menu: rubrieken, zoeken & meer

Noodtoestand Spanje en het vrij reizen naar, uit en binnen Spanje

Noodtoestand Spanje en het vrij reizen naar, uit en binnen Spanje
Beeld: Twitter

Noodtoestand Spanje en het vrij reizen naar, uit en binnen Spanje

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Op zondag 25 oktober werd een noodtoestand afgekondigd in Spanje. Nu klinkt dat heftig en denken veel lezers waarschijnlijk terug aan de twee maanden dat iedereen in Spanje binnenshuis moest blijven tijdens de eerste noodtoestand in maart/april maar dit keer is het anders. Er is geen verplicht thuisisolement maar men heeft wel te maken met een avondklok. Verder is het vrij door, naar en binnen Spanje reizen nog steeds toegestaan. Toch even iets meer informatie over de bewegingen binnen Spanje.

In de staatscourant referentie BOE-A-2020-12898 die op zondag 25 oktober is gepubliceerd is in artikel 5 te lezen dat er een avondklok is gekomen tussen 23 en 6 uur in heel Spanje. In artikel 6 staat omschreven dat er een beperking is gekomen op het reizen tussen de verschillende regio’s in Spanje en in artikel 7 staat een verbod op groepen groter dan 6 personen. Artikelen 6 en 7 zijn echter door de autonome overheden aan te passen.

Regionale grenzen

In dit geval hebben we het over artikel 6 en de ‘Limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía’. In dat artikel is te lezen dat er een beperking geldt voor het in- en uitreizen van de autonome regio’s behalve als er sprake is van een aantal uitzonderingen zoals voor werk, ziekenhuizen, scholen en universiteiten, terugkeren naar vaste woonplaats of woning, bijstand van hulpbehoevenden etc.

In artikel 9 is echter te lezen dat de artikelen 6, 7 en 8 (hier niet omschreven maar heeft met gebedshuizen te maken) bepaald worden door de autonome regio’s en hun regionale overheden. Het zijn de regionale autoriteiten die beslissen gebruik te maken van artikel 6 of niet, met andere woorden de autonome regio’s kunnen zelf bepalen of ze de hele regio of gebieden daarvan in een lockdown doen door deze te sluiten voor al het inkomend en uitgaand verkeer.

De autonome regio’s Navarra en La Rioja blijven gesloten want dat werd al voor deze noodtoestand beslist. Datzelfde geldt voor de steden Zaragoza, Huesca en Teruel in de regio Aragón en tientallen andere steden en gebieden in Spanje zoals in Castilië en León, Asturië, Galicië, Extremadura, Andalusië en Madrid die al voordat de noodtoestand werd afgekondigd gedeeltelijk of helemaal in een lockdown zaten.

UPDATE: Op maandag hebben de autonome regio’s Aragón en Asturië besloten een regionale lockdown in te voeren voor 15 dagen. In Aragón hadden de steden Zaragoza, Huesca en Teruel al te maken met een lockdown en ook in Asturië waren steden gesloten maar vanaf nu geldt de lockdown voor de hele regio, zowel in Aragón als in Asturië.

Grenzen buitenland

In artikel 9 is tevens te lezen dat de maatregelen zoals omschreven in artikel 6 geen betrekking heeft op de grenzen met het buitenland. De beslissing over het sluiten van de internationale grenzen ligt namelijk wettelijk gezien niet bij de regionale overheden maar bij de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken.

Op dit moment is er geen sprake van het sluiten van de grenzen tussen Spanje en Frankrijk, Portugal, Andorra en Gibraltar. Het is dus nog steeds mogelijk om de grens te overschrijden om Spanje uit of binnen te rijden.

Mag je in de auto rijden

Bij de redactie hebben we al diverse vragen binnen gekregen van lezers over of het is toegestaan op de weg te rijden tijdens de avondklok. Als we naar de regels in de BOE kijken dan staat dat dit niet is toegestaan tenzij je voldoet aan de uitzonderingen zoals HIER omschreven.

Tussen 23 en 6 uur (of tussen 22 en 6 uur of 00 en 6 uur, afhankelijk van de autonome regio LEES HIER) is het voor niemand toegestaan om buitenshuis te zijn, dus ook niet in de auto op de weg. In principe en volgens de regels geldt dat ook voor als je op doorreis bent, tussen 23 en 6 uur mag dat niet en kun je door de politie tegen worden gehouden.

Late vlucht en ophalen/wegbrengen reizigers

We krijgen bij de redactie veel vragen binnen van lezers die met het probleem zitten dat ze of een late vlucht hebben of familie/vrienden moeten wegbrengen of ophalen bij vliegvelden in een laat tijdstip dat samenvalt met de uren van de avondklok. 

Dat zijn vreemde situaties en daar kan geen standaard antwoord op gegeven worden omdat deze situatie niet expliciet omschreven staat in o.a. de Staatscourant BOE . Daar staan bij artikel 5 de uitzonderingen vermeld wanneer je wel op straat en dus buitenshuis mag zijn.

Specifiek over het rijden in een auto tijdens de uren van de avondklok staat er niets vermeld maar in principe is het zo dat tussen 23 en 6 uur (of 22-6 en 00-6 uur afhankelijk van de regio) niemand op straat mag zijn, dus ook niet in de auto.

Het ophalen/wegbrengen of rijden na een late vlucht zou kunnen vallen onder punt 5-g ‘Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad’ ofwel door overmacht of noodsituatie. maar de invulling daarvan is altijd afhankelijk van de politie die op straat controleert. Zorg ervoor dat je om problemen te voorkomen zoveel mogelijk documenten en (schrfitelijke) bewijzen bij je hebt die aangeven waarom je op een bepaald tijdstip niet binnenshuis bent.

Wij kunnen echter niet met zekerheid aangeven hoe de richtlijnen en uitzonderingen wat betreft de avondklok geïnterpreteerd worden door een politieagent.

Door een regio met lockdown rijden

Het is voorlopig toegestaan door een bepaalde regio te rijden die te maken heeft met een lockdown MITS je van de ene naar een andere regio rijdt, doorgaand verkeer dus. De wegen voor doorgaand verkeer zijn en blijven open maar de kans is groot dat er politiecontroles zijn en men moet aantonen waar men naartoe reist.

De regio’s Navarra en La Rioja zijn op dit moment geheel gesloten maar het doorkruisen daarvan is dus wel toegestaan, zoals vermeld in de eigen regionale staatscourant: ‘La circulación por carretera y viales que atraviesan el territorio de Navarra está permitida, siempre y cuando tenga origen y destino fuera de la misma’.