menu: rubrieken, zoeken & meer

Uitleg alle vrije dagen in Spanje in de maand december

Uitleg alle vrije dagen in Spanje in de maand december
Beeld: Freepik

Uitleg alle vrije dagen in Spanje in de maand december

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – December is de feestmaand met kerstmis en de jaarwisseling en december is tevens de maand met verschillende vrije dagen. In ons jaaroverzicht hebben we daar al melding van gedaan maar hoe zien de vrije dagen er dit jaar (2021) uit in de maand december in de verschillende autonome regio’s.

Over het algemeen zijn er drie vrije dagen in december, te weten 6, 8 en 25 december. 6 december valt dit jaar op een maandag, 8 december is een woensdag en 25 december een zaterdag. In Catalonië en op de Balearen komt daar ook nog 26 december bij als vrije dag (al valt deze op een zondag). Maar wat wordt op deze vrije dagen gevierd in Spanje?

6 december – Día de la Constitución Española

6 december is een nationale feestdag in Spanje, de dag van de Constitución. Op deze dag wordt herdacht dat er een grondwet op werd gesteld in het jaar 1978, een belangrijk feit dat elk jaar herdacht wordt. De grondwet, ook wel Carta Magna genoemd, werd opgesteld nadat de dictator Franco drie jaar daarvoor in 1975 overleed en er een nieuwe democratie werd gevormd in Spanje.

8 december – Inmaculada Concepción

8 december staat in het teken van de Inmaculada Concepción ofwel de Onbevlekte Ontvangenis van Maria wat een dogma van de Katholieke Kerk is dat met een hoogfeest gevierd wordt op 8 december, negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september. Het dogma bevestigt de bijzondere status van Maria door te stellen dat zij verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt.

In Spanje en vele andere katholieke landen is deze dag een feestdag en dus ook een vrije dag terwijl dat in andere landen zoals België en Nederland niet zo is. Overigens wordt er op 8 december ook stilgestaan bij het zogenaamde ‘Wonder van Empel’ tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

25 december – Natividad del Señor

In Nederland en België staat 25 december synoniem voor eerste kerstdag, iets dat niet in Spanje geldt want men kent geen tweede kerstdag. De Natividad del Señor is de dag van de geboorte van Jezus volgens Lucas 2, het bekendste kerstverhaal waarbij het kerstfeest een herinnering is aan de geboorte van Jezus.

Weliswaar zijn er nog mensen die naar de kerk gaan op die dag maar in Spanje wordt deze dag gevierd met familie en/of vrienden waarbij de belangrijkste maaltijd de warme en zeer uitgebreide lunch is. Deze maaltijd volgt op de ‘nochebuena’ ofwel kerstavond dat gevierd wordt op 24 december waarbij het diner het belangrijkste is in Spanje.

26 december – San Esteban (Sant Esteve)

De Diada de Sant Esteve wordt alleen gevierd in de autonome regio’s Catalonië, Valencia regio en Balearen waardoor het lijkt alsof deze regio’s een eerste (25) en tweede (26) kerstdag hebben maar dat is dus niet zo. Sant Esteban is in het Nederlands Stefanus of Sint-Stefaan, een martelaar van het Christendom. 26 december is de naamdag van Sint-Stefanus.

Waarom men in Catalonië, de Balearen en in mindere mate in de Valencia regio op 26 december ook een vrije dag heeft, heeft te maken met de functionaliteit van het (vroeger te voet) terugkeren na de vrije dag 25 december die men bij de familie doorbracht. In Catalonië en op de Balearen is het traditie dat de familie tijdens de lunch samenkomt om de maaltijd te nuttigen.

Andere namen voor Sant Esteve zijn ‘Segon dia de Nadal’ in de Valencia regio of ‘Segona Festa de Nadal’ of ‘Mitjana Festa’ op de Balearen eilanden. 

28 december – Día de los Santos Inocentes

28 december is GEEN officiële feestdag in Spanje maar het wordt wel min of meer gevierd. Onder andere op de Spaanse televisie worden speciale programma’s uitgezonden op de ‘onschuldige kinderen’, een 1-april dag met grappen en grollen. Want in Spanje wordt geen 1 april maar 28 december gevierd. Ben jij dus een grappenmaker, dan is 28 december jouw dag in Spanje.