menu: rubrieken, zoeken & meer

Nieuwe noodtoestand in Spanje afgekondigd

Nieuwe noodtoestand in Spanje afgekondigd
Beeld: 123rf

Nieuwe noodtoestand in Spanje afgekondigd

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Zondagmorgen 25 oktober (2020) om 10 uur is in Spanje een speciale ministerraad bijeen gekomen om een beslissing te nemen over een nieuwe noodtoestand of staat van alarm, in het Spaans een ‘estado de alarma’. De laatste keer dat er een noodtoestand werd afgekondigd was op 14 maart voor een duur van 15 dagen maar dat werd toen zes keer verlengd. Nu is de corona-situatie weer zo kritiek in Spanje dat er een nieuwe noodtoestand nodig is om speciale maatregelen te kunnen nemen.

De noodtoestand die opnieuw vanwege de corona-crisis is afgekondigd heeft echter (op dit moment) niets te maken met de noodtoestand die op 14 maart werd afgekondigd. Toen was er sprake van een verplicht thuisisolement maar in dit geval is de noodtoestand afgekondigd om een juridische ondersteuning te bieden om maatregelen te nemen zoals een avondklok (toque de queda) of andere maatregelen om de mobiliteit van burgers te beperken zoals een gemeentelijke of regionale lockdown (cierre perimetral).

De Spaanse regering heeft besloten deze noodtoestand met avondklok af te kondigen omdat inmiddels 12 van de 17 autonome regio’s daarom gevraagd hebben zodat zij op regionaal niveau strengere maatregelen kunnen nemen die juridisch onderbouwd zijn zoals de avondklok.

De totale duur van deze noodtoestand is nu nog niet bekend maar in eerste instantie zal deze, zoals dit in de grondwet staat, 15 dagen duren om daarna eventueel verlengd te worden als het Spaanse parlement dat beslist. Het idee is echter om een langdurige nieuwe noodtoestand te hebben met een minimaal effect op de economie en het sociale leven. Als het aan de regering ligt zal de noodtoestand iets meer dan 6 maanden duren en doorgaan tot 9 mei 2021 maar als de situatie beter wordt dan zal de noodtoestand eerder worden beëindigd.

Maatregelen

Tijdens deze nieuwe noodtoestand kunnen de regionale overheden in de 17 autonome regio’s en 2 autonome steden (Ceuta en Melilla) speciale juridisch onderbouwde corona-maatregelen nemen waaronder de avondklok aanpassen en eventueel een gemeentelijke of regionale lockdown. 

Er zijn minimum maatregelen waar de autonome regio’s aan moeten voldoen maar de beslissing over andere te nemen maatregelen ligt bij de regionale overheden onder supervisie van de Spaanse regering en het Ministerie van Volksgezondheid.

Thuisisolement // Daar is geen sprake van (op dit moment). Iedereen mag overdag gewoon de straat op en alle winkels, bars en restaurants etc. zijn gewoon open (met regionale beperkingen). Deze noodtoestand heeft dan ook niet dezelfde vergaande maatregelen zoals bij de noodtoestand van 14 maart.

Avondklok // Er komt een landelijk ingestelde avondklok die zal gelden tussen 23 uur ’s avonds en 6 uur ‘s morgens waarbij niemand (op enkele uitzonderingen na) de straat op mag en de eigen woning (of hotel, appartement, camper, camping) mag verlaten. De autonome overheden mogen deze avondklok vervroegen of verlaten met één uur (dus 22 of 24 uur) en later of eerder eindigen (dus 5 of 7 uur). Deze avondklok geldt NIET voor de Canarische Eilanden.

Grenzen // De grenzen tussen Spanje en Frankrijk, Portugal en Andorra blijven open en er mag en kan naar en uit Spanje gereisd worden.

Reizen // Net zoals dat de grenzen open blijven is het ook nog steeds mogelijk door, naar of uit Spanje te reizen. Daarmee moet men wel rekening houden met de reisadviezen en reisrestricties die door andere landen zoals Nederland en België zijn opgelegd om naar Spanje te kunnen reizen. Rijden op straat tussen 23 en 06 uur mag ook niet tenzij je kunt aantonen dat je naar het werk moet, dat je aan het werken bent, dat je naar een ziekenhuis of medisch centrum moet, dat je iemand moet verzorgen of dat er sprake is van overmacht.

Estado de alarma 

De Spaanse regering kan een ‘estado de alarma’ afkondigen gebruikmakend van artikel 116.2 in de Spaanse Grondwet. Dit is alleen mogelijk als de ministerraad dit heeft besloten en voor een maximale periode van 15 dagen waarna men in het Spaanse parlement moet beslissen of de noodtoestand voor een nieuwe periode van 15 dagen verlengd wordt.

Tijdens een noodtoestand kan de Spaanse overheid zeer slagvaardig handelen, zonder eerst toestemming over iets te vragen of overleg met inwoners te voeren. Een noodtoestand geeft daarnaast een juridische onderbouwing van te nemen corona-maatregelen zodat rechters deze eventueel niet kunnen annuleren.

Noodtoestand 14 maart

De eerste ‘estado de alarma’ ofwel de staat van alarm of noodtoestand zoals wij dit hebben genoemd (wat geen lockdown is) tijdens de corona-pandemie werd afgekondigd op 14 maart. Sinds die datum werd die noodtoestand zes keer verlengd, te weten op 30 maart, 12 april, 26 april, 10 mei, 25 mei en uiteindelijk op 7 juni tot 21 juni.

Tijdens de eerste noodtoestand moesten gedurende de eerste twee maanden de inwoners van Spanje in een thuisisolement omdat de situatie wat betreft het coronavirus erg kritisch was op diverse plaatsen in het land. Uiteindelijk mochten op 26 april de kinderen met beperkingen weer naar buiten en op 2 mei de volwassenen om te wandelen en sporten. 

Vanaf 4 mei begon het de-escalatieproces (desescalada) dat uit vier fasen bestond en de weken op weg naar de zogenaamde nieuwe normaliteit (nueva normalidad) erg verwarrend maakte. Elke fase zou in feite 2 weken moeten duren maar die periodes werden naarmate men steeds verder kwam steeds korter en de regels werden steeds verwarrender.

Uiteindelijk op 21 juni kwam Spanje in de zogenaamde nieuwe normaliteit terecht en gingen de grenzen weer open zodat ook de Nederlanders en Belgen weer naar Spanje konden reizen en waarna ook het toerisme (mondjesmaat) op gang kwam. Op dat moment waren er veel minder personen geïnfecteerd met het coronavirus, waren er minder tot geen ziekenhuisopnames en weinig sterfgevallen maar na de zomermaanden kwamen er steeds meer geïnfecteerde personen bij waarna dit in september en oktober erg snel steeg op veel plaatsen in het land.