skip to Main Content
Catalaanse estelada vlaggen verboden bij officiële instellingen en plaatsen

Catalaanse estelada vlaggen verboden bij officiële instellingen en plaatsen

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

BARCELONA – Het Hooggerechtshof van Catalonië heeft de gemeente Sant Cugat in de provincie Barcelona opgedragen de separatistische vlag genaamd “estelada” (rood-geel gestreept met een blauwe driehoek en witte ster) van een vlaggenmast te halen en op alle openbare plaatsen te verwijderen. De rechters komen tot deze conclusie omdat er bij officiële gebouwen en op openbare plaatsen geen “partijdige” symbolen getoond mogen worden.

Het gebruik van de Catalaanse onafhankelijks vlaggen als symbool op openbare plaatsen houdt in dat deze in beslag worden genomen door een privatisering van een openbare ruimte met partijdige symboliek.

De beginselen van een officiële instelling zoals een gemeente zijn altijd objectiviteit en institutionele neutraliteit, iets waarvan geen sprake is als officiële instellingen op openbare plaatsen door instellingen die alle inwoners van een gebied vertegenwoordigen toe eigenen voor een partijdig doel.

Het antwoord van het Catalaanse Hooggerechtshof komt nadat de gemeente van Sant Cugat in 2014 een onafhankelijksvlag (estelada) op het openbare plein plaatste. Dit leidde tot een lange juridische strijd tussen de gemeente en de anti-secessionistische organisatie Societat Civil Catalana (SCC). Na verschillende eisen en rechtszaken werd de vlag sinds juli 2017 niet meer door de gemeente gehesen op het Lluis Millet plein.

Het Hooggerechtshof in Catalonië is van mening dat een onafhankelijksvlag als partijdig gezien kan worden en slechts een deel (hoe relevant het ook is) van de bevolking vertegenwoordigt en dat druist in tegen de institutionele neutraliteit. Dat principe moet te allen tijd worden gehandhaafd.

De Catalaanse instellingen kunnen dit betoog echter ook omdraaien en zeggen dat een deel van de Catalaanse bevolking zich niet vertegenwoordigt voelt in de officiële Spaanse symbolen zoals de Spaanse vlag en de foto van de Koning. Maar zolang als in de grondwet staat dat dit wel noodzakelijk is in heel Spanje zal dat toch ook in Catalonië gelden.

In diezelfde grondwet staat ook dat het ophangen van politieke partij vlaggen en symbolen die partijdig zijn niet toegestaan zijn bij officiële instellingen en op openbare plaatsen.

Uiteraard is de burgemeester van Sant Cugat het niet eens met de rechterlijke uitspraak maar zoals de vertegenwoordiger van Societat Civil Catalana zegt, iedereen die zichzelf als democraat beschouwt dient zich neer te leggen bij een gerechtelijke uitspraak, dus ook deze.

De vraag is echter of deze beslissing nu een effect gaat hebben op alle partijdige separatistische symbolen die door heel Catalonië, ook bij officiële instellingen, zijn opgehangen. Datzelfde geldt dan in principe ook voor gemeenten waar bijvoorbeeld Tabarnia vlaggen opgehangen zouden  worden (iets wat niet voorkomt).

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal of via iDEAL etc., altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Dit bericht heeft 15 reacties
 1. Al final sabiduría, por la ley de las elecciones Catalanes una minoría de habitantes tiene la mayoría de 52% para su idiota meta de hacer esa buena region en el Noreste de España independiente. Una ley de elecciones basado a una persona tiene un solo voto muy justificada tendra el resultado que los en favor de la indenpendencia tiene no mas que 38% de los habitantes en Cataluña. Conclusión, se están engañandonos!!!

 2. Bij veel dorpen in catalonie wappert de estelada vanaf de kerktoren, ik dacht altijd dat de kerk zich niet met politiek moet bemoeien dus de bisschoppen hebben de komende dagen een extra klusje.

  1. Als ik al u commentaar leest heeft u du ongeveer met iedereen in Catalonië een probleem. Een kleine vraag als u al deze mensen (als buitenlander) niet kunt pruimen wat doet u er dan nog?

   1. Integendeel, kom sinds 1961 in Catalonië, mijn vrouw en schoonouders zijn er geboren maar voor Franco gevlucht naar Zuid-Amerika, zijn zwager ook want die was Kolonel in het Republikeinse leger. Woon nu bijna vier jaar in Catalonië en heb mij inmiddels de Catalaanse taal eigen gemaakt. Schrijf commentaren in een krant van Tarragona, zing regelmatig in de Cathedraal, kortom ik ben ingeburgerd wat mij er niet van weerhoudt om mijn politieke visie uit te dragen tegen een onzinnige toekomst waar deze regio op af stormt als het onverhoopt ooit een onafhankelijke republiek zou worden, die overigens door geen enkel land erkend zal worden behalve zo’n idioot als Maduro van Venezuela.

 3. Blijkbaar is zijn bij het Hogergerechtshof eens te meer uit het oog verloren dat ze bij hun uitspraken alsnog de heersende Europese wettelijk kader in beschouwing moet nemen. Waarbij het stuk “zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.” belangrijk is.

  Ik verwijs hier du naar de HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE (2012/C 326/02) Titel II Vrijheden artikel 10 & 11 => Artikel 10

  De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

  1. Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst en overtuiging te veranderen en de vrijheid, hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé, zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in de praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.

  2. Het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren wordt erkend volgens de nationale wetten die de uitoefening van dit recht beheersen.

  Artikel 11

  De vrijheid van meningsuiting en van informatie

  1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.

  2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

  1. Jacob, wat probeer je in vredesnaam duidelijk te maken met dit betoog?
   Dit is gewoon wéér een geval dat men zich, óók in Catalonië, aan de grondwet dient te houden! En die staat schending van de institutionele neutraliteit simpelweg niet toe.
   Zo klaar als een klontje deze uitspraak en dit is géén beperking van de vrijheid van meningsuiting!

   1. Als men over “neutraliteit” spreekt dan bedoeld men net het respect hebben van mening van anderen/iedereen (Catalanen inbegrepen) door als overheid hier geen beperkingen op te leggen (zelf binnen de Spaanse grondwet dus) en hier zit men bij het hoger gerechtshof er weer totaal naast (maar bon eens te meer kunnen ze zich verwachten aan een EU veroordeling ). Bijkomend en een groot probleem bij de Spaanse unionisten is dat ze blijkbaar denken dat hun vrijheid van mening erin bestaat alles en iedereen die iets doet die hen niet schikt deze zelfde vrijheid van mening te ontzeggen. Bijkomend en als men de redenering van het hogergerechtshof verder trekt zou dus in openbare ruimte (straat inbegrepen) ook geen enkele politieke discussie gehouden kunnen worden.
    Verder, Spanje is een volwaardig lid van de EU die deze HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE (2012/C 326/02) herkend (via haar grondwet dus) en moet zich hier weldegelijk aan houden. Zoals ik zij de volgende regel is duidelijk “zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen”

    1. Je zit volkomen mis Jacob.
     Denk je dat de EU toe zal staan dat jij een NAZI vlag ophangt in Brussel of daar een geel lint of een Catalaanse Onafhankelijkheid vlag mag ophangen aan een EU gebouw?? NEEN dus!
     Zoals jij het zegt mag iedereen alles maar zeggen en alles maar doen. En daarbij mis je het hele punt volkomen.
     De vlag die men ophangt op overheids en openbare gebouwen is geen officiele vlag, het is een vlag die hoort bij een bepaalde beweging namelijk de beweging die een onafhankelijk Catalonie wenst.
     Zo´n vlag heeft niets te zoeken op SPAANSE overheids gebouwen!
     Dat is waar het hier om gaat. Iedereen heeft recht op zijn of haar mening, maar de overheid in Spanje en dus de hele overheid, ook die in Catalaanse steden, dient deze onafhankelijkheid uit te dragen. Een inmenging van buiten af in deze kwestie is dus dat een minderheid bepaald dat de meerderheid naar hun vlag moet kijken?
     Op overheidsgebouwen in Spanje hangen 3 vlaggen! Die van Spanje, die van de EU en die van de autonome regio, dus ook de Catalaanse vlag hangt er en mag er hangen, de andere vlag die er niet mag hangen is geen vlag maar iets dat een bepaalde beweging bedacht heeft. Vergelijk het met een vlag van een voetbalclub of andere verenigingen…die horen domweg niet op neutrale overheidsgebouwen.
     En de EU heeft hierover geen ene zak te zeggen, men kan hooguit een zaak aan spannen bij het Europese hof, maar de EU maakt de wetten, het zijn de rechters die deze toetsen niet de EU zelf.
     Zoals jij het wilt zeggen hier, mag iedereen overal maar vlaggen op hangen en zeggen wat hij of zij wenst, volgens jou zijn daarbij geen wetten en grenzen?
     Dus als ik morgen kruizen in de fik zet, of de Nazi vlag op hang of de KKK symbolen ophang, dat moet volgens jou interpretatie gewoon kunnen.
     Geweldig, chaos mag regeren en er hoeven geen orde en wetten meer bij te komen, want deze die jij noemt zijn de enige belangrijke….

     1. Ach, we zullen het oordeel op Europese hof over deze zaak maar afwachten. Bijkomend ontgaat een aantal (duidelijk niet al te snuggere) dat door zulke uitspraken te doen ze er net voor zorgen dat er steeds meer zich tot het Catalanisme bekeren. Ik zit ter plaatsen een kan de (beperkte)bende ultra-nationalistische Spaanse unionisten alleen maar aanmoedigen zulke dome strekken uit te halen want hierdoor verhogen ze net het gevoel (tot aan het lijve toe) van en door Spanje bezet gebied waar men als locale burger zelf geen inspraak heeft omdat men vanuit Madrid maar verordeningen blijft opleggen zonder naar niets of niemand te luisteren.

   2. Hoe lang gaan we het argument van de grondwet blijven gebruiken? Toen de opstand in Brussel uitbrak had Willem van Oranje ook in de grondwet dat de Nederlanden één geheel moesten blijven …

 4. Ik wil dan altijd graag weten, wie er in dat Hooggerechtshof zitten, en door wie die zijn aangesteld. Want de onpartijdigheid van de rechterlijke macht is een fictie, in Nederland zo goed als in Spanje.

  1. Denk jij nu echt dat zoveel speelruimte hebben dat ze maar kunnen doen en laten wat ze willen!? Ze zullen zich wel degelijk aan het wetboek en aan de Europese wetgeving moeten conformeren. Als ze dat niet doen weten ze dat ze in de problemen komen en daar zitten ze echt niet op te wachten. Overigens, we spreken hier wel over het Catalaanse Hooggerechtshof en niet het Spaanse!

   1. Ach Jaap die Jacob vind ons maar onnozel.
    Hij leest alleen even over 1 groot feit heen!!!
    Het was NIET het Spaanse hooggerechtshof maar het Catalaanse hooggerechtshof.
    Erg grappig dat die Jacob verwijst naar EU wetten en EU regels, maar als niemand in hoger beroep gaat, komt deze hele zaak niet eens voor het Europese hof. Die gaan namelijk niet op eigen houtje zich met interne zaken bezig houden heh, de zaak dient aangebracht te worden. Wat me overigens wel opvalt Jaap, de man kan alleen maar mensen uitschelden, maar op onze feiten in gaan dat lukt hem totaal niet zie ik wel.
    Wie is hier nu de onnozele heh?

 5. Geweldig een prachtige uitspraak! Ondanks deze uitspraak hangen er toch nog veel “Estelada” vlaggen op openbare gebouwen, soms denk je dat je in Cuba ben.
  Er zijn ook veel plaatsen waar deze vlag op de kerktoren wapperd en volgens de regels moet de kerk zich buiten de politiek houden dus bisschoppen een klusje voor jullie.

 6. Dat is een mooie uitspraak. Ik ben benieuwd of de Catalaanse separatistische gemeentebesturen hier het democratisch vastgestelde besluit gaan volgen (ze roepen immers steeds heel hard: “democracia!”). Voorlopig zie ik hier op pleinen en rotondes in diverse plaatsen de estelada wapperen, en er zijn gemeenten waarbij bij het binnenrijden onder het plaatsnaambord een gemeentelijk bord is opgehangen met de tekst: “municipi per la independencia” of “municipi de la república Catalana”. Die borden kunnen nu dus ook allemaal weg, zodat de gewone burgers ook weer adem kunnen halen.
  Samen met het recente verbod op het alleengebruik van de Catalaanse taal bij uitingen door overheden en instellingen (brieven, vergunningen, websites, signaleringsborden, parkeermeters etc.) wordt het zo toch nog een mooie zomer!
  PS. Oh ja, die spandoeken met “libertat a los presos polítics” kunnen dus ook worden opgeruimd.

Geef een reactie

De redactie heeft het recht om eventuele reacties zonder opgaaf van reden te verwijderen. // Het e-mailadres moet je vanwege spam invullen maar daar doen wij verder niets mee (als je geen naam invult wordt er Anoniem geplaatst). Reacties worden niet automatisch goedgekeurd in sommige gevallen.

Bedankt voor jouw reactie! Bezoek ook eens onze Facebook pagina of groep.

Back To Top
×Close search
Zoeken