Meer overledenen dan nieuwgeborenen in Spanje in eerste half jaar 2020