skip to Main Content

Pensionado’s in Spanje krijgen zorgbijdrage terug

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Else Beekman) De Nationale ombudsman heeeft de ministers van Financiën, van VWS en het College van zorgverzekeringen (CVZ) verzocht om ongeveer 13.500 – veelal gepensioneerde – Nederlanders in het buitenland de door hun betaalde bijdrage aan de Zvw terug te geven.

Het gaat om mensen die van een uitkering leven en deze bijdrage in de jaren 2006 tot 2009 ten onrechte hebben betaald. Ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft dat woensdag laten weten. Het gaat in totaal om 6.075.000 euro, gemiddeld 450 euro per persoon.

De Belastingdienst heeft de bijdragen Zvw ten onrechte ontvangen en zegt geen kans te zien het geld zelf terug te geven. De Nationale ombudsman vindt de ‘passieve opstelling van de overheid niet behoorlijk’.

De 13.500 personen zijn ten onrechte als Zvw-binnenland aangemerkt. Daardoor werden de bijdragen door de inhoudende instanties (SVB, pensioenfondsen of UWV) afgedragen aan de belasting, terwijl het CVZ het geld had moeten krijgen. Dat gebeurde niet zodat het CVZ te weinig geld ontving en velen moesten bijbetalen.

‘Probleem bij overheid’

De problemen ontstonden doordat het CVZ in 2006 de aanmeldingsformulieren niet tijdig kon verwerken. Brenninkmeijer vindt het niet gepast dat het ministerie de gepensioneerden verwijt dat zij hun emigratie te laat zouden hebben doorgegeven.

Het probleem ligt bij de overheid en die moet het dus ook oplossen door het geld terug te betalen. Brenninkmeijer vindt het niet correct dat de overheid dat niet uit zichzelf doet.

Financiën: ‘Probleem speelt niet meer’

Het ministerie zou de structurele aard van het probleem wel hebben erkend. Het ministerie van Financiën laat echter weten dat het probleem niet meer speelt, ook niet voor het belastingjaar 2010.

Als mensen via het CVZ bezwaar hebben ingediend, krijgen ze het geld ook terug. Daarnaast wordt gekeken of het de gedupeerden nog makkelijker gemaakt kan worden. Zij kunnen hun betaalde bijdragen terugvragen bij de Belastingdienst.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend