skip to Main Content

EU vecht discriminatie pensionados door Spaanse overheid aan bij Hof

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Annebeth Vis) De Europese Commissie heeft aangekondigd naar het Europese Hof van Justitie te stappen als Spanje gepensioneerden uit andere EU-landen gratis toegang tot de Spaanse gezondheidszorg blijft ontzeggen.

Volgens de Europese regelgeving hebben gepensioneerden die tijdelijk in een andere lidstaat verblijven recht op dezelfde gezondheidszorg als de gepensioneerde inwoners van dat land. Daartoe riep de EU de zogenaamde Europese verzekeringskaart in het leven.

Dat betekent dat gepensioneerde Noord-Europeanen die gedurende de wintermaanden of andere periodes van het jaar in Spanje verblijven, evengoed recht hebben op de gratis, openbare gezondheidszorg als de Spaanse pensionados. In de praktijk hebben de gepensioneerde overwinteraars en toeristen in Spanje wel recht op gratis gezondheidszorg, maar moeten zij in veel gevallen betalen voor hun medicijnen, terwijl deze volgens het zorgsysteem in Spanje voor gepensioneerden gratis zouden moeten zijn.

Daarom oordeelt de EU dat de Spaanse regelgeving in strijd is met de Europese. De reden die de Spaanse autoriteiten opvoeren voor het niet verstrekken van de gratis medicijnen en niet verlenen van gratis zorg is dat op de verzekeringskaart niet staat aangegeven dat het om gepensioneerden gaat. De Spaanse regels schrijven voor dat gepensioneerden daarom over een aanvullend document dienen te beschikken, waaruit blijkt dat zij pensioen ontvangen in hun land van herkomst.

De EU vindt dat de Spaanse overheid op die manier discrimineert. De Europese verzekeringskaart is juist in het leven geroepen om dit soort situaties te vermijden.

Spanje zal zich echter ongetwijfeld gaan verdedigen met de recente goedkeuring van een andere richtlijn: de Europese Norm voor Grensoverschrijdende Gezondheidszorg. Deze stelt dat Europese burgers die zorg nodig hebben in een andere lidstaat recht hebben op dezelfde zorg als in hun land van herkomst.

Back To Top

Send this to a friend