skip to Main Content

Herziening contracten voor meer Spaanse werkgelegenheid

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Else Beekman) Afgelopen donderdag is de tweede ronde arbeidsmarkthervormingen begonnen met een vergadering tussen overheid, vakbonden en werkgeversverenigingen. Onder druk van werkgevers en vakbonden heeft de Spaanse overheid besloten het gehele systeem van arbeidscontracten simpeler te maken en de ontslagvergoedingen aan te pakken.

Het voornaamste doel hiervan is dat werkgevers gemakkelijker mensen kunnen aannemen en ontslaan, om zo de werkgelegenheid te stimuleren.

Een gewenst neveneffect daarbij is dat de angst om iemand te moeten ontslaan niet meer betekent dat bedrijven ook bang zijn om iemand aan te nemen. Een gang van zaken waardoor het hebben van een contract voor onbepaalde tijd in Spanje bijna een zeldzame luxe is.

Tijdens de eerste hervormingen werd al gepoogd de ontslagkosten voor bedrijven te verlagen, hoewel de angst van de overheid om de steun van de vakbonden hierbij te verliezen dit proces aanzienlijk vertraagde.

Reden voor ontslag

De nieuwe ronde hervormingen moet in juni door de ministerraad worden goedgekeurd. Als reden voor ontslag kan vanaf dan waarschijnlijk ‘toekomstige conjuncturele verliezen’ worden aangevoerd. Bedrijven hoeven werknemers dan slechts 20 dagen per gewerkt jaar uit te betalen in plaats van de huidige 45.

Onder veel meer zal in elk geval een nieuw type arbeidscontract speciaal voor jongeren worden besproken. De werkloosheid onder deze groep in Spanje is met bijna 45% alarmerend hoog. Het voorstel van werkgevers is een contract met een beperkte duur van 3 jaar voor jongeren tot 35.

Licht herstel

Wat het scheppen van werkgelegenheid betreft verzekerde Valeriano Gómez, minister van Werkgelegenheid, gisteren in het Congres dat de economie een licht herstel vertoont. Op dit moment telt de Seguridad Social 150.000 werknemers meer dan in januari van dit jaar.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend