menu: rubrieken, zoeken & meer

Vier Spaanse regio’s vragen om herziening wetsvoorstel voor het behoud van de wolvenpopulatie

Vier Spaanse regio’s vragen om herziening wetsvoorstel voor het behoud van de wolvenpopulatie
Beeld: Pixabay

Vier Spaanse regio’s vragen om herziening wetsvoorstel voor het behoud van de wolvenpopulatie

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – De autonome regio’s Castilië en León, Asturië, Cantabrië en Galicië dienden een verzoek in bij het Ministerie voor Ecologische transitie en Demografie. De regio’s vragen dat de bevoegde minister het wetsvoorstel genaamd “Strategie voor het samengaan van landelijke activiteiten en het behoud van de wolf” weer van tafel haalt.

Volgens de regio’s houdt dat document er een foute oriëntatie op na en zou dit het bestaande beleid in gevaar brengen. Het document werd opgesteld door het Ministerie zonder consensus van de autonome regio’s. Het gaat om een evaluatie van de bestaande maatregelen, maar volgens de autonome regio’s in kwestie werden hun adviezen genegeerd, terwijl deze vier gemeenschappen samen goed zijn voor 95% van het wolvenbestand in Spanje.

De vier autonome regio’s in het Noordwesten van Spanje beweren bovendien dat het document de veesector (el sector ganadero) stigmatiseert. De kladversie bevat uitspraken die alleen maar olie op het vuur zouden gooien bij het conflict tussen die sector en de wolven en dus niet bijdragen aan een toekomst van harmonie tussen beide. En dat terwijl het bestuur van de regio’s zelf wel degelijk het behoud van de wolvenpopulatie als een prioriteit ziet.

De cijfers van de wolvenpopulatie in Spanje dateren al van het vorige decennium. Hoeveel wolven er nu precies zijn is moeilijk in te schatten, maar men gaat er van uit dat de soort licht vooruit gegaan is ten opzichte van tien jaar geleden. Het conflict tussen de wolf en de belangen van de veesector speelt de laatste jaren in heel Europa, zelfs in Nederland en België is het erg actueel. Maar in het uitgestrekte en bosrijke Noordwesten van Spanje vormt het een steeds grotere uitdaging. De autonome regio’s in dat deel van Spanje benadrukken dan ook met regelmaat dat zij in dat debat een grote rol willen en moeten spelen.