skip to Main Content

Botsing Zapatero en Rajoy tijdens eerste Spaanse debat

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Else Beekman) Tijdens het eerste ietwat pijnlijke debat na de lokale en regionale verkiezingen van afgelopen zondag, kwamen de partijleiders van de PP en PSOE, Rajoy en Zapatero regelmatig met elkaar in aanvaring.

Zapatero gaf in verschillende bewoordingen te kennen dat hij van plan is door te blijven gaan met het boven alles stellen van het Spaanse belang. Hiermee reageert hij op de roep van verschillende kanten, maar vooral van die van de Partido Popular om af te treden en om vervroegde verkiezingen te houden.

Volgens Rajoy wordt het voornaamste probleem van de Spaanse economie gevormd door het wantrouwen dat de PSOE opwekt. Zapatero reageerde hierop met dat hij ervan overtuigd is dat het vertrouwen in de regering sinds de verkiezingen niet is veranderd.

Hij is ervan overtuigd dat de ingestelde hervormingsmaatregelen op de arbeidsmarkt resultaten zullen opleveren zowel op korte als op langere termijn.

Rajoy, die met zijn Partido Popular overtuigend de verkiezingen heeft gewonnen, lijkt er alles aan te doen om het gebrek aan capaciteit van Zapatero en zijn PSOE aan te tonen.

Volgens hem is het herstellen van de geloofwaardigheid van Spanje in binnen- en buitenland essentieel  voor het aantrekken van investeringen.

De PP-leider benadrukte opnieuw het feit dat de werkloosheid onder jongeren in Spanje is verdubbeld tijdens het bewind van de PSOE.

Zapatero reageerde hierop met de melding dat toen 3 jaar geleden de werkloosheid in Spanje het laagste ooit was, de PSOE het land bestuurde.

Hij voegde toe dat de genomen maatregelen op langere termijn positief effect zullen hebben op de economische activiteit in Spanje, waaruit dan later weer banen zullen voortkomen.

De enorme werkloosheid is volgens hem voor een groot deel te wijten aan de zware economische crisis, waar niet alleen Spanje onder lijdt.

Vooral doorgaan

Om er zeker van te zijn dat die effecten op langere termijn zullen plaatshebben is het volgens Zapatero van wezenlijk belang om vooral door te gaan met de reeds gestarte hervormingen.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend