skip to Main Content

Spaanse rechter Garzón stapt naar Mensenrechtenhof

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Else Beekman) De Spaanse rechter Baltasar Garzón die de misdaden van het Franco-regime onderzoekt, is naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg gestapt wegens zijn vervolging door Spaanse justitie. Hij is in Spanje geschorst als rechter, omdat hij buiten zijn boekje zou zijn gegaan door onderzoek te doen naar wreedheden tijdens de Spaanse Burgeroorlog door het regime van dictator Francisco Franco.

In verband daarmee wordt Garzón door de Spaanse justitie vervolgd en hij meent dat die vervolging indruist tegen de Europese mensenrechten. Garzón kreeg internationale bekendheid doordat hij zaken begon tegen mensen als Augusto Pinochet en Osama bin Laden.

Hij werd vorig jaar geschorst, omdat hij welbewust zijn jurisdictie zou hebben geschonden door onderzoek te doen naar de executie of verdwijning van meer dan honderdduizend burgers tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-’39) of in de eerste jaren van de dictatuur van generaal Francisco Franco.

Tot Garzón had niemand eerder een officieel onderzoek ingesteld naar de gruwelen die vanaf 1977, twee jaar na de dood van Franco, onder een amnestiewet vielen. Die wet poogde zo snel mogelijk verzoening in het land te bewerkstelligen.

Garzón ontkent dat hij iets fout heeft gedaan en zegt dat zijn onderzoek, dat hij uiteindelijk met weerzin stopzette, legitiem was. Volgens hem betreft het misdaden tegen de menselijkheid.

Tegenwoordig is er internationale wetgeving die bepaalt dat dergelijke misdrijven niet kunnen verjaren of door amnestiewetgeving onder het tapijt geveegd kunnen worden, zegt Sarah Harrington, woordvoerster van Interights, de mensenrechtenbeweging die namens Garzón de zaak bij het Hof heeft aangespannen.

Uitspraak

Er is nog geen datum vastgesteld voor het Spaanse proces van Garzón, die momenteel een tijdelijke post bekleedt bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Vermoedelijk heeft het Hof in Straatsburg zeker een jaar nodig om tot een uitspraak te komen, die bindend voor Spanje zou zijn.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend