skip to Main Content

Herziening contracten voor meer Spaanse werkgelegenheid

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Hans Camps) Afgelopen week, op donderdag23 juni, is de tweede ronde arbeidsmarkthervormingen begonnen met een vergadering tussen overheid, vakbonden en werkgeversverenigingen. Onder druk van werkgevers en vakbonden heeft de Spaanse overheid besloten, om het gehele systeem van arbeidscontracten eenvoudiger te maken en, de ontslagvergoedingen aan te pakken.

Het voornaamste doel is, dat werkgevers gemakkelijker mensen kunnen aannemen en ontslaan, om zo de werkgelegenheid te stimuleren. Een gewenst effect is, dat de angst om iemand te moeten ontslaan niet langer betekent, dat bedrijven ook bang zijn, om iemand aan te nemen. Een gang van zaken, waardoor het hebben van een ‘contract voor onbepaalde tijd’ in Spanje bijna een zeldzame luxe is.

Tijdens de eerste hervormingen is al voorgesteld, om de ontslagkosten voor bedrijven te verlagen, hoewel de angst van de overheid, om de steun van de vakbonden te verliezen, dit proces aanzienlijk heeft vertraagd.

Ontslagregeling

De nieuwe hervormingsronde moet in juni 2011 door de Ministerraad worden goedgekeurd. Als reden voor ontslag kunnen vanaf dan, waarschijnlijk, ‘toekomstige conjuncturele verliezen’ worden aangevoerd. Bedrijven hoeven werknemers voortaan slechts 20 dagen per gewerkt jaar uit te betalen in plaats van de huidige 45.

Zo zal o.a. in elk geval een speciaal voor jongeren nieuw soort arbeidscontract worden besproken. De werkloosheid onder deze groep in Spanje is – met bijna 45% – alarmerend hoog. Het voorstel van werkgevers is, een contract met een beperkte duur van 3 jaar voor jongeren tot 35.

Licht herstel

Wat het scheppen van werkgelegenheid betreft, heeft de minister van Werkgelegenheid, Valeriano Gómez, in het Congres verzekert, dat de economie een licht herstel vertoont. Op dit moment telt de Seguridad Social 150.000 werknemers meer, dan in januari 2011.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend