgezonderd.
    Fijn week.end gewenst.
    C

    1. Beste Carel,
     Je zegt dat het geen zin heeft om ons geloof te verdedigen en proberen mensen van mening te doen veranderen.
     De feiten tonen iets heel anders. Zo is mijn broer die vele jaren is achter gebleven, na het zien op http://www.jw.org/nl de Broadcasting van november 2015, teruggekeerd en is actiever en gelukkiger dan ooit.
     De laatste jaren komen steeds meer mensen, die ons vanwege zorgen, gekwetste gevoelens, schuldgevoel of andere redenen hebben verlaten, terug.
     Zij hebben ondervonden dat Jehovah mensen die hem hebben gediend, zelfs al zijn ze afgedwaald nooit vergeet. Hij denkt met liefde terug aan hun trouwe dienst. Hij wil hen graag helpen om bij hem terug te komen. In Ezechiel 34:11,12 zegt Jehovah: “Ik wil mijn schapen zoeken en hen verzorgen. Ik wil hen bevrijden uit alle plaatsen waarin zij verstrooid zijn”.

     1. Zeer geachte Micheline,
      Natuurlijk begrijp ik heel goed dat er genoeg mensen zijn die er baat bij hebben. Maar mijn punt is dat op elke reactie een tegenreactie komt van mensen die er anders over denken. Soms vriendelijk maar soms ook vuil spugend. Daar is geen kruid tegen gewassen.. De zoon des mensen werd door valse beschuldigingen vermoord, aangestoken door de religieuze farizeeërs. Is een knecht groter dan zijn meester.? Ik begrijp heel goed je enthousiasme over hetgeen je mee hebt gemaakt. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat er ook kaf onder de koren zit. En dat gaat ten koste van zo,n hele groep. Ook tegenstanders mogen dan hun zegje doen. En wie zal zeggen dat zij wel vervelende ervaringen hebben ,tegengesteld van wat jij vindt. Als 1 jurist,rechter of politie agent een kind misbruikt (schandalig en mensonterend) dan zijn toch niet alle juristen,rechters,agenten slechte vaders. Een verstandig mens kan hier toch wel doorheen zien.? Maar n tegenstander zal er zoveel mogelijk kabaal over maken. Gewoon negeren en doorgaan waarmee je mee bezig bent.

     2. Beste vanuit interesse heb ik de laatste dagen de reacties op deze site of de getuigen van jehova een sekte zijn gevolgd.
      Ik behoor zelf niet tot deze organisatie maar maak hen wel van zeer dichtbij mee.
      De eenzijdige reacties van de laatste dagen van sommigen die waarschijnlijk deze religie wel aanhangen onderstrepen juist dat zij wel degelijk tot een sekte behoren.
      Zo heb jij het over zorgen, gekwetste gevoelens, schuldgevoel of andere redenen waarom mensen deze religie hebben verlaten. Vanuit mijn ervaring is jouw belichting kenmerkend voor iedere sekte.
      Een eenzijdige belichting waarbij degenen die zich terugtrekken geen enkele ruimte wordt gegeven voor hun oprechte gevoelens en redenen om de getuigen te verlaten. Ik heb ze meegemaakt die twijfelden over de juistheid van hun leerstellingen. En vervolgens hun religie gingen onderzoeken. Terwijl hen was geleerd dat twijfels aan de leerstellingen bij de getuigen gelijk staat aan het afwijzen van god. Zie hier de macht en toverkracht van iedere religieuze sekte. Want wie wenst nu god af te wijzen !
      Aangaande de bepaling van sektes bestaan er meerdere omschrijvingen. Het klopt dat er bij de getuigen niet 1 leider bestaat die zij in alles hebben te volgen. Het principe blijft gelijk. Want zij hebben in de Amerika wel 1 bestuur die alles bepaalt zo ook de leerstellingen. De getuigen die vanuit oprechte motieven zelfstandig gaat studeren en tot ook maar iets andere inzicht komt wordt geleerd dat zij hiermee direct moeten stoppen. Niet zelfstandig nadenken. En niet op je persoonlijk inzicht vertrouwen. Zo maak ik deze oprechte getuigen van jehova mee.

      Je verwees zelf naar Handelingen. De getuigen zouden zich in goed gezelschap begeven. Maar kijkende naar de bron aangaande het griekse woord sekte zie je dat ook de farizeeërs waar Carel naar verwees een sekte werden genoemd. Sekte is in de bijbel niet enkel een neutraal maar ook een negatief woord. Ook de door jou genoemde eerste christenen werden beticht om geen sekte te vormen.
      Het belangrijkste bijbelse kenmerk aangaande het griekse woord sekte is dat er binnen een religie geen enkele ruimte bestaat om te twijfelen aan degenen die de regels bepalen. De opvattingen van de leiders worden hierbij tot de enige waarheid verheven. Iedereen dient 100% hetzelfde te denken en te geloven. Een duidelijke bepalende overtuiging die afwijkt van de rest. Wij tegen de rest. De rest die zoals ik het heb begrepen als vijandig wordt omschreven. De rest die tot babylon behoort. Dat zij tot babylon behoren wordt aan de deur niet uitgesproken. Maar vanuit deze achtergrond wordt er wel zo over anderen gedacht. En zij die niet naar de getuigen willen luisteren zijn bokken.
      En zo ben ik onder de twijfelende getuigen van jehova die ik spreek wel meer vijandige benamingen naar andere religies tegengekomen. Wij tegen zij. De ander tot tegenstander maken. En het eigen kamp als de verhevene te zien. Dat is het ultieme kenmerk van een sekte.
      Kritiek en ruimte aan anderen latende hoe zij de getuigen van jehova hebben ervaren wordt door hen niet geoorloofd. Dit sektarische element zie je nu ook terug binnen deze discussie.
      Vraag je maar eens af waarom religies zoals de getuigen van jehova het meest kenmerkende element over een sekte die het dichts bij de griekse bron ligt niet benoemen als zij uitleggen waarom zij geen sekte zijn. Je zult zien dat er op JW.org andere wegen worden ingeslagen om maar niet tot de kern van het woord sekte te komen.
      Voor jouw broer kan je enkel blij zijn dat hij gelukkiger is geworden. Al kan je niet zeggen dat de feiten iets heel anders tonen. Iedereen heeft zijn persoonlijke ervaringen en feiten.
      Ik heb ze meegemaakt die terug zijn gegaan en ongelukkig zijn gebleven. En ik ze meegemaakt die na 2016 naar de getuigen terug zijn gegaan nadat over de gehele wereld vanuit de leiders bekend werd gemaakt dat zij het contact met hun familie nog minder waard waren. Onder die angst zijn zij weer getuigen van jehova geworden.

   2. Beste probeer het meer van bovenaf te bekijken. Hoe denk jij hoe het op een toevallige lezer overkomt als je het over gefrustreerde en haatdragende tegenstanders hebt. Die niet kunnen hebben als er iets positiefs over de getuigen wordt geschreven. Als je dezelfde maat gebruikt waarmee jij anderen meet, zijn jouw woorden over haat en gefrustreerd dan echt zoveel anders ?
    Je schrijf over enkele venijnige reacties richting de getuige van jehova. Ik heb deze reacties doorgenomen. En ik kan niet anders concluderen dan dit ik dit soort reacties ook tegenkomt in de artikelen van de getuigen als zij het over andere kerken hebben.

    1. Beste Dave,
     Dat jij tracht het etiket “sekte”” te plakken op J.G. betekent nog niet dat het waar is. Je redenering komt redelijk warrig over. Zo zeg je dat ‘de eerste christenen werden beticht om geen sekte te vormen’. De bijbel zegt dat ze beticht werden een sekte te zijn. Zoals jij nu doet t.a.v. ware christenen in deze tijd.
     En dat wij mensen die niet naar ons willen luisteren als ‘bokken’ beschouwen is pertinent onwaar.
     Of je ons al dan niet als sekte bestempelt is eigenlijk niet relevant.
     Wat wel belangrijk is of wij als JG voldoen aan de kenmerken van ware christenen. Jezus zei in Johannes 13:35: “Hierdoor zal iedereen weten dat jullie mijn discipelen zijn: als jullie liefde voor elkaar hebben”.
     In Mattheus 24:14 vertelt Jezus ook welk werk zijn ware volgelingen in de eindtijd zouden verrichten: “Dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.”
     Als je naar de website http://www.jw.org gaat zul je zien dat JG als enigen
     consequent iedereen met dit goede nieuws proberen te bereiken.
     Op dit ogenblik in 642 talen!

     1. Beste Micheline, ik ontken nergens dat de bijbel zegt dat de vroege gelovigen beticht werden een sekte te zijn. Al heb ik wel moeite met de uitdrukking de bijbel zegt. Want het ligt er maar net aan welke vertaling je gebruikt.
      En Ik beaam zelfs dat het om betichting ging. Daar waar jij nog schreef dat zij zich in goed gezelschap bevonden. In welk goed gezelschap dan ?
      Ze werden ervan beticht. Is betichten iets goeds? Vanuit wie kwam die betichting ?
      Ik schreef wel dat de eerste christenen werden beticht om geen sekte te vormen’. De gevaarlijke kant van een sekte zie je namelijk onder meer terug in 2 Petrus 2:1 en Titus 3:10.

      Verder heb ik mijn persoonlijke ervaring dat koppige aan de deur die niet willen luisteren bokken worden genoemd. Dat is mijn ervaring. Maar ik wil best geloven dat dit woordgebruik niet door alle getuigen wordt gebezigd.
      Uit mijn ervaringen weet ik ook dat de zogenoemde liefde waar jij naar verwijst in iedere sekte niet onvoorwaardelijk doch beperkt houdbaar is. De liefde stopt alras zodra een lid besluit om leerstellingen en interne gedragingen zelfstandig te gaan onderzoeken.

     2. Beste door enkel naar bokken te verwijzen selecteer je. Dit is niet zomaar. Je vermijdt namelijk dat alle getuigen van jehova anderen aan de deur wel tot de grote H van babylon behoren te zien. Vanuit die verheven positie wordt de ander benadert. Aan de deur worden door de getuigen vriendelijk vragen gesteld. Maar echt luisteren naar die ander wat die vervolgens heeft te zeggen is door de ingenomen positie uitgesloten. Onderscheiden en anderen uitsluiten. Zo zit een sekte vanuit handelingen waar jij naar verwees in elkaar. Heb je door het selecteren in de gaten hoe de getuigen door hun leiders in een positie zijn gekomen waarbij zij zich constant geroepen voelen om zich te verdedigen zodra het woord sekte valt.
      Je hebt het over ware christenen. En ik neem aan dat jij hiermee op dit moment de getuigen van jehova bedoelt. Want over hen gaat het nu.
      Vanuit mijn contacten weet ik dat Russel die als oprichter van de getuigen wordt bezien ernstig moeite had met de term ware christen. Een christen kon je vanuit zijn visie gezien in iedere kerk zijn. Dat had volgens hem met iemands binnenste te maken. Je als christen laten beroepen tot welke kerk men behoorde vond Russel maar niks.

 7. Een sekte heeft een persoon als leider en dat is hier niet het geval dat is Jezus Christus en Gods woord geef het in zicht hoe het in mekaar zit

 8. Een sekte heeft een persoon als leider en dat is hier niet het geval Jezus is de leider en de leidaart is Gods woord en daar wordt aan gehouden een gedachte een volk

 9. Ik respecteer ieder mens zijn of haar mening.
  Maar volgens de criteria van een sekte, is de JG gewoon een sekte.
  Simpel zat. Dat mensen die onderdeel zijn van dit geloof dat geloof verdedigen is heel normaal, dat zou ik ook niet anders verwachten.
  Maar maak het AUB niet mooier dan het is. Het is een geloofsovertuiging van een groep mensen, niets meer en niets minder. Dat behoorlijk uitgaat van regeltjes die mijn persoonlijk veel te ver gaan.
  En voor mensen weer dingen gaan roepen, ja ik heb me in de materie verdiept, heb er boeken over gelezen van mensen die eruit zijn gestapt en heb een vrouw die zelf in deze sekte heeft gezeten en die zeer blij is dat ze nu is waar ze is.

  1. Juan74,
   Als je de informatie over JG haalt uit boeken van mensen die eruit zijn gestapt zul je zeer slecht geïnformeerd zijn. Deze schrijvers maken deel uit van een wereldwijde anti-Getuigen lobby dat als enig doel heeft om JG in diskrediet te brengen.
   De meesten van hen zijn eruit gestapt of uit onze gemeenschap gesloten omdat ze zich niet langer konden of wilden houden aan hoge Bijbelse morele waarden en normen. Nu worden ze gedreven door rancune en verspreiden de meest absurde onwaarheden.
   Je hebt het recht om ons een sekte te noemen maar we zijn helemaal geen sekte. Als je ons zo wilt noemen bevinden we ons in goed gezelschap want de vroege christenen , de echte en ware volgelingen van Jezus, werden in de eerste eeuw ook een sekte genoemd. Zie het bijbelboek Handelingen der Apostelen, hfdst. 24 verzen 5 en 14.
   Sommige reacties op het zeer goed en zonder vooringenomenheid geschreven artikel van Remco Stoffer over het congres in Madrid getuigen van onverdraagzaamheid en zelfs haat. Het doet me denken aan Jezus’ woorden in het evangelie van Mattheus hfdst. 5 verzen 11 en 12 gericht tot zijn volgelingen: “Gelukkig zijn jullie wanneer mensen je beledigen en allerlei leugens over je vertellen vanwege mij. Wees blij en juich want je beloning is groot in de hemel”.
   De congressen van JG. waarvan er dit jaar wereldwijd enkele duizenden worden gehouden, met een verwacht aantal van ongeveer 15 miljoen aanwezigen, getuigen van hun grote liefde, het voornaamste kenmerk van ware Christenen. Volgende week gaat er in Utrecht ook zo’n congres door.

   1. Iedereen heeft recht op een eigen mening, maar beweringen uiten die niet waar zijn wil ik wel graag weerleggen. Dat JG volgens de criteria een sekte zijn…neen! Geen charismatische figuren als een Jim Jones en een David Koresh te vinden, JG beschouwen zich niet als de perfecte elite maar bezien zichzelf als nederige onvolmaakte mensen die zich graag laten leiden door de rechtvaardige hoge morele waarden van de Bijbel en niet van een mens. De organisatie is open en JG willen geen vijanden zijn van de samenleving en de staat. Wel opmerkelijk dat elk jaar wereldwijd bijna 300000 mensen uit vrije wil er bewust voor kiezen een Getuige van Jehovah te worden!

    1. getuigen spreken over zichzelf als zijnde in de Waarheid en over iedereen anders als Wereldse mensen en de Wereld. Zij geloven weldegelijk de enig juiste religie te beleiden. Daar worden ook bijbelteksten bij aangehaald, zie hun website JW.ORG

   2. ex getuigen worden niet gedreven door rancune, integendeel.
    als getuige wordt je altijd wijsgemaakt dat andersdenkenden en kritisch denkenden een vijand van de waarheid zijn. Mensen die kritische vragen durven te stellen en zelfstandig durven en nog kunnen denken worden uitgesloten of op restricties gezet. Allen wat voorgeschreven wordt door de getrouwe en beleidvolle slaaf onder supervisie van het besturend lichaam is waarheid. Het belangrijkste werk is het predikingswerk, want armageddon kan komen als een dief in de nacht. Duizenden jongeren (en ouderen) vergooien hun kwaliteiten en hebben niet geleerd om zich als een echt nuttig en christelijk deel van de samenleving te vormen. Bij andere christelijke jonge gelovigen zie je nog dat men zichop vrije dagen bezig houd
    met sport of een bijbaan en men volgt vaak een opleiding in het onderwijs of de zorg. Zij zijn een voorbeeld voor de maatschappij en een deel van de maatschappij waar we in leven. Zij zijn ook niet zoveel bezig met vergaderingbezoek, voorbereidingen op dit bezoek en evangelisatie bezig, dat ze hun opleiding amper kunnen volbrengen vanwege tijdgebrek. Jongeren van getuigen zijn veel wereldvreemder door hun opvoeding. Iedereen buiten de waarheid is iemand uit de wereld. Als deze mensen om wat voor reden dan ook uit de gemeenschap gesloten worden, hebben ze de grootse moeite vaak om te functioneren. En vaak zonder goede opleiding. Velen zijn fultime pionier geweest met als baan schoonmaakwerk partime. Het duurt jaren voor ze zelfstandig kunnen denken. Stukje bij beetje, na veel vallen en opstaan leert men dat. Als mensen besluiten hun ervaring op te schrijven heeft dat niets met rancune van doen. Het is therapeutisch en misschien opent het de ogen van anderen. Het pijlijkste van uitsluiting is het onrechtvaardig oordeel van een comité van geloofsgenoten, dat als je niet berouwvol terugkeerd, als gebrandmerkt op je staat, voor je ex broeders en zusters. Dit betekend dat je genegeerd wordt en het is tevens volgens hen het leven van een ter dood veroordeelde, want als armageddon komt zul je sterven net als alle andere niet getuigen. Ter dood veroordeelden hebben nog meer rechten dan een uitgesloten getuige. Zij worden onmenselijk behandeld.
    Dat geld ook volgens de rechten van de mens. zie artikel 18.

    1. Aan anoniem (26/07 – 13:24)
     Jouw reactie n.a.v. het verslag over het congres van J.G. in Madrid is echt belachelijk en vooral leugenachtig. Mijn man is als Getuige opgevoed, is pionier geweest, was en is altijd sportief, bergbeklimmen, tennissen, roeien, enz.. Hij is alles behalve wereldvreemd.
     Vooraleer iemand bij J.G wordt uitgesloten moet hij al heel wat op zijn kerfstok hebben. Zij die hier rancuneus afgeven op J.G. doen dat meestal anoniem. Bang dat de echte reden van hun afhaken aan het licht zou kunnen komen?
     Toch hoop ik dat uw ogen weer opengaan, maar dan mag je je niet langer laten hersenspoelen door de anti-Getuigen lobby. want de argumenten en uitdrukkingen die je gebruikt komen rechtstreeks uit hun vat van leugens en laster.

     1. dit is een zeer kortzichtige en pijnlijke reactie. ik heb niets met een anti getuigen lobby van doen. iedere situatie wat betreft uitsluiting of restricties opgelegd krijgen is anders, maar ik ken vanuit mijn eigen gemeente diverse gevallen van zeer pijnlijke situaties in het geval van wel degelijk wereldvreemde mensen die daardoor ernstig in de problemen zijn gekomen, het is zelfs door onderzoek aangetoond dat je een achterstand oploopt in bv een religie zoals de getuigen. Er werd helemaal niet gekeken naar de omstandigheden, er werd niets met liefde en empathie behandeld, alleen met een keiharde veroordeling. In een geval heeft de gemeente jarenlang contact gezocht met een uitgesloten jonge vrouw en excuses aangeboden en toegegeven dat ze fout waren in hun harde veroordeling. Uiteraard is zij niet teruggegaan na deze lijdensweg en de impact die dat in haar leven en in haar contact met de ouders had/heeft. En zo ken ik er nog meer, diep trieste gevallen. Nogmaals dit heeft niets met een anti lobby van doen, maar met ervaringen uitspreken en delen, wat heel moedig is, dit kan jarenlang gekost hebben om te voelen en erover te durven praten.

     2. herstel vorige reactie, de gemeente heeft jaaren later contact gezocht met de vrouw.
      Tevens een andere toelichting.
      Mensen geven anoniem een bericht ivm privacy.
      Je hebt meestal familie en je oude geloofsgenoten en die wil je niet voor het hoofd stoten door over je ervaringen te spreken, want dat wordt niet op prijs gesteld en je stuit op een muur van onbegrip.

 10. Dag allemaal, de getuigen van Jehovah ken ik al meer dan 30 jaar, ook in anderen landen. Net als miljoenen mensen over heel de wereld ben ik gaan onderzoeken en gaan ervaren welke uitwerking het heeft in het leven om te leven volgens bijbelse principes. Ik ken in de wereld geen enkele organisatie die mensen zo verenigt als die van JG terwijl de wereld meer dan ooit zo verdeeld is. Nog nooit onderdrukking tegen vrouwen, misbruik of enige vorm van geweld ervaren of meegemaakt. Integendeel, JG keuren slecht gedrag af, maar iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Zeer regelmatig wordt onderwijs gegeven om dit soort gedrag te vermijden.. Bij zo’n organisatie voel ik me veilig en word ik een beter en gelukkiger mens.

 11. Het gaat niet over de bedoelingen, maar de uitvoering daarvan. Deze religieuze stroming is man-gericht, zoals er wel meer van dat soort religies zijn. Vrouwen hebben een lagere positie en geen beslissingsbevoegdheid. Daardoor wordt misbruik, huiselijk geweld en onderdrukking verdoezeld. Ook worden de regels steeds strenger en afvalligen verguisd en verstoten. Kijk naar samenlevingen en organisaties waar één groep de macht heeft over een andere groep. Werkt niet. Maar is wat aan te doen natuurlijk.

  1. Koekie, je slaat de bal helemaal mis. Ik ben al meer dan 50 jaar verbonden met de Getuigen van Jehovah en me als vrouw altijd heel erg gewaardeerd gevoeld. Nooit iets van misbruik, onderdrukking of huiselijk geweld ervaren. Het zou verstandiger zijn als je je goed laat informeren vooraleer zulke goedkope en loze beweringen te doen.

   1. Er zijn zeker talloze zaken die verdoezeld worden, de gemeenschap is zeer gesloten. Ook als mensen uitgesloten zijn duurt dit voort. Vrouwen mogen geen ouderling of dienaar in de bediening zijn. Bij zo ongeveer alle christelijke religies is dat inmiddels geaccepteerd. Zelf heb ik ook met een theedoek over mijn hoofd als hoofdbedekking het gebed uitgesproken op een velddienst actie, waar niemand anders kwam die woensdagmiddag, dan een jongen in de basisschoolleeftijd . ik was de 16 jarige pionierster in de gemeente. De actieleider, een ouderling uit de gemeente kon niet komen.

 12. Ik vind de Getuigen van Jehova bijzonder lieve mensen en begrijp niet de onverdraagzame en bevooroordeelde reacties van sommigen.

 13. Jammer Mar,zo,n reactie. Niemand ontvangt een salaris. Kost en inwoning krijgt iedereen met een kleine toelage die aldaar als vrijwilliger werkzaam is. Ook degene die jij onterecht als ,,top,, noemt. Ga eens een bezoek aan bijkantoor Madrid brengen.toegang gratis ,geen collecte. Overtuig jezelf. Wat de term sekte betreft om dat op deze groep te projecteren.wat denk je van gevest.religies die beweren dat je eeuwig kan branden in de hel. Ofverlies van n klein kind beweren dat God n engeltje nodig had. Zouden dat soms sekten kunnen zijn?

 14. Reactie op anoniem. De 52.000 aanwezigen uit verschillende landen waren gekleed in klederdracht . Wat een imposant gezicht om dat te zien. Kijk,,anoniem,, dit is net zo,n nodeloze opmerking als de jouwe. Verdiep je eens in de materie,net zoals die 52.000 in Madrid en kom dan met een gefundeerd oordeel.
  Jammer dat je dit zo beleeft.

 15. vraag aan een Jehova getuige waar al het geld naar toe gaat wat ze inbrengen en je zult nooit een antwoord krijgen, ik ben bekend met mensen van de Testigos in Santa Cruz …

  1. Geachte Anna. Vreemd Anna ,misschien goed bedoelt,maar elke getuige ( dus niet een buurman) kan je vertellen en ook nog laten zien waar de vrijwillige gaven voor gebruikt worden. Probeer het eens. Dat lukt zeker.

 16. Het geloof heeft door de geschiedenis heen enkel maar oorlog en miljarden doden opgeleverd. En dat doet het nu nog steeds.

  1. Het is onmenselijk dat je je eigen kind afstoot ,en geen contact meer met je zoon schoondochter kleinkinderen , in middels is zijn vader overleden enkeld van notaris een bericht gehad dat hij overleden was , Is dit Liefde

   1. En ook is het onmenselijk als je naaste bijna sterft en alleen nog maar door een bloedtransfusie te redden is wat in hun geloof niet gegeven mag worden.
    Liefde faalt nooit las ik. Liefde is dan ver te zoeken is mijn mening.

  2. Beste Koos, Helemaal gelijk..Maar ook ongelovigen maken oorlog hoor ! Maar je weet toch inmiddels wel dat de getuigen verstokte dienstweigeraars zijn? Zowel Joden als Roma,s en verzet mensen werden getuigen naar kampen vervoerd en in concentratie kampen vermoord. Simpel en alleen door te weigeren aan de oorlogs industrie in fabrieken mee te werken. Denk hier eens over na.

Laat een reactie achter op reinier ruiter Reactie annuleren

De redactie heeft het recht om eventuele reacties zonder opgaaf van reden te verwijderen. // Het e-mailadres moet je vanwege spam invullen maar daar doen wij verder niets mee (als je geen naam invult wordt er Anoniem geplaatst). Reacties worden niet automatisch goedgekeurd in sommige gevallen.

Bedankt voor jouw reactie! Bezoek ook eens onze Facebook pagina of groep.

Back To Top
×Close search
Zoeken