skip to Main Content

Kosten pausbezoek aan Spanje ter discussie

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Redactie) Spaanse priesters plaatsen vraagtekens bij de 50 miljoen euro die nodig is om in augustus paus Benedictus XVI in Madrid te ontvangen. Van 15 tot 21 augustus vinden daar de Wereldjongerendagen plaats. De helft van het bedrag komt van de Spaanse staat.

Het forum ‘Pastoors van Madrid’ vindt dat het geld beter besteed kan worden aan de vele armen in Spanje. Volgens een rapport van de katholieke humanitaire organisatie Cáritas Española leefden vorig jaar anderhalf miljoen mensen in extreme armoede in Spanje en nog eens acht miljoen mensen in betrekkelijke armoede. Spanje telt 47 miljoen inwoners.

Het priestercollectief uit de hoofdstad zegt in een communiqué twijfels te hebben bij het “triomfalisme van de Wereldjongerendagen”. Het vindt dat de aartsbisschop van Madrid, Antonio María Rouco Varela, enkele christelijke basisprincipes vergeet, waaronder “de nederigheid of de eenvoud van middelen, want het Evangelie gaat niet over uiterlijk vertoon, arrogantie, rijkdom en macht.”

De helft van de 50 miljoen euro komt van Spaanse multinationals, de andere helft van de Spaanse overheid, via fiscale vrijstelling van sponsors en logistieke steun. Een dertigtal organisaties liet al weten er niet mee in te stemmen dat “met belastinggeld van iedereen het pausbezoek en een confessionele activiteit worden gefinancierd”.

Benedictus XVI zei recent dat zijn aanwezigheid in Madrid moet dienen om jongeren “de liefde van Jezus te laten ervaren”. Het Madrileense priestercollectief zegt daarop dat er geen geschikte kanalen zijn voor jongerenpastoraat. “Veel jongeren zien ons als verouderd, met privileges van geld en macht, en geen geldig antwoord voor hun leven.”

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend